Parasta osaamista -verkostohanke - Bästa kunnande -nätverksprojektet Blog

0

Talotekniikan opettajien koulutuspäivät Jyväskylän ammattiopistossa 5. – 6.6.

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n ammatillisten opettajien LVI-jaos kouluttautui Jyväskylän ammattiopistossa 5.-6.6.. Päivien ohjelmassa oli  Opetushallituksen yli-insinöörin Arto Pekkalan terveiset ja katsaus ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin asioihin muun muassa vuosityöaikakokeiluun, ammatillisen koulutuksen reformiin ja Parasta osaamista -verkostohankkeeseen...

0

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen palaveri osaamistarpeiden selvitystyöstä Haaga-Heliassa 30.5. 2017

Tiistaina 30.5. 2017 Parasta Osaamista -hanketoimijat kokoontuivat esittelemään Ammatillisten opettajakorkeakoulujen osaamistarpeiden selvitystyön tuloksia. Kukin ammatillinen opettajakorkeakoulu kartoitti huhti-toukokuun aikana omien alueellisten oppilaitoskumppaneidensa kanssa opettaja- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita ja -tilannetta reformilain tullessa näillä näkymin voimaan 1.1.2018....

0

Reformi etenee ja muuttaa opettajan työtä

Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa oppimisympäristöihin ja opettajan työhön. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt vaikuttavat koulutuksen järjestäjien toimintaan, eikä kaikkia seurauksia osata vielä ennakoida. Muutoksen vaikutuksia kuitenkin seurataan ja tutkitaan jatkuvasti, kuten Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun vasta...

0

Kuulumisia Salpauksesta

Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin 9.5 Parasta osaamista –verkostohankkeen teehaastattelu. Tilaisuus oli ensimmäinen, jossa pilotoitiin kysymyksiä koskien keskeisten osaamisvaatimusten ja tarpeiden kartoittaminen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Tilaisuus oli onnistunut hyvin, syntyi hyvää keskustelua ja saatiin...

0

Kuulumisia Vaasasta

Saimme Sisko Mällisen kanssa 2.5 mahdollisuuden osallistua Yrkesakademin I Österbotten kehityspäivään. Teemana olivat muutokset opettajuus ja miten osaamisperusteisuutta tullaan YA!:ssa tulevaisuudessa toteuttamaan. Ilmapiiri oli innovatiivinen ja yhteisöllinen, minkä tuloksena yli kymmenen ryhmää esitteli oman...