Parasta osaamista -verkostohanke - Bästa kunnande -nätverksprojektet Blog

0

Reformi etenee ja muuttaa opettajan työtä

Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa oppimisympäristöihin ja opettajan työhön. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt vaikuttavat koulutuksen järjestäjien toimintaan, eikä kaikkia seurauksia osata vielä ennakoida. Muutoksen vaikutuksia kuitenkin seurataan ja tutkitaan jatkuvasti, kuten Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun vasta...

0

Kuulumisia Salpauksesta

Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin 9.5 Parasta osaamista –verkostohankkeen teehaastattelu. Tilaisuus oli ensimmäinen, jossa pilotoitiin kysymyksiä koskien keskeisten osaamisvaatimusten ja tarpeiden kartoittaminen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Tilaisuus oli onnistunut hyvin, syntyi hyvää keskustelua ja saatiin...

0

Kuulumisia Vaasasta

Saimme Sisko Mällisen kanssa 2.5 mahdollisuuden osallistua Yrkesakademin I Österbotten kehityspäivään. Teemana olivat muutokset opettajuus ja miten osaamisperusteisuutta tullaan YA!:ssa tulevaisuudessa toteuttamaan. Ilmapiiri oli innovatiivinen ja yhteisöllinen, minkä tuloksena yli kymmenen ryhmää esitteli oman...

0

Osaamistarveselvityksien pilotoinnit ovat käynnistyneet

Viisi alueellista työryhmää ovat kukin laatineet työsuunnitelmat osaamistarveselvitystyön tekemisestä. Pilotointivaiheessa kokeillaan eri menetelmiä osaamistarpeiden selvittämiseksi opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta. Menetelminä muun muassa teemahaastattelut, varjostaminen ja delfoi-metodi. Selvitystyön johtavana teemana kaikissa menetelmissä on ns. reformi...

0

Vad ska bästa kunnande göra?

Nätverksprojektet Bästa kunnande ska utveckla undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd i genomförandet av reformen inom yrkesutbildningen. Projektet har 5 tydliga huvudmål. Målen är följande: Kartlägga de centrala kompetenskraven och –behoven för att utveckla...

0

Bästa kunnande är i gång i Svenskfinland

Bästa kunnande – Parasta osaamista är ett nätverksprojekt som ska stöda utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande i reformen av yrkesutbildningen.  Bästa kunnande koordineras av samkommunen i Jyväskylä (JKKY) och YA! är en av...