1 Suunnitelma

Oma työsuunnitelma

Avaa uusi Sway-esitys. Tee kaikki sisältö samaan esitykseen.

 1. Katso videot What is Sway? ja How to Build a Presentation in Sway?
 2. Työsuunnitelmassa tulee olla seuraavat osat:
  • Swayn nimi: YTO2-TVT-työsuunnitelmani
   • Lisää itse otettu koulutusalasta kertova kuva taustaksi (kerro kuvan lähde).
  • Tekstinä: oma nimi, ryhmä, koulutusala ja päivämäärä.
  • Oman alan tietojärjestelmien sovellukset -otsikko, jonka jälkeen on tekstinä
   • luettelo alan sovelluksista ja tietojärjestelmistä, joista jokaisesta ja omasta kokemuksesta on lyhyt kuvaus,
   • pohdintaa siitä, minkä sovelluksen tai tietojärjestelmän testaat ja esittelet.
  • TVT-laitteiden ja -sovellusten käyttöönotto otsikko,  jonka jälkeen on tekstinä pohdintaa siitä,
   • minkä laitteen käyttöönotosta teet tai etsit ohjeistuksen ja miten se testataan,
   • minkä sovelluksen käyttöönotosta teet tai etsit ohjeistuksen ja miten se testataan.
   • Lisää itse otettu kuva laitteesta (kerro kuvan lähde).
  • TVT-sovellusten ongelmien ratkaiseminen otsikko, jonka jälkeen on tekstinä
   • luettelo eri laitteiden tai sovellusten kanssa kohtaamistasi ongelmista esim. tänä vuonna,
   • lyhyt kuvaus siitä, mitä kahta tai kolmea ongelmaa tutkit ja minkälaiset ratkaisut niihin löydät.
  • Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä oman osaamisen ja ammattitaidon markkinoinnissa -otsikko, jonka jälkeen on tekstinä pohdintaa siitä,
   • millaista digitaalista materiaalia voisi hyödyntää,
   • miten omaa osaamista ja ammattitaitoa voisi markkinoida.
  • Oman osaamisen kehittäminen ja jakaminen sähköisissä medioissa -otsikko, jonka jälkeen on tekstinä pohdintaa siitä,
   • mitä omaa tietoteknistä osaamista voisi kehittää,
   • miten omaa tietoteknistä osaamista voisi jakaa.
 3. Jos esitys on tehty parityönä, lisää esityksen loppuun prosenttiosuusarvio ja kuvaus molempien tekemästä työstä.

Palauta valmiin esityksen linkki opettajallesi Wilma-viestillä. Kirjoita viestisi otsikoksi YTO2-TVT Oma Sukunimesi. Palauta tästä eteenpäin kaikki työsi samaa Wilma-viestiketjua käyttäen. Myös kommentit ja kysymykset puolin ja toisin vaihtuvat samassa ketjussa kätevimmin.