1 Suunnitelma

Oma työsuunnitelma

Katso videot What is Sway? ja How to Build a Presentation in Sway?

Avaa uusi Sway-esitys. Tee kaikki sisältö samaan esitykseen.

 1. Swayn nimi: YTO2-TVT-työsuunnitelmani
  • Lisää itse otettu koulutusalasta kertova kuva taustaksi (kerro kuvan lähde).
 2. Tekstinä tekijän nimi, ryhmä, koulutusala ja päivämäärä.
 3. Oman alan tietojärjestelmien sovellukset -otsikko, jonka jälkeen on tekstinä
  • luettelo alan sovelluksista ja tietojärjestelmistä, joista jokaisesta ja omasta kokemuksesta on lyhyt kuvaus,
  • pohdintaa siitä, minkä sovelluksen tai tietojärjestelmän testaat ja esittelet.
 4. TVT-laitteiden ja -sovellusten käyttöönotto otsikko,  jonka jälkeen on tekstinä pohdintaa siitä,
  • minkä laitteen käyttöönotosta teet tai etsit ohjeistuksen ja miten se testataan,
  • minkä sovelluksen käyttöönotosta teet tai etsit ohjeistuksen ja miten se testataan.
  • Lisää itse otettu kuva laitteesta (kerro kuvan lähde).
 5. TVT-sovellusten ongelmien ratkaiseminen otsikko, jonka jälkeen on tekstinä
  • luettelo eri laitteiden tai sovellusten kanssa kohtaamistasi ongelmista esim. viimeisen puolen vuoden aikana,
  • lyhyt kuvaus siitä, mitä kahta tai kolmea ongelmaa tutkit ja minkälaiset ratkaisut niihin mahdollisesti löydät.
 6. Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä oman osaamisen ja ammattitaidon markkinoinnissa -otsikko, jonka jälkeen on tekstinä pohdintaa siitä,
  • millaista digitaalista materiaalia voisi hyödyntää,
  • miten omaa osaamista ja ammattitaitoa voisi markkinoida.
 7. Oman osaamisen kehittäminen ja jakaminen sähköisissä medioissa -otsikko, jonka jälkeen on tekstinä pohdintaa siitä,
  • mitä omaa tietoteknistä osaamista voisi kehittää,
  • miten omaa tietoteknistä osaamista voisi jakaa.
 8. Jos esitys on tehty parityönä, lisää esityksen loppuun prosenttiosuusarvio ja kuvaus molempien tekemästä työstä.

Palauta valmiin esityksesi Sway-linkki opettajallesi Wilma-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi YTO2-TVTV Sukunimesi.

Palauta tästä eteenpäin kaikki työsi yhtä ja vain yhtä Wilma-viestiketjua käyttäen. Myös kommentit ja kysymykset puolin ja toisin vaihtuvat samassa ketjussa kätevimmin.