Kasvua, oppimista ja kehittymistä yhteistyöllä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä vieraili jokin aika sitten Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän korosti elinikäistä oppimista ja sitä, että tulevaisuudessa yhä enemmän osaaminen ja kyky oppia uutta ratkaisee. Heinosen mukaan myös toiminnan fokusta tulee siirtää yksilökehittämisestä yhteisön toimintakykyyn. Yhteisöjen, kuten työpaikan, oppiminen tulee entistäkin olennaisemmaksi, koska työ ei pysy enää samana. Tällöin työstä oppiminen ja työssä oppiminen tulee keskiöön.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen peruspilareita. Aidoissa työelämän tilanteissa ja ympäristöissä oppiminen ja osaamisen osoittaminen laajenevat myös muuhun ammatilliseen koulutukseen tulevan lainsäädäntöuudistuksen myötä. Työpaikalla tapahtuva koulutus, sen suunnittelu ja toteutus edellyttävät osapuolten tiivistä vuoropuhelua ja yhteistä ymmärrystä toiminnan merkityksestä.

Jotta työnantaja lähtee kouluttamaan oppisopimuksella, hänellä on oltava siihen yritystoiminnan kannalta järkevä peruste; joko yritys tarvitsee lisää työvoimaa tai yrityksessä on tarve uudelle osaamiselle liiketoiminnan ja kasvun tueksi. Oppisopimuksesta on oltava lisäarvoa. Opiskelija taas hakee elämäntilanteeseensa tai opiskelutyyliinsä soveltuvinta tapaa opiskella ja työpaikkakouluttajan on nähtävä ohjauksen rooli omakseen. Työpaikkakouluttajan tehtävä tuo työntekijälle myös lisäosaamista, jota yritys voi hyödyntää työntekijöiden perehdyttämisprosesseissa yleisemminkin. Tietopuolisen koulutuksen opettajalla on tutkinnon ja alansa asiantuntijan rooli oppisopimusprosessissa – mutta jos hän oikein mahdollisuuden oivaltaa, hänelle avautuu samalla areena oppia ja päivittää omaa osaamistaan kohdatessaan alansa työelämä ja sen osaamistarpeet.  Oppisopimuskoulutuksen asiantuntijoiden tehtävänä on näiden eri merkitysten ja roolien intressien yhteensovittaminen. Toiminnassa korostuu vuorovaikutussuhteiden merkitys oppimisen ja toimivan yhteistyön kannalta.

Työyhteisöissä tapahtuvassa oppimisessa kaikki voittavat. Tämä takaa onnistuneen ja laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen.

Tehdään kasvua yhdessä!
Toukokuun terveisin Kaija Haapasaari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *