Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2017

Johtajaksi ei synnytä, siihen opitaan

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaisten-johtajien-evoluutio—1970-luvulla-janottiin-auktoriteettia–nyt-johtajuus-on-palvelua/aeG9R9SN

Mielenkiintoinen artikkeli suomalaisten johtajien evoluutiosta – aina Kekkosen johtajakeskeisestä 1970-luvusta 2010-luvun avoimen työympäristön luomiseen, missä annetaan myös työntekijöille vapaus sanoa mielipiteensä, työntekijöiden taitoihin luotetaan ja heille annetaan mahdollisuus toimia osana tiimiä yhdessä johtajan kanssa.

Johtaminen on Suomessa kehittynyt ihmiskäsityksen muuttumisen myötä. Aiemmin johtajuuden ajateltiin olevan enemmän synnynnäinen kyky. Työntekijöiden taas ajateltiin olevan heikompikykyisiä ja tarvitsevan vahvaa ohjausta. Nykyään ajatellaan toisin – ihmisen omaan motivaatioon ja kykyyn kehittyä luotetaan.”

Rehellisyys ja sovitusta kiinni pitäminen ovat suomalaisen johtamisen hyviä piirteitä, sanoo puolestaan Mia Aspegrén, ylimmän johdon valintaan ja johtamisen arviointiin keskittyvän Momentous Oy:n toimitusjohtaja. Sundvikin mukaan johtajaoppia voi ja kannattaa hakea koulutuksista.”

Tällä hetkellä suomalaisyrityksissä arvostetaan etenkin kykyä muutosjohtamiseen – ennen panostettiin visionäärisyyteen, mutta nyt haetaan kykyä viedä sovittu muutos käytäntöön ja taitoa saada yrityksen ihmiset mukaan muutokseen.”

Työskenteletkö sinä tällaisessa ”tulevaisuuden yrityksessä”, jossa pyritään jatkuvaan kehitykseen vai junnaavatko asiat paikoillaan? Ahdistaako muutos sinua tai omaa esimiestäsi?

Tulevaisuuden johtajan tärkeimpiin kykyihin kuuluu ihanteellisen työympäristön luominen. Johtajan tehtävä on mahdollistaa asiantuntijoiden työskentely ja tukea heidän työtään.”

Joku viisas joskus sanoi, että ”kehitys loppuu tyytyväisyyteen.”

Kysymys kuuluukin, oletko sinä tyytyväinen?

Saateteksti: Maiju Pienmäki (kuva Google)

Elokuun ensimmäiset lähipäivät

Elokuussa ”meidän uusien” ensimmäisillä lähipäivillä kokoontui yhteen 21 opiskelijaa, jotka tulivat hyvin erilaisista toimintaympäristöistä. Tämä osoittautui rikastuttavaksi ja näkemyksiä monipuolistavaksi.

Vaikka Kapeenkosken hulppeisiin maisemiin ei lähipäivillä päästykään, hioutui meistä hyvä tiimi Samin ja Johannan johdolla sopivien, toiminnallisten oppimistapojen myötä.

Jokainen oli hyvällä hengellä mukana niin learning caféssa, kävelypalaverissa kuin jokiseikkailussakin.

  

 

Tunteet pinnassa

Kesän aikana olen seurannut jyväskyläläisen Tiina Martelius-Lounialan johtamisen väitöstä eri viestimissä.  Hän sanoo, että ”Tunnekyvykkyys on irtisanojan tärkein ominaisuus”.

Tiina Martelius-Louniala tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan johtajien tunnekokemuksia irtisanojana. Tutkimuksen mukaan tunteet auttavat johtajaa selviytymään omasta tehtävästään ja edesauttavat johtajan selviämistä haastavassa irtisanomistilanteessa.

– Merkittävää irtisanottavan kannalta on se, miten taitava johtaja on kertomaan irtisanomisesta ja kohtamaan irtisanotun tunteet, Martelius-Louniala kertoo.

Johtajan tunnekyvykkyydellä on tärkeä rooli irtisanomistilanteessa. Tunnekyvykkyydellä tarkoitetaan johtajan taitoa ilmaista tunnepitoisia viestejä toiselle osapuolelle. Myös tunnetyö ja tunneäly sekä johtajan kyky säädellä omia tunteitaan liittyvät tunnekyvykkyyteen.

– Tunnekyvykkyys on oleellista menestyksekkäässä johtajuudessa. Tunnekyvykkäitä johtajia kuvataankin usein karismaattisiksi ja hyviksi johtajiksi.

Lainaus: Johtamisen väitöskirja Siinä pitää olla vähän teflonii. Tunnekokemuksia johtajana irtisanomistilanteessa.

Linkit artikkeleihin alla.

https://yle.fi/uutiset/3-9691324

https://www.epressi.com/tiedotteet/kauppa/vaitos-30.6.2017-tunnekyvykkyys-on-irtisanojan-tarkein-ominaisuus-martelius-louniala.html

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/04/tapahtuma-2017-04-18-12-36-10-784748

http://www.iltalehti.fi/tyoelama/201706212200223912_tb.shtml

Saateteksti: Tiina Palonen (muok. A. Lepistö)

Don’t accept boredout

Alla linkki Anu Haapalan haastatteluartikkeliin työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen mietteistä mm. työssäjaksamisesta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista.

”Työn imu tarkoittaa, että työn kokee mielekkääksi ja töihin lähtee aamulla mielellään.”

Löytyykö imua näin lomakauden jälkeen? Vai olisiko tuunaamisen paikka…

Kannattaa lukaista läpi!

https://m.kauppalehti.fi/uutiset/tyosta-kannattaa-nauttia%E2%80%94vastuu-siita-on-niin-tyontekijalla-kuin-johdolla/iymnwBwp?ref=twitter%253A8309%253Fref%253Dfacebook%253A183b

Saateteksti: Anna Lepistö