Opiskelijan oppimispäiväkirjan ohjaus

Jyväskylän ammattiopiston hiuskillan opettajan ajatuksia oppimispäiväkirjan ohjaamisesta.

Opiskelijoille on hyvä tehdä oppimispäiväkirjan tarpeellisuutta ymmärrettäväksi, etenkin jos tekeminen ei jostain syystä motivoi. Pohdin ja tutkin opettajaa tätä asiaa ja löysin muutaman hyvän pointin, joiden kautta aion avata koko oppimispäiväkirja asiaa opiskelijoilleni. Laitan sen teille myös, jos olette saman ongelman kanssa painineet.

Oppimispäiväkirjat ( blogit)

Mikä/ mitä varten?

Oppimispäiväkirja on kurssilla tapahtuvan oppimisen arviointikalu. Oppimispäiväkirja kuvaa kunkin opiskelijan oppimisen yksilöllisiä puolia, joten sille ei myöskään voi asettaa tiettyä mallia. Tiettyjä suuntaviivoja ja yleisohjeita kuitenkin voidaan antaa.

Oppimispäiväkirja ei ole ” mitä ajattelin tänään”- päiväkirja tai kokoelma puhtaaksikirjoitettuja luentomuistiinpanoja, vaan olennaista siinä on itsereflektio, oman oppimisprosessin hahmottaminen, oman osaamisen ja oppimistavoitteiden analysointi. Oppimispäiväkirja antaa mahdollisuuden miettiä missä ollaan ja mihin pitäisi päästä.

Oppimispäiväkirjana opiskelija yhdistelee uutta kurssilla oppimaansa aiempiin tietoihinsa ja kokemukseensa.

Ohjeita kirjoittamiseen

Oppimispäiväkirjaa on tarkoitus kirjoittaa säännöllisesti, viikottain. Oppimispäiväkirjaa ei siis voi kirjoittaa kurssin lopussa juuri ennen palautuspäivä, koska sen on tarkoitus olla oppimisprosessin kuvaus.

Arviointi

Oppimispäiväkirjanprosessin tarkoituksena on oppia esittämään/ kuvaamaan asioita omin sanoin, yhdistelemään kurssilla opittua aiempaan tietoon, soveltamaan, analysoimaan, pohtimaan ja arvioimaan tietoa.

Ajattelua voisi kuvata käyttäen verbejä, jotka kuvaavat ajattelua eri tasoilla.

Tieto. Näytä, että tiedät.
Ymmärrys. Näytä, että ymmärrät.
Sovellus. Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.
Analyysi. Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.
Synteesi. Näytä, että pystyt luomaan ajatuksia ja kokonaisuuksia.
Arviointi. Näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja ratkaisuja.

Oppimispäiväkirjan hyötyjä

– asioiden säännöllinen käsittely edistää oppimista-oppimispäiväkirjan teko kannustaa tähän, (vertaa kirjatentin pänttääminen edellisenä iltana).
– itsereflektiotaito kehittyy – tärkeä työelämätaito

Ammattiopistossa opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan. Tämä edellyttää mm. Itsereflektiokykyä, kykyä seurata ja arvioida omaa oppimistaan, tunnistaa kehittämiskohteita ja paikata niitä. HOPS- prosessi lähtee tästä samasta ajatuksesta, joten oppimispäiväkirja voidaan nähdä tavallaan fokusoituneena, kurssikohtaisena HOPSina.

Hiuskillassa oppimispäiväkirjan muodoksi on valittu blogi, joka toimii arvioinnin työkaluna. Blogi toteutetaan blogger-pohjaan, jotta sitä voi hyödyntää myös opiskelun päätyttyä. Blogi toimii erinomaisena oman osaamisen ja oppimisen markkinointi työkaluna esim.töitä haettaessa valmistumisen jälkeen. Hyvin perusteltuna oppimispäiväkirjan voi tehdä vihkoon, käsin jonka palauttaa viikottain opettajalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *