Kirjallisuutta

Oppikirjat

 • Hannes Döllel & Hannelore Eberle. Muoti, piirtäminen, väri ja tyyli (WSOY).
 • Ylönen Hanna & Häkkinen Rosa. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja (Otava).
 • Hannelore Eberle, Hermann Hermeling, Dieter Menzer, Werner Ring, suom. Pirjo  Luoto. Ammattina vaate (Sanoma Pro Oy).

Muotoilu

 • Anttila Raija & Jokinen Raili. Sovitus ja muotoilu (Gummerrus Kirjapaino Oy).

Kaavoitus ja sarjonta

 • Taatila Minna. Kuosittelu (WSOY).
 • Gaarder Klara. Pukineiden kuosittelu (Otava).

Yrittäjyys, markkinointi, tuotteistaminen

 • Anttila, Pirkko. Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet (WSOY).
 • Johansson, Raoul. Käsityöyrityksen tuotanto (Käsi- ja taideteollisuusliitto ry).
 • Karjalainen, Lasse. Käsityöyrityksen talous (Käsi- ja taideteollisuusliitto ry).
 • Nenonen, Suvi & Storbacka, Kaj. Markkinamuotoilu – johdatko markkinointia vai johtavatko markkinat sinua? (WSOYpro).
 • Parantainen, Jari. Tuotteistaminen – rakenna palvelusta tuote 10 päivässä (Talentum).
 • Suonio, Liisa. Brändikäs.
 • Äyväri Anne. Käsityöyrityksen markkinointi (Käsi- ja taideteollisuusliitto ry).

Vastaa