Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

viesintä

Tutkinnon osa sisältää valinnaisia osaamistavoitteita seuraavilta osa-alueilta:

  • Äidinkieli, suomi, valinnainen (3 osp)
  • Vieras kieli, englanti, valinnainen (3 osp)
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi, valinnainen (3 osp)