HYRY = hyvinvointityöryhmä

HYRY BLOGI

luodaan että tietoisuus kasvaa koko yhteisön taholla, mitä missäkin toimipisteellä tapahtuu. Eli ollaan avoimia ja jaetaan kokemuksia ja ajatuksia yhdessä.

Blogiin kerätään materiaalia, linkkejä ja ideoita joita voidaan hyödyntää omassa toimipisteessä toimivassa HYRY ryhmässä. Materiaalit löytyvät omina teemoina sivupalkissa vuosikellon mukaisesti.

Hyvinvointiryhmä (toimipistekohtainen) = osa oppilas-ja opiskeluhuoltoa

Hyvinvointiryhmä päättää teemojen toteutuksen ja käytännön toteutukseen liittyvät asiat. Hyvinvointiryhmän avuksi tuotetaan materiaalia, kerätään linkkejä, jaetaan hyviä kokemuksia, pidetään blogia.

ryhmässä mukana esim. koulutuspäällikkö, opo, jaoston pj. (opiskelijaedustus), opetushenkilöstön edustaja. Lisäksi tarvittaessa opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon edustaja, pappi.

Opiskelijoiden sekä henkilökunnan oppimista, terveellisyyttä, turvallisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta, sosiaalisuutta jne. tämä lista voisi jatkua loputtomiin.

Mutta kysymys onkin miten se meidän yhteisössä näkyy, toimii ja mitä se on meillä?

Olemassa olevia:

  • Aamupuuro tarjotaan aamuisin opiskelijoille
  • Oppilaitospappi vierailee toimipisteillä opiskelijoiden ja henkilökunnan luona
  • Vapaa-ajan kerhot
  • Hyvinvointivirtaa vko40
  • Nuorissa on voimaa
  • SakuSports

Kehitteillä olevia:

  • Ryhmäytyminen ja vertaisuus
  • SakuStars kulttuurikilpailut
  • Hyvät tavat

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Kuvio opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sen avulla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Kaikki toimijat oppilaitoksessa osallistuvat yhteisöllinen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Opiskeluhuoltoa koskevat lait ja oppaat