Lomakeviidakko

Osaamispiste, lomakeviidakko ja digiloikka?

Henkilökohtaistaminen

Tulevaisuuden oppimista tapahtuu joka päivä. Tänään opittu on huomenna vanhaa tietoa ja pysyäkseen oman ammattialansa osaajana on tietoja päivitettävä jatkuvasti ja pysyttävä internetin vauhdissa. Nykyään ammatillista osaamista mitataan osaamispisteillä. Montako osaamispistettä on yksi opintoviikko ja toisin päin oli yleinen keskustelun aihe vielä vuosi sitten. Osaamispisteitä ei mitata ajassa kuten opintoviikkoja mitattiin. Esim. Matti on töissä 35h/vko neljän viikon ajan, jolloin tunteja kertyy 140h. Tästä myönnettiin aiemmin 4 ov. Nyt Matti voi saada samasta työstä vaikka 10 tai 20 osaamispistettä. Jos Matti on oikein noheva ja osaa jo, niin kirjataanko pisteet ensimmäisenä työssäoppimispäivänä? Tämä haastaa opettajat.

Monialainen työelämäverkosto on elintärkeä tulevaisuuden koulutuksessa. Työssäoppiminen on lisääntynyt vuosi vuodelta ja oppiminen tapahtuu yhä enenevässä määrin työelämässä. Ymmärtävätkö työnantajat, että työssäoppiminen ei ole enää aikaan sidottu vaan osaamiseen. Joku oppii kahdessa viikossa ja joku kuukaudessa. Tämä asettaa omat haasteensa myös koulutussopimuksen laatimiseen.

Olen kuluvan lukuvuoden aikana kiertänyt lukuisissa työssä oppimispaikoissa arvioimassa ammattiosaamisen näyttöjä, tutkintotilaisuuksia sekä haastatellut yrittäjiä ja työnantajia. Hämmennystä on aiheuttanut lomakkeiden suuri määrä. Byrokratian määrä on  lisääntynyt vaikka hallituksen kärkihankkeena pitäisi olla sen vähentäminen. Digitalisaation tuleminen antoi tähän uskoa, mutta edelleen meiltä puuttuu monelta julkiselta toimijalta esim. sähköinen tunnistautuminen/allekirjoitus (pankeilla, verovirastolla, vakuutusyhtiöillä toimii hienosti).

Nykyään jokaiselle laaditaan henkilökohtainen henkilökohtaistamisasiakirja, osaamisen tunnistamis-/tunnustamislomakkeet, työssäoppimisen koulutussopimukset, työssäoppimisen arviointilomakkeet, tutkintotilaisuussuunnitelmat, tutkintotilaisuuden arviointiasiakirjat, opintokortit yms…. ja kaikki nämä tulostetaan mustekynällä allekirjoitettavaksi ja arkistoitavaksi.

Wilma on hyvä työkalu sähköiseen dokumentointiin, mutta lomakeviidakko on tukahduttava. Voisiko sitä karsia? Olisiko pian aika digiloikkaan, jotta päästäisiin turhasta paperin pyörityksestä opiskelijan oppimisen ohjaukseen.

Miettien…

Lukuvuosi 2015-2016 fiilikset

Lukuvuoden 2016-2017 yhteenveto

Lukuvuosi 2015-2016 alkaa olla lopuillaan ja mukavasti taas vuosi vierähti. Vuosi matkailualan lehtorina antoi paljon ja työllisti vielä enemmän. Matkailualan perustutkinnon aikuiset olivat vastuullani, jonka lisäksi tein tutkintovastaavan työtä erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnossa.

Pääsin tutustumaan ja verkostoitumaan paikallisten matkailualan yrittäjien toimintaan sekä arvioimaan tutkintotilaisuuksia. Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnossa vastasin tuotteistamisen koulutuksesta sekä osallistuin talvi- sekä kesävaelluksiin. Talvivaellus tehtiin Salamajärven kansallispuistoon ja kesävaellus on tätä kirjoitettaessa vielä edessä viikolla 22/2016. Lähdemme melomaan merenkurkun maailmanperintökohteeseen. Vaelluksilla tutkinnon suorittajat tekevät pakollisen tutkinnonosan tutkintosuorituksia.

Kokeilimme yhdistää matkailualaa ja eräoppaiden koulutusta sekä kehitimme Osuuskunta Pegosuksen monialaista tiimitoimintaa. http://blogit.jao.fi/pegosus.
Pegosuksen monialainen luontomatkailutiimi toteutti luonto3-tapahtumia ja osallistui opiskelijoiden KasvuOpen kisaan. Otto Wulff (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) ja Tiia Niemelä (matkailuala) pääsivät kisan finaaliin, johon valittiin 15 parasta yli 170 hakijasta.

Mieleenpainuvia hetkiä saatiin mm. Himoksen hiihtolomaviikoilta, jossa järjestimme matkailualan aikuisten ja nuorten kanssa yhdessä kahden viikon ajan päivittäistä toimintaa hiihtokeskuksen lapsivieraille.

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta kollegat ja erityisesti opiskelijat!