Kaikki kirjoittajan Hanna Frilander artikkelit

Uusia tuulia opetusmenetelmiin

Lue juttu  hius-kauneus ja vaatetusalojen kiltamallisen kehittämisen askeleista vaatetuksen opettajan ja eTutorin Sirpa Vauhkalan sekä alojen esimiehen Sirpa Kuikan näkökulmasta:

http://blogit.jao.fi/eope/2014/10/07/etutorin-kokemuksia-kiltailusta/

Hienoa opetuksen kehittämistä, opettajat!

Kilta -mallilla opetusta kehittämään!

Valtakunnallisesti palkittu, ammatillisen koulutuksen opetuksen ja oppimisen kehittämiseen keskittynyt Kiltakoulut -toimintamalli rantautuu Jyväskylän ammattiopiston aloille. Useat alat lähtevät kehittämään opetusta Kiltakoulut -malleja mukaillen.

Jyväskylän ammattiopistossa jokainen mukana oleva ala soveltaa malleja omiin olemassa oleviin hyviin käytänteisiinsä alalle sopivalla tavalla. Kehitystyötä tehdään syksystä alkaen opetustyön lomassa. Kilta -mallien mukainen kehittäminen tuo opetuksen tueksi erityisesti kaksi asiaa

  • modernin, opiskelijoita aktivoivan tavan oppia, sekä
  • mobiilit työvälineet (älypuhelimet, tabletit) ohjauksen ja oppimisen tueksi.

Opettajan ammatti- ja opetustaidoilla on väliä! Taitavasti opiskelijoitaan ohjaava ja nykypäivän ohjausvälineet tunteva opettaja on oppilaalle tärkeä tuki   ja oppimisen mahdollistaja.

Käytännössä opettajat ja opiskelijat sitoutuvat seuraaviin kehittämiskohteisiin

Tämän blogin kautta pääset seuraamaan, miten aloilla askelletaan kohti uuden ajan oppimista!