Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2013

Miten tavoitteet täyttyivät tämän jakson ajalta??

Työelämäjakson päätavoitteena oli  kehittää omaa osaamista koulutusalalle tehtävää englanninkielistä verkkokurssia Uusiutuvat energiat varten. Työelämäjakso toikin kaivattua Uusiutuvien energioiden osaamista jakson aikana Vaillantilla tehdyn energiansäästöprojektin aikana. Tutuksi tai tutummaksi tulivat aurinkoenergia ja kaasullämmitysjärjestelmät sekä erilaisten energialähteiden yhdistelmät, eli hydridijärjestelmät.

Projekti käsitti tutkimus-, tuotekehitys- ja toimistorakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian tarpeen selvittämisen paikallisen ohjeistuksen ja säädösten mukaisesti. Selvitystuloksien perus-teella kiinteistöön valittiin uudet lämmitys- ja jäähdytyslaitteet jotka hyödyntävät mahdollisim-man paljon uusiutuvia energioita. Laitevalintoja ja ratkaisuja mielekkyyttä tarkasteltiin pääosin saavutettavien taloudellisten säästöjen näkökulmasta. Vaillantilla on myös EU:n energiansäästö-tavoitteita mukaileva S.E.E.DS ohjelma joka määrittelee mm energiansäästötavoitteet v. 2020 mennessä.

Työelämäjakson aikana oli tarkoitus kehittää edelleen omaa kielitaitoa, niin että tarvittaessa voisin esimerkiksi ohjata vaihtoon tulevia opiskelijoita englannin kielellä. Kielitaito varmaan kehittyi edelleen jakson aikana. Haasteena oli kuitenkin se, ettei kummankaan osapuolen oma äidinkieli ei ollut englanti. Suuremman hyödyn kielitaidon kehittämisen näkökulmasta olisi ollut englannin kielinen maa. Työelämäjakson aikana oma englannin kelen sanavarasto kuitenkin joutui aktivoimaan ja jouduin myös opettelemaan paljon uusia sanoja ja termejä. Kuin huomaamatta myös espanjakielinen sanasto kehittyi ja kielen ymmärtäminen helpottui jakson loppua kohden.

Toisena kielitaidon kehitystarpeena oli myös kyky toimia englannin kielellä tulevaisuudessa järjestettävän Uusiutuvien Energioiden kurssin etäohjauksessa ja mahdollisissa luennoissa. Tätä tarkoitusta varten tarvitsen vielä kielitaidon kohentamista. Oman osaamisalueen sisällä kielitaidon kehittäminen on kuitenkin mielestäni helpompaa, koska sanasto on suppeampaa.

Tavoite että työelämäjakso antaa enemmän valmiuksia toimia tulevissa koulutusalan ulkomaisissa projekteissa täyttyi mielestäni oikein hyvin. Pystyin hyvin toimimaan annetuissa tehtävissä toisesta työkulttuurista olevien ihmisten kanssa. Suurimpana haasteena oli molempien osapuolten puolella kielitaito. Katsonkin, että olisi vielä paljon helpompaa toimia vieraskielisen kanssa, jos oma kielitaito on oikein hyvä, riippumatta siitä mikä vastapuolen kielitaito on.

Kaiken kaikkiaan työelämäjakso antoi perspektiiviä ulkomailla työskentelyyn sekä paikalliseen tapaan tehdä työtä. Suomalaisten stereotypia Espanjasta mañana maana koki inflaation, koska kyllä täällä pääsääntöisesti asiat pyritään saattamaan päätökseen liikoja viivyttelemättä.

Hieno ajanjakso minun elämässäni, jonka satoa varmaan korjataan tulevaisuudessa.

Donostia

VITORIA-GASTEIZ

Vitoria_

Plaza de Virgen Blanca

Vitoria-Gasteiz is located in the middle of Álava province of the autonomous region. Álava is one of the three provinces of the autonomous region in the Basque Country. The nearest cities are Bilbao, San Sebastian, Pamplona, Logroño and Burgos.

Kartta

Vitoria-Gasteiz has been the capital of the Basque Country since May 1980. Administrative region of the Basque Country has its own president and he is a resident is Ajuri Enea, a large mansion located in Vitoria – Gasteiz. In the Basque Government which is located in the city Lakua neighborhood, north of the city.

Uudet talot

Salburua

Vitoria-Gasteiz is a wonderful city. Sights such as the old town, medieval walls, a lot of big parks such as Florida and Salburua. Local kitchen is very good and here you can eat very well cheapest rate. Quality of life in the Basque Country and the salaries are much higher than in the southern part Spanish.
Shopping places is a plenty of center and a few big Shopping Centre such as the Boulevard Mall.

Hotelli

Vitoria_Gasteiz is easy to travel abroad in Bilbao International Airport (Airport Loiu) through Bilbao, Vitoria reached by bus about 6 €, or train. Can also be reached by train from Madrid and San Sebastian directions.

Very good and easy option to move around the city on a bicycle. There are a lot of well-marked bike lanes (red asphalt) also explore the surrounding countryside bike is a good option.

Embase

The city is also available as a free bike rental (Civic Centers and the Tourist Office in the center) tourism months. Bicycle users free large parking areas are located in the city center.