Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen

tvt