Ryhmäytyminen/vertaisuus/osallisuus

Ryhmäytymisen merkitys

 Ryhmän ilmapiiri parhaimmillaan vahvistaa ja pahimmillaan kuormittaa yksilön mielenterveyttä. Turvallisessa ryhmässä on helppo jakaa omia kokemuksia, mielipiteitä ja tunteita.

Kannustava ja keskusteleva opiskeluyhteisö motivoi oppimaan, tukee luovuutta ja tehostaa opiskelutavoitteiden saavuttamista.

Esimerkiksi toiminnallisuus vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta ryhmässä.

 

Opiskelijoiden osallisuuden tukeminen

 Osallisuuden tunne ja vaikuttamisen mahdollisuudet edistävät mielenterveyttä ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Nuorenosallisuuden tunnetta vahvistaa se, että hänen mielipiteillään on merkitystä asioihin.

Opiskelijoiden ottaminen mukaan oppimisympäristön ja opetuksen suunnitteluun vahvistaa halua sitoutua omaan opiskeluyhteisöön.

Koko oppilaitoksen väen yhdessä suunnittelemat ja toteuttamat teemapäivät, retket ja juhlat luovat me-henkeä.

 

 

 

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden osallisuutta,  yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä toimii opiskelijoiden äänitorvena. Opiskelijakunnan muita tehtäviä ovat mm. opiskelijoiden kuuleminen, koulutuksen kehittäminen sekä osallistuminen opiskelijan asemaan liittyvään päätöksentekoon.

 Jyväskylän ammattiopiston opiskelijakunta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *