Aihearkisto: Jämsän ammattiopisto

Kansainvälinen toiminta esillä oppilaitoksissa Kulttuurit kotona –tapahtumassa 21.-24.11.

Jyväskylän ammattiopiston Avointen ovien viikolla vietetyn Kulttuurit kotona- tapahtuman aikana saatiin tänä vuonna nauttia upeista eri maita ja kulttuureja kuvaavista esittelypisteistä, kun koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijat esittelivät ja jakoivat kokemuksiaan kotimaistaan sekä muun muassa ulkomailla suoritetuista työssäoppimisjaksoista. Eri kulttuurit ja kansainvälinen toiminta olivat esillä muun muassa ruuan, musiikin, pukeutumisen ja postereiden muodossa. Lisäksi osana Kulttuurit kotona-tapahtumaa esitettiin Twibuke – muistakaa! –draamaelokuva, jonka kahdessa näytöksessä oli yhteensä noin 100 katsojaa.

image1image2

wp_20161124_031

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille tapahtumassa mukana olleille ja tapahtumaan osallistuneille!

Tulevaisuuden ergonomiaa hoitotyössä Tanskan malliin

Olemme kaksi lähihoitajaopiskelijaa Jyväskylän aikuisopistosta ja olimme työssä oppimassa kuuden viikon ajan Fremtidens Plejehemin palvelutalossa Tanskassa keväällä 2016. Fremtidens Plejehem on vuonna 2014 valmistunut pääasiassa iäkkäiden ihmisten palvelutalo Aalborgin kunnassa. Palvelutalon nimi suomennettuna tarkoittaa tulevaisuuden vanhainkotia. Fremtidens Plejehemissä on käytössä uusin teknologia ja apuvälineitä löytyy lähes joka tilanteeseen. Huomasimme harjoittelun aikana ergonomian olevan Tanskassa ehdottoman tärkeässä asemassa ja pääsimme tutustumaan apuvälineisiin, joihin emme ole vielä Suomessa törmänneet.

Jokaisen asukkaan huoneistoon oli asennettu älylattia, joka tunnisti jos asukas oli kaatunut. Kaatumisesta tuli välittömästi ilmoitus hoitajille, jotka osasivat mennä tarkastamaan asukkaan tilanteen. Tarvittaessa, asukkaan niin halutessa, lattiahälytin voitiin myös kytkeä pois päältä. Jokaisella asukkaalla oli käytössä tabletti, josta pystyi esimerkiksi säätämään huoneistonsa valaistusta ja olla yhteydessä läheisiinsä. Kylpyhuoneet oli tehty tilaviksi ja wc-istuimen korkeus oli säädettävissä sähköisesti ohjauspaneelista, josta pystyi myös valitsemaan automaattisen alapesun ja kuivauksen. Jokaisesta makuuhuoneesta löytyi kattonosturi (ks. kuva 1.) H-kiskolla, joka mahdollisti asukkaan turvallisen siirtämisen vuoteesta kylpyhuoneeseen tai pyörätuoliin.

1                                       2

Kuva 1. Nostolaite, joka kulkee katon kiskoja pitkin.

Kuva 2. Potilasvuode, jossa sähköiset laidat rullaavat lakanan kääntäen potilasta.

Asukkailla oli sähköiset sairaalasängyt, joihin oli tarvittaessa asennettu sähköinen kääntölakanamekanismi (ks. kuva 2.). Lakanan avulla asukkaan kääntäminen tapahtui vaivattomasti nappia painamalla ja hoitajan tarvitsi vain ohjata ja tukea asukasta kääntymään turvallisesti. Kääntömekanismin käyttö vähensi hoitajan kuormitusta esimerkiksi vuodepesuissa ja nosturin nostoliinaa laitettaessa. Tiukkojen tukisukkien pukemiseen oli käytössä kaksi erilaista menetelmää, jotka vähensivät hoitajien sorminiveliin kohdistuvaa rasitusta, näin ennaltaehkäisten sormien nivelrikkoa. Yksi vaihtoehto oli asettaa tukisukka pitkulaiseen telineeseen, josta sukka rullattiin silikonisen rinkulan ympärille, mistä sukka rullattiin jalkaan pyörittämällä silikonirinkulaa ylös pohjetta pitkin. Toinen tapa oli kääriä liukasta materiaalia oleva kangaspala jalan ympärille ja hivuttaa tukisukka jalkaan kämmeniä käyttäen. Kankaan tarkoituksena oli vähentää kitkaa. Viimeksi mainitussa tekniikassa oli tärkeää, että hoitajalla oli käsissään pitoa lisäävät hanskat, jotta hoitaja sai pitävän otteen sukan pinnasta. Lopuksi kangaspala vedettiin yläkautta ulos sukasta.

Harjoittelun aikana korostui erityisesti ergonomian tärkeys hoitotyössä. Fremtidens Plejehemissä kaikki hoitajat oli koulutettu työskentelemään samalla tavalla kunkin asukkaan kanssa. Yleisesti ottaen lähes kaikilta asukkailta löytyi heidän kanssaan tarvittavat apuvälineet omasta asunnosta. Uuden asukkaan saapuessa taloon tai vanhan asukkaan tilanteen muuttuessa kunnan toimipisteissä kiertävä ergonomiahenkilö opasti palvelutalon henkilökuntaa ergonomisiin työtapoihin. Ergonomiahenkilö avusti myös sopivan apuvälineen valitsemisessa jokaiselle asukkaalle. Ergonomisesti oikeiden työtapojen noudattamista valvottiin jatkuvasti ja hoitajat huomauttivat välittömästi jos huomasivat puutteita työasennoissa. Saatavilla olevia apuvälineitä oli pakko käyttää. Kuulemma pahimmillaan apuvälineiden käytön laiminlyönti saattoi johtaa jopa irtisanomiseen, koska hoitajan katsottiin laiminlyövän omaa työhyvinvointiaan!

Harjoittelijoina koimme, että selkeät yhteisesti sovitut työtavat ja apuvälineiden käyttö nopeuttivat työntekoa sekä vähensi hoitotyön kuormittavuutta merkittävästi. Asukkaat olivat hyvin yhteistyöhaluisia ja emme kohdanneet siirtotilanteissa aggressiivisesti käyttäytyviä asukkaita kertaakaan. Asukkaat olivat jo tottuneet heille valittuihin siirtomenetelmiin ja apuvälineisiin. Kaiken kaikkiaan harjoittelu Fremtidens Plejehemissä oli mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Toivomme, että pystymme hyödyntämään oppimaamme tulevassa työelämässä täällä Suomessa.

Heidi Korkeamäki ja Carolina Lindqvist

Jyväskylän aikuisopisto

Miten osaaminen kehittyy?

WP_20150909_004

Ammatillisen koulutuksen koordinaattorit kokoontuivat Kalastajatorpalla 9.-10.9.2015 käynnistämään uutta hankekautta.

Päivien aikana puhutti eniten kaksi teemaa: uusi kielitaidon testausjärjestelmä OLS sekä hankkeiden laadullinen arviointi.

Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden kehittämiskohteiksi 2015-2016 on määritelty opiskelijaliikkuvuuden osalta tasa-arvon vahvistaminen mm.  tukemalla vähän liikkuvien alojen liikkuvuutta ja varmistamalla vaihtomahdollisuuksien markkinoinnin ja valmennuksen tasapuolisuus. Henkilöstön osalta huomiota tällä kierroksella kiinnitetään huomiota erityisesti valintaprosessin läpinäkyvyyteen ja toteutuneiden jaksojen vaikuttavuuteen. Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen koordinaattorit jatkavat tästä teemasta keskustelua jo 11.9.  Tavoitteena on sopia seurattavista mittareista ja seurantaprosessista vielä kuluvan vuoden aikana. Tuloksia voidaan odottaa noin vuoden kuluttua.

Lisätietoa: Rea Tuominen p. 6159

Vaihtovalmennus uudistuu

Pakollinen testi, suositeltava kielikurssi

Myös ammattiin opiskeleville on elokuusta 2015 tarjolla mahdollisuus opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä. Euroopan komission verkkopohjaiset kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoaan. Syksyn 2015 kuluessa on tulossa mukaan myös uusia kieliä: kielitestit ovat nykyisten kuuden kielen lisäksi saatavilla jatkossa myös tšekin, portugalin, puolan, kreikan, tanskan ja ruotsin kielillä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan myös ammattialakohtaisia kielikursseja 25 alavaihtoehdosta. Tarjolla on paljon monipuolisia oppimateriaaleja erilaisiin tarpeisiin.

Kielitestit ennen ja jälkeen vaihdon sen sijaan ovat pakollisia kaikille vaihtoon lähteville opiskelijoille, joiden ulkomaanjakson kesto on vähintään 30 päivää. Jyväskylän ammattiopiston vaihtoon lähtevät opiskelijat suorittavat kielitestit osana vaihtovalmennusta, josta vastaa kv-koordinaattori Milka Niskanen. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden osalta lisätietoa antaa kv-koordinaattori ja/tai oman alan yhteysopettaja.

Koordinaattoreiden yhteystiedot löydät www-sivuilta:

https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Kansainvalisyys/Koordinaattorit

 

 

Ethän jää junasta?

WP_20150531_077

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on hakukierroksella 2016 myöntänyt rahoituksen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän liikkuvuushankkeelle Promo 6. Hankkeen toimintakausi on 1.6.2015-31.7.2017 ja hanketuki on tälle ajalle enintään 182 500 eur. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattiopisto. Promo 6 hanke on suoraa seurausta sertifioiduille Promo 1-5  -hankkeille (2009-2014).

Hanketuen avulla 93 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiin opiskelevaa nuorta ja aikuista opiskelijaa saa mahdollisuuden suorittaa vähintään 6 viikon mittaisen jakson ulkomailla. Jaksot ovat pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoja, mutta myös joitain oppilaitosjaksoja tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmiä tullaan toteuttamaan. Toteutustavasta riippumatta vaihtojen tavoitteena on kehittää osallistujien yleisiä työelämä- ja avaintaitoja.

Hankkeessa toteutetaan myös 18 henkilöstön liikkuvuutta. Niiden avulla pyritään vastaamaan sekä osallistujien että organisaation kehittymistarpeisiin. Henkilöstön vaihdot ovat joko lyhyempiä, opiskelijavaihtojen laadunvarmistusmatkoja tai 1-2 viikon mittaisia opetus- tai täydennyskoulutujaksoja toisessa Euroopan maassa. Henkilöstön jaksojen tuloksena syntyvän osaamisen jakaminen organisaatiossa on myös keskeinen kehittämisen kohde. Niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin osalta erityistä huomiota tullaan kiinnittämään myös vaikuttavuuteen.

Hankkeelle on myös haettu akkreditointia eli ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa keväällä 2015. Jos syyskussa 2015 saatava päätös on myönteinen, turvaa se liikkuvuudelle ulkopuolisen rahoituksen vuoteen 2020 asti.

Myös sinulla voi olla mahdollisuus hypätä tähän junaan!

Kiinnostuneet opiskelijat saavat lisätietoa oman koulutusalansa yhteysopettajalta ja/ tai kv-koordinaattorilta sekä oman oppilaitoksensa kansainvälisyyssivuilta (www).

Kiinnostuneiden  henkilöstön edustajien kannattaa ensin olla yhteydessä omaan lähiesimieheen, joka laittaa ’pallon pyörimään’.

Lisätietoja Rea Tuominen, kv-koordinaattori p.6159