Parasta osaamista -verkostohanke - Bästa kunnande -nätverksprojektet Blog

0

Lain (531/2017) ja asetuksen siirtymäsäännökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset. Tutustu: http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/siirtymasaannokset16102017.pdf/d7663baa-5c08-474e-844b-4afa234f1751

0

Open day – Päivä Lapuan Kankureilla

  Sedussa käynnistyi Open day-vierailut Yrittäjän päivänä 5.9.2017 tavoitteena, että kaikki Sedun opettajat vierailevat syyslukukauden aikana jossain alueen työpaikassa kertoen reformista ja keskustellen yhteistyömahdollisuuksista. Sain osallistua Open day-vierailulle 17.10. kohteenani perinteikäs, kansainvälisille markkinoille jalkautunut...

0

Työelämäfoorumit käynnistyvät!

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2018 alkaen. Kyseessä on merkittävin koulutuslainsäädännön uudistus pitkään aikaan. Uudistuksen ydinasioita ovat yksilölliset opintopolut, laaja-alainen osaaminen sekä entisestään lisääntynyt yhteistyö työelämän kanssa. Miten muutos näkyy oppilaitoksen ja työelämän yhteistyössä? Tule...

0

Miten ammatillisen koulutuksen lakiuudistus muuttaa oppisopimuskoulutusta?

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta on hyväksytty ja se astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillinen koulutus muuttuu yhä enenevässä määrin työelämälähtöiseksi ja ohjausta monipuolistetaan yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa. Yhteneväisyydet ja erot (oppisopimus ja koulutussopimus) voivat mietityttää...

0

Ammatillisten erityisoppilaitosten terveiset reformille

AMEO-verkoston (Ammatilliset erityisoppilaitokset) strategiapäiviä vietettiin 9-10.10.2017 Järvenpäässä Validia Ammattiopistolla. Parasta osaamista hankkeen työpajassa keskusteltiin siitä, miten erityinen tuki tulee huomioida reformin toimeenpanon eri osa-alueissa. Työpajan osallistujat kävivät vilkasta keskustelua ja kirjasivat ratkaisumalleja, ideoita ja kommentteja reformin...

0

Jos osaat sanoa huomenta, sillä pääsee jo pitkälle

Varalan urheiluopistolla 5.10. reformiaamukahveilla sukellettiin työelämätaitojen ja verkosto-osaamisen kiinnostaviin teemoihin. Paneelikeskustelussa kokemuksiaan kertoivat sekä opiskelijat että oppilaitosten ja työelämän edustajat.  Reilu 20 osallistujaa kuuli mm. kiinnostavia havaintoja opiskelijan ensikohtaamista työelämässä ja saivat kuulijat itsekin...