Yrityksen näkökulma ratkaisee

Rekrytoinnin tuki

Viime vuonna oppisopimuskoulutuksella uuden työpaikan sai 217 henkilöä. Tänä vuonna uusia työpaikkoja tulee syntymään jopa enemmän. Ammatillisen koulutuksen työkalupakissa on siis ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, joka tuottaa samanaikaisesti uusia työpaikkoja, veronmaksajia, rekrytointiratkaisuja yrityksille ja uutta osaamista työpaikoille. Ja tekee tämän kaiken kustannustehokkaasti. Rekrytoiduista myös koulutuksen jälkeen työsuhteessa jatkaa yli 75 %.

TE-toimiston myöntämä palkkatuki on ollut hyvä lisä madaltamaan työnantajien kynnystä rekrytoida oppisopimuksella työtön henkilö. Uusien osaajien tarve on kuitenkin yrityksissä ratkaisevin tekijä, ja viime vuonna oppisopimuksen avulla uuden työsuhteen saaneista puolet käynnistyivät ilman palkkatukea. Haluamme ajatella, että keskisuomalaiset yritykset ovat valinneet oppisopimuskoulutuksen yhdeksi rekrytointikanavakseen.  Tätä ajattelua tukee myös Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttama henkilöstö – ja koulutustiedustelu oppisopimuksen käytöstä ja sen kehittämistarpeita jäsenyritystensä keskuudessa (EK:n henkilöstö-ja koulutustiedustelu, maaliskuu 2016).  Joka kolmas yritys piti oppisopimusta erinomaisena väylänä rekrytoida uusia osaajia ja kouluttaa heidät yrityksen tarpeiden mukaisesti.  Selvityksen mukaan tärkein syy oppisopimuksen käyttöön on yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Yrityksen näkökulman huomioiminen ratkaisee oppisopimuskoulutuksessa

Koulutusmuoto sopii niin nuorille kuin aikuisille – työnantajan näkökulmasta sopiville ja oikealla asenteella varustetuille henkilöille. Halukkaita oppisopimusopiskelijoita on, mutta vasta työnantajan kuuleminen ratkaisee mahdollistuuko käytännönläheinen opintopolku. Työelämän ja työpaikkojen ajatteleminen opiskelija- ja oppimisympäristökeskeisesti on analogiassa sanontaan käärmeestä ja pyssystä. Työnantajan tarpeet ja koulutuksen tuoma lisäarvo yritykselle ovat työsuhdeperusteisessa koulutuksessa keskeisiä. Oppisopimuskoulutuksella ratkaisemme työelämän moninaisia osaamishaasteita. Näin vuorovaikutus ja kuunteleva keskusteluyhteys ovat hommassa a ja o.   Tärkeää on jatkossakin tukea opiskelija-asiakasta hakeutumisessa ja työnhakuvalmiuksissa mutta opiskelijavalinnan ja päätöksen koulutuksen mahdollistamisesta tekee työnantaja.  Uutta roolia oppisopimustoimijat voisivat ottaa oppisopimukseen halukkaiden ja työpaikkojen välisestä matchingistä.

Mihin menet oppisopimuskoulutus?

Ammatillista koulutusta tullaan uudistamaan lähiaikoina voimakkaasti. Leikkaukset edellä toteutettava ammatillisen koulutuksen reformi tulee uudistamaan koulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja rahoitusjärjestelmää ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuvan lainsäädännön valmistelussa oppisopimuskoulutus näyttäisi säilyvän työsuhdeperusteisena ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona, jonka rinnalla koulutussopimusmallia kehitetään erityisesti nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi. Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tulevat korostumaan kaikessa ammatillisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on tätä jo lähtökohtaisesti. Koulutusta säätelee työelämän kysyntä ja seuraamalla mihin ja mille aloille rekrytoivia oppisopimuksia syntyy, saadaan ennakointitietoa työmarkkinoiden tilasta.  Myös työelämän muuttuvat ammattitaitovaatimukset ja moninaiset osaamistarpeet välittyvät oppisopimuskoulutuksen avulla koulutuksen järjestäjille, kun työpaikoille räätälöidään esim. useammasta tutkinnosta poimituista tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia.

Ammatillisen koulutuksen kokoaminen yhteisen ohjaus-,rahoitus- ja toimintalainsäädännön alle tulee keventämään hallintoa ja mahdollistaa keskittymisen asiakkaan palveluprosessien hoitamiseen.

Palvelulupauksemme mukaisesti etsimme aina sinun tarpeisiisi sopivimman ratkaisun – jatkossakin.

Tutustu uutiskirjeeseemme ja lue kolmen yrityksen tarina, miten oppisopimus toimi heidän kohdallaan.

-Kaija Haapasaari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *