Avainsana-arkisto: verkko-oppiminen

Etutorin kokemuksia kiltailusta

Kiltakoulutus käynnistyi Jyväskylän ammattiopistossa syksyllä 2014. Hius-, kauneus- ja vaatetusalan etutorin näkökulmasta kiltamaisten toimintatapojen käyttöönotto on ollut vilkasta kaikilla aloilla. Vaatetusalan kiltamallissa on painottunut uusiin toimitiloihin siirtyminen, ja mallin suunnittelu samoihin tiloihin siirtyvien, muiden toimijoiden kanssa. Kauneusalan alkuvaiheissa ovat painottuneet blogityöskentely ja videoiden tuottaminen. Vauhdikkaimmin kiltamalli on käynnistynyt hiusalalla, joka on liittynyt Kiltakouluihin mukaan, ja heille on suunniteltu alaa kuvaava logo.

Yhteisenä nimittäjänä em. aloille on ollut oppilaitoksen ylläpitämän, WordPress-pohjan luominen ja käyttöönotto kevään ja syksyn 2014 aikana. Julkaisualustat ovat alakohtaisia ja avoimia. Kaikilla kyseisen alan opettajilla on käyttö- ja muokkaamisoikeudet blogeihin. Blogit löytyvät seuraavien linkkien takaa:

WordPress-alustan perustoiminnot tulivat tutuiksi melko nopeasti. Haastavinta suunnitteluvaiheessa oli valikkorakenteen muokkaaminen niin, että se palvelisi opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehtoina oli joko opetussuunnitelman rakenteen mukainen, tai sitten vuosittain ja jaksoittain etenevä jäsennys. Päädyimme jälkimmäiseen, koska mielestämme se tuki paremmin tietojen löydettävyyttä.

Sivuja ja jaksoja linkittäessäni havaitsin, että valikkorakennetta olisi mahdollista keventää. Tällöin yksi alavalikkorivistö jäisi pois, mikä tukee paremmin aineiston luettavuutta etenkin silloin, kun sitä selaillaan mobiililaitteella. WordPress-pohjien rakennetta ja sisältöä kehitetään kuluvan lukukauden aikana vastaamaan paremmin opiskelijoiden, mutta myös opiskelijoiden tarpeita.

Hius-, kauneus- ja vaatetusaloilla blogipohjan perusrakenne on sama, mutta niiden sisällössä painottuu alakohtaiset erot. Yhdistäviä sisältöjä ovat mm. alakohtaiseen opiskeluun, yrittäjyyteen, Taitaja-toimintaan, hankintapaikkoihin ja työssäoppimiseen liittyvä aineisto. Seuraava vaihe on atto-aineiden integrointi sujuvaksi osaksi blogityöskentelyä.

Alkuvaiheessa myös Petäjäveden toimipisteen, tekstiili- ja vaatetusalan artesaani koulutus oli tuottamassa sisältöä Vaatetin-blogiin, mutta suunnitelmat muuttuivat matkan varrella.  Artesaani-koulutukselle päätettiin luoda oma WordPress-alusta, koska alusta palvelisi paremmin kokonaisuudessaan koko artesaani-koulutusta ja heidän opetussuunnitelmansa sisältöjä.

Syksyllä 2014 lähes kaikki, muoti- ja kauneusalojen ryhmät päättivät kirjoittaa blogimuotoista oppimispäiväkirjaa. Useimmat opiskelijat ovat luoneet pohjansa Bloggeriin tai Weeblyyn. Blogityöskentelyn tavoitteena on tarjota avoin ja oppimispäiväkirjamainen työskentelytapa, johon kuvataan omaa oppimista kuvin, tekstein ja videoin. Blogien visuaalisessa ulkoasussa painottuu opiskelijan persoonallisuus ja ammattiala.

Sisällön tuottamisessa on alakohtaisia eroja ja painotuksia, mutta päivitysten lähtökohtina voidaan pitää lyhyitä tiedonhakutehtäviä ja tuotteen valmistusprosessin kuvaamista. Aineistoa tuotetaan koko opintojen ajalta. Muutama jatkava ryhmä on rajannut blogityöskentelyn tietyn projektin tai opinnäytteen koostamiseen.

Myös videoiden tuottaminen on lisääntynyt syksyn kuluessa selvästi. Videointikohteina ovat olleet eri työvaiheet, -tavat ja -välineet. Aineistoa on koostettu Ipadeilla ja oppilaiden omilla mobiililaitteilla kuten älypuhelimilla. Ohjelmistoista suositumpia ovat olleet Imovie ja Movie Maker, joilla kuvat ja videonpätkät on koottu toimiksi esityksiksi. Valmiit videot on varastoitu joko Moniviestimeen tai YouTubeen tai omiin salaisiin arkistoihin.

Muista some-välineistä suosituimpia ovat olleet Facebook ja WhatsApp. Facebookia on käytetty luokkakohtaisen informointiin, työssäoppimisen ohjaamiseen ja oppimateriaalin jakamiseen. WhatsAppia on hyödynnetty informointi- ja asiakastyöskentelyvälineellä. Eri välineet tarjoavat hieman erilaisia toimintamahdollisuuksia. Olennaista toimivan ja käyttötarkoitukseen soveltuvan välineen valinnassa on myös ryhmän mielipide ja näkökannat. Jokainen opettaja on ottanut käyttöön ne sosiaalisen median välineet, jotka tuntuvat tukevat parhaiten omaa pedagogista toimintamalliaan.

Yhteistyö on sujunut melko mutkattomasti ja uusia ideoita on syntynyt vauhdilla. Uusien toimintatapojen omaksuminen on vaatinut opettajilta epämukavuusalueella toimimista ja uskallusta hypätä uutteen ja hallitsemattomaan, paikoitellen myös siirtymistä oppijan rooliin. Ongelmia ja päänvaivaa ovat tuottaneet lähinnä langattoman verkon verkkainen toiminta ja yhteisen suunnitteluajan löytäminen. Etutorin näkökulmasta alkusyksyyn on sisältynyt paljon positiivista puhinaa ja pohdintaa. Syksy on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen, mutta melkoisen kiireinen.

Sirpa Vauhkala

Vaatetin-blogin sisällön suunnittelua

Sosiaalisen median testailun aloitin jo vuonna 2009, joten blogien ja Facebookin sekä tablettien käyttö oppimisen tukena olivat jo tuttua tavaraa. Kiltaresurssi tuntui aluksi melko runsaalta, mutta kovin nopeasti se näytti hupenevan hius-, kauneus- ja vaatetusalan opettajien tukemiseen, Vaatetin-blogin (http://blogit.jao.fi/vaatetin/) sisällön muokkaamiseen, joista muodostui henkilökohtaiset pääkehittämiskohteeni.

Vaatetin-blogi luotiin keväällä 2014, mutta sen rakenteen pohtiminen jäi silloin kesken. Ideana oli tuottaa oppilaitoksen hallinnoimaan WordPressiin blogialusta, jonne kootaan vaatetusalan opiskeluun liittyvää aineistoa. Syksyn aikana vaatetusompelijoille ja vaattureille luotiin omat sivut.

Samoin omat sivut saivat oppilaiden oppimisblogit, työssäoppimispaikat, alan kirjallisuus, lisätarvikkeiden hankintapaikat, skills-toiminta ja yrittäjyys. Kaikille vaatetusalan opettajille luotiin käyttö- ja sisällöntuottamisoikeudet Vaatettimeen.

lv2

 

——————————————————–

Ohjaan toisen vuoden peruskoulupohjaista ryhmää, jonka oppisisältöjä päätin ladata ja koostaa jaksoittain blogiin (http://blogit.jao.fi/vaatetin/vaatetusompelija-pk/2-vuosi/).

Opiskeluvuoden pääasiallinen sisältö on tuotettu pää- ja alasivuille. Pääsivuille on koottu virallisia suunnitelmia, ja jaksojen alasivuille oppisisältöjen teemoja ja sisältöjä, tavoitteita ja arviointiin liittyvää aineistoa sekä viikoittainen lukujärjestys. Molempia sivutasoja höystävät teemaan soveltuvat valokuvat.

Pääsivun sisältö:

 • Jyväskylän ammattiopiston lukuvuoden loma- ja työpäiväsuunnitelma
 • Opintovuoden toteutussuunnitelma
 • Lukuvuoden jaksotus
 •  Henkilökohtainen oppimissuunnitelmapohja (HOPS)
 •  Lukuvuotta kuvaava valokuva

Alasivujen sisältö:

 • Jakson teemakuva
 • Jakson teemat
 • Viikon oppisisällöt
 • Lukujärjestys viikoittain
 • Oppimistehtävät
 • Etätehtävät
 • Lähteet

——————————————————-

————————————————————

Pää- ja alatasojen sivut linkitettiin toisiinsa niin, että valikkorakenne oli mahdollisimman selkeä ja helposti luettavissa myös mobiililaitteilla. Useat tiedostot tallennettiin pdf-muotoon, ja osaa rajattiin leikkaustyökalulla, joka nopeutti tiedostojen käsittelyä ja tallentamista. Lähes kaikille Vaatettimen sivuille on tuotettu jonkin verran sisältöjä.

Vastaavat blogisivut luotiin vaatetusalan lisäksi hius- ja kauneusalan opettajille. Mielenkiinnolla odotan, miten muiden alojen opettajat hyödyntävät valmista blogipohjaa, sillä yksi kiltamallin ydinideologioista on oppiaineiston vapaa jakaminen. Mitenkähän tässä mahtaa käydä: jaetaanko kiltakokeilujen aikana tuotettu aineistot ja ideat vai jäävätkö ne edelleen opettajien omiin ”komeroihin”?

Sirpa Vauhkala