5 Hyödyntäminen

Digitaalisten materiaalien hyödyntäminen ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä oman osaamisen ja ammattitaidon markkinoinnissa

Avaa uusi Sway-esitys. Tee kaikki sisältö samaan esitykseen.

 1. Swayn nimi: Hyödyntäminen, tekstinä tekijän nimi ja ryhmä.
 2. Digitaalisen materiaalin hyödyntäminen -otsikko
  • Etsi yksi ammattiisi liittyvä blogisivusto, jossa opetetaan jokin taito.
  • Tekstinä esittele ja arvioi sivusto. Lisää blogin internetlinkki ja itse otettuja ruutukaappauskuvia Sway-esitykseesi. Kerro ja perustele huolellisesti,
   1. mitä taitoa blogi käsittelee,
   2. mikä blogissa on hyvää ja onnistunutta,
   3. mitä olisit tehnyt itse toisin,
   4. voiko blogin avulla oppia uuden taidon,
   5. kuinka ammattitaitoinen tekijä on ja mistä päättelet niin,
   6. onko blogi onnistunut ammattitaidon markkinointivälineenä.
  • Etsi kaksi ammattiisi liittyvää eri henkilön tekemää YouTube-videota, joissa opetetaan jokin taito.
  • Esittele ja arvioi molemmat erikseen. Upota videot Sway-esitykseesi. Kerro ja perustele huolellisesti,
   1. mitä taitoa video käsittelee,
   2. mikä videossa on hyvää ja onnistunutta,
   3. mitä olisit tehnyt itse toisin,
   4. voiko videon avulla oppia uuden taidon,
   5. kuinka ammattitaitoinen tekijä on ja mistä päättelet niin,
   6. onko video onnistunut ammattitaidon markkinointivälineenä.
 3. Ammatillisen kasvun kuvaaminen
  • Kerro ja perustele huolellisesti, mitä ammatillisen kasvun kuvaaminen digitaalisten materiaalien avulla omassa nykyisessä opiskelutilanteessasi ja/tai tulevassa työtilanteessasi mielestäsi tarkoittaa.
  • Lisää tueksi mahdollisia kuvia ja/tai videoita (kerro lähteet).
 4. Oman osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen ja markkinointi
  • Kerro ja perustele huolellisesti, miten muuten (lukemalla, tekemällä, kehittämällä, muokkaamalla ja harjoittelemalla blogeja, videoita, sosiaalista mediaa, verkon sanakirjoja, verkon tietosanakirjoja, ammattiin liittyviä keskustelupalstoja, verkkokursseja ja simulaattoreita) omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan voisi
   1. kehittää verkossa,
   2. markkinoida verkossa.
  • Lisää tueksi mahdollisia kuvia ja/tai videoita (kerro lähteet).
 5. Jos esitys on tehty parityönä, lisää esityksen loppuun prosenttiosuusarvio ja kuvaus molempien tekemästä työstä.

Palauta valmiin esityksesi Sway-linkki opettajallesi Wilma-viestillä. Käytä vain ja ainoastaan jo edellä luotua Wilma-viestiketjua!