Ammatilliset hyvinvointiryhmät

Ammatilliset hyvinvointiryhmät (HYRY)

Ammatillisissa yksiköissä on yksikönjohtajien nimeämiä hyvinvointiryhmiä, jotka toimivat yksiköiden opiskeluhuoltoryhminä. Hyvinvointiryhmät toteuttavat yhteisöllistä opiskelu-huoltoa vuosittain laatimiensa vuosikellon ja tavoitteiden mukaisesti.

Ammatillisten yksiköiden hyvinvointiryhmät

  • toimivat yksikkökohtaisina opiskeluhuoltoryhminä
  • vastaavat Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuollon toteuttamisesta ja arvioinnis-ta säädösten ja normien mukaisesti omassa yksikössään
  • suunnittelevat ja toteuttavat yhteisöllistä opiskeluhuoltoa monialaisen oppilaitos-kohtaisen opiskeluhuoltoryhmän linjausten mukaisesti
  • laativat vuosittain Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelman mukai-sesti yksikölleen tavoitteet yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttamisesta
  • toimivat tarvittaessa kriisiryhmänä

Alla on lueteltu ammatillisten yksiköiden hyvinvointiryhmien kokoonpanot. HYRY-ryhmät voivat tarvittaessa kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijoita, esim. psykologi, terveydenhoitaja, oppilaitospappi.

Ammatillisten yksiköiden hyvinvointiryhmät

Hyvinvointi ja kulttuuri

Perälä Hannu yksikönjohtaja
Holm Pauliina koulutuspäällikkö | taiteen perusopetus
Keihäsvuori Kirsti tapahtumatuottaja
Korpela Kaija opettaja | sosiaali- ja terveysala
Kuikka Sirpa koulutuspäällikkö | hiusala, kauneudenhoitoala, musiikkiala
Kunnas Helena koulutuspäällikkö | kulttuuriala, av-viestintä, tekstiili- ja vaatetusala
Laakkonen Pirjo-Liisa koulutussuunnittelija | sosiaali- ja terveysala
Luukkainen Sinikka opettaja | hius-, kauneudenhoito- ja tekstiili- ja vaatetusala
Niekka Ilkka opettaja | av-viestintä
Nykänen Mika opettaja | kulttuuriala
Rinta-Pollari Markku opettaja | musiikki, taiteen perusopetus
Rissanen Pentti projektipäällikkö
Sillanpää Minna koulutuspäällikkö | sosiaali- ja terveysala

Kauppa ja palvelut | Viitaniemi 1 B

Koivisto Jukka yksikönjohtaja
Arkkukangas Tarja opiskeluavustaja | liiketalous
Hirvonen Päivi koulutuspäällikkö | liiketalous
Koskinen Hanna erityisopetuksen vastuuopettaja
Mouhu Mika opinto-ohjaaja, yhteyshenkilö | liiketalous
Mäkinen Lea opinto-ohjaaja | liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka
Niskanen Minna opiskeluavustaja | tieto- ja viestintätekniikka
Puronaho Pasi erityisopettaja
Riuttanen Marjo koulukuraattori
Tolonen Pia koulutuspäällikkö | tieto- ja viestintätekniikka

Kauppa ja palvelut | Priimus

Koivisto Jukka yksikönjohtaja
Ahtila Mira opettaja | matkailuala
Arkilahti Kati opinto-ohjaaja, yhteyshenkilö | hotelli-, ravintola- ja
catering-ala, matkailuala
Hjelt Eeva Liisa  koulutuspäällikkö | elintarvikeala, matkailuala
Kangas Virpi koulutuspäällikkö | hotelli-, ravintola- ja catering-ala, matkailuala
Kirmanen Tuija opettaja | hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Leppänen Liisa hovimestari | hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Peltier Jaakko opiskelija | matkailuala (MA15A)
Pesonen Seija opettaja | elintarvikeala
Pöntiö Markku opiskeluavustaja | hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Sillanpää Jani opiskelija | matkailuala (MA15A)
Töhönen Jouko koulukuraattori
Venemies Anne opinto-ohjaaja | hotelli-, ravintola- ja catering-ala, matkailuala

Tekniikka ja liikenne

Tarvainen Markku yksikönjohtaja
Ala-Ruona Seija opinto-ohjaaja | autoala, logistiikka
Hämynen Petri opettaja | painoviestintä
Hänninen Tarja opinto-ohjaaja | kone- ja metalliala, talotekniikka
Jukkala Juha opettaja | talotekniikka
Kaukua Roosa opiskelija | painoviestintä
Laakso-Kantonen Kaisa opettaja | talonrakennus, pintakäsittely, puuala
Lehto Nanna opiskelija | logistiikka
Nissinen Pekka koulutuspäällikkö | sähköala
Pöyhönen Anssi opiskelija | sähkö- ja automaatiotekniikka
Sinisalo Eetu opiskelija | sähkö- ja automaatiotekniikka
Storckovius Teemu opiskelija | kone- ja metalliala

Opiskelijapalvelut
Perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus sekä VALMA-koulutus

Vettenranta Elina vs. koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja
Asikainen Riikka opettaja | historia, yhteiskuntaoppi
Heikkinen Tuija opettaja | VALMA-koulutus
Keskinen Riiko opettaja | biologia, maantieto
Kärkkäinen Risto opettaja | tietotekniikka, matematiikka
Lamberg Mari kasvatusohjaaja
Moisio Sirpa opettaja | äidinkieli, S2
Ojanperä Niina erityisopettaja
Weckman Minna-Maria opintosihteeri
Viirret Tuire erityisopettaja

Ryhmän kokouksiin kutsutaan aina mukaan myös opiskelijoita.