Avainsana-arkisto: työelämä

Palvelualat murroksessa

Eräs ystäväni on ketjuihin kuulumattoman kirjakaupan kauppias Pirkanmaalla. Olen tilannut tyttärelleni oppikirjoja hänen ”verkkokaupastaan”, joka yksinkertaisuudessaan toimii siten, että lähetän hänelle sähköpostilla listan tilattavista kirjoista ja muutaman päivän päästä saan postiin kirjapaketin ja laskun. Hän muistaa aina viestittää tilauksen etenemisestä. Homma hoituu ystävällisesti, pilke silmäkulmassa, nopeasti ja joustavasti, ja hinnatkin ovat kilpailukykyisiä. Hänen toiminnastaan välittyy jotenkin aito luottamukseen, iloisuuteen ja positiivisuuteen pohjautuva asiakaspalvelu, joka huipentuu asiakkaan odotusten ylittämiseen.

Onko tällainen perinteinen asiakaslähtöinen toiminta kuitenkaan enää tulevaisuudessa mahdollista, kun digitaalisuus muokkaa toimintaympäristöä ja palvelualojen arkipäivää? Asiakkaat hankkivat entistä enemmän tavaroita ja palveluita verkon välityksellä, kilpailu pitää toimijat hereillä, kun myyntikanavat ovat aina auki ja asiakkaiden tarpeisiin pitää reagoida entistä nopeammin.  Menetämmekö tämän myötä inhimillisen vuorovaikutuksen vai piileekö digitalisaatiossa aidon asiakaspalvelun uusi tuleminen? Vastaus taitaa olla mieluummin sekä – että kuin joko – tai. Maailma ei tulevaisuudessakaan ole mustavalkoinen.

Media- ja ict-alat ovat luonnollisesti uuden teknologian ja digitalisaation kärjessä, kun ne luovat uusia ratkaisuja ja jakelukanavia muille aloille. Kaupan ala on verkkokaupan lisäännyttyä ollut jo pitkään murroksessa. Kansainväliset ketjut ovat rantautuneet Suomeen, perinteiset toimijat ovat jo myymälöidensä ohella verkossa, mutta toisaalta uusia kauppakeskuksia on rakennettu tiuhaan tahtiin ja onpa osa puhtaista verkkokaupoista siirtynyt osittain myös myymälöihin. Lomamatkat, hotellit, lennot ja retket varataan itse näppärästi netissä, ja kohteessa sitten odotetaan yksilöllistä palvelua ja elämyksiä. Konsertteja, teatteri- ja oopperaesityksiä välitetään suorina lähetyksinä koteihin, mutta mikään ei voita aitoa kulttuurielämystä, kun vielä uuden teknologian avulla esityksiin luodaan entistä ehompia ja näyttävämpiä tehosteita.

Ravintolat tarjoavat apua ihmisten arjen kiireiseen elämänrytmiin, mutta toisaalta ravintolan asiakas vaatii räätälöityjä annoksia ja ammattitaitoista palvelua. Arkiruoalta edellytetään edullisuutta, nopeutta ja helppoutta, jolloin ruokatuotannon pitää olla tehokasta. Toisaalta terveellisyys, vastuullinen kuluttaminen, puhtaus ja luonnonmukaisuus avaavat mahdollisuuksia lähiruoalle, pientuotannolle ja ruokatarinoille.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet kasvavat väestön ikääntymisen myötä ja alueellinen eriytyminen jatkuu. Työvoiman tarve kasvaa edelleen, mutta samanaikaisesti hoitomuodot muuttuvat. Sosiaali- ja terveysalan suurin murros Suomessa taitaa olla uutisten pääotsikoita vuosikausia hallinnut sote-uudistus, joka jonain päivänä toivottavasti näkee jonkinlaisen päivänvalon.

Gradiassa käydään parhaillaan ammatillisten opettajien virkasiirtoihin liittyviä kuulemisia, jonka jälkeen syksyn aikana virkasiirroista tehdään päätökset ja uudet virkamääräykset. Kyseessä on iso muutos, joka Gradia Jyväskylän Palvelut-yksikössä koskee noin 150 opettajaa. Erilaisiin papereihin raapustetaan yhteensä noin 1200 allekirjoitusta ja pelkästään tulosteita syntyy noin 1500 sivua. ”Digiajan palvelutyö on nykyistä monipuolisempaa ja asiakasläheisempää. Asiakaspalveluun ja oman työn kehittämiseen jää aikaa, kun ohjelmistorobotiikka hoitaa rutiinitöitä” (Remes, 2018). Voi kunpa meillä Gradiassa olisi jo nyt robotiikkaa ja tekoälyä!

Strategiamme ”Uusi yhdessä 2020+” mukaiset arvot näkyvät kaikilla palvelualoilla. Työ on ihmisten kanssa tehtävää yrittäjähenkistä palvelutyötä. Yrittäminen on useilla aloilla työllistymisen väylä, jossa luovuus puhkeaa kukkaan. Työpaikat ovat monien kulttuurien yhteisöjä, jonka lisäksi kansainvälinen kilpailu tuo oman mausteensa arjen aherrukseen. Palvelualojen ammattilaisissa yhdistyy sivistys ja taitaminen, sillä he ovat tilanneherkkiä moniosaajia, joilla on kyky inhimilliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan tarpeisiin reagointiin. Vaikka työ pirstaloituu, avaa se moniosaajille uudenlaisia mahdollisuuksia, sillä hyvää asiakaspalveluasennetta eivät toimialojen rajat estä tai hidasta.

Pyysin tämän blogin kirjoittamiseen vähän apua Palvelut-yksikön esimiehiltä, joista osa välitti pyynnön henkilöstölleen. Sain muutamia vastauksia ja haluankin kiittää Liliä, Sanna-Maariaa, Tainaa, Virpiä ja Kaijaa lähettämistään ajatuksista ja näkemyksistä. Tämän kirjoituksen lähteenä olen lisäksi käyttänyt Palvelualojen työnantajat Palta ry:n raporttia ”Digitalisaatio palvelualoilla, Pysyykö Suomi mukana digikehityksessä?” sekä Matti Remeksen Ekonomi-lehdessä 4/2018 ilmestynyttä juttua ”Johtaja luotsaa digimurroksessa”.

Kirjoituksen alussa mainitsemani kirjakauppias on muuten tuore Pirkanmaan Maakunnallinen Yrittäjä vuosimallia 2018. Tämä palkinto on merkittävä huomionosoitus ja kannustin paitsi palkinnon saajalle myös kaikille yksinyrittäjille, joilla on voimia, sitkeyttä, kykyä ja uskallusta yrittää ja palvella asiakkaitaan maailman myllerryksessä.

Jukka Koivisto
Gradia Jyväskylän Palvelut-yksikön yksikönjohtaja

Yritystehdas -rohkeutta edistää yrittäjyyttä yhdessä

Haastavien projektien hoitaminen oli palkitsevaa, sillä jokaisen uuden asiakkaan myötä luottamus omaan osaamiseen kasvoi. Töiden aikatauluttaminen ja asioiden tärkeysjärjestykseen asettaminen on taito, jonka opin ja josta tulee olemaan paljon hyötyä työelämässä. Vuosien aikana löysin itsestäni yrittäjämäisen asenteen, jolla pärjään myös tulevaisuuden työelämän haasteissa.”  Gradia Jyväskylän (aiemmin Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän oppisopimuskeskus) AV-viestinnästä valmistunut Annastiina Kinnunen kiteyttää, millaisia eväitä yrittäjyysopinnot ovat hänelle työelämään antaneet.

Nuoret arvostavat yrittäjyyttä, ja asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut entistä positiivisemmaksi.  Yhä useampi opiskelija näkee itsensä yrittäjänä tai itsensä työllistäjänä tulevaisuudessa. Opiskelijat arvostavat myös mahdollisuutta kokeilla yrittäjyyden ensiaskelia osana opintojaan ja kokevat yrittäjyysopintojen hyödyn usein Annastiinan tavoin laaja-alaisesti koko tulevaa työllistymistä palvellen, ryhtyypä itse yrittäjäksi tai ei.

Gradiassa yrittäjyys on yksi strateginen painopiste ja yrittäjyyskasvatus – jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan elämässä tarvittavia valmiuksia ja yritteliästä asennetta sekä toimintatapaa –  on läpileikkaava osa kaikkien opettajien työtä alasta riippumatta.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yrittäjäksi kasvattamista, vaan kokonaisvaltaista asenteen ja taitojen kehittämistä, opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen kehittymisen tukemista. Yrittäjyysopinnot puolestaan antavat valmiuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen ja itse yritystoimintaan. Gradiassa on kaikilla opiskelijoilla alasta riippumatta mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja ja kokeilla yrittäjyyttä osana opintojaan esimerkiksi NY (Nuori Yrittäjyys) -yrittäjyyden tai osuuskuntatoiminnan kautta.

Myös oppilaitokset ovat heränneet työelämän muutokseen. Ammatillisen koulutuksen reformi pyrkii osaltaan taklaamaan muuttuvan työelämän haasteita tarjoamalla opiskelijoille yhä yksilöllisempiä polkuja ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Oppimisympäristöt monipuolistuvat ja yhteistyötä tehdään yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Jyväskylässä yhteistyö konkretisoituu EduFutura-osaamiskeskittymässä, jossa Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisenä tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja. Yksi EduFuturan kärkialoista on juuri yrittäjyyden edistäminen.

Yrittäjyydessä uudet tuulet puhaltavat vahvasti reformin ja EduFuturan hengessä Jyväskylän Yritystehtaan  (CoCampus) ympärillä. Jyväskylän Yritystehdas Oy on Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin omistama in-house palveluyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja omistajiensa asiakkaille, Gradian osalta opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Yritystehdas on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tuo yhteen paitsi eri alojen, oppilaitosten ja kouluasteiden opiskelijat, osaajat ja asiantuntijat ja myös aloittavat yrittäjät. Yritystehdas innostaa, auttaa, aktivoi ja valmentaa opiskelijoita ja henkilökuntaa yrittäjyyteen, avaa uusia verkostoja ja tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden oman asiantuntijuutensa kehittämiseen ja jakamiseen. Yritystehdas luo myös edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukee StartUp-yritysten kasvua.

Opiskelijalle Yritystehtaan kautta avautuu uusia, entistä monipuolisempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Ensi lukuvuonna Gradian opiskelijat esimerkiksi osallistuvat innovaatioviikolle ratkaisten yritysten toimeksiantoja. Lisäksi jo nyt mm. oppilaitosten yhteiset esihautomo- ja hautomopalvelut ovat avoinna Gradian opiskelijoille, joiden liikeidea kaipaa syväluotaavaa asiantuntijavalmennusta. Gradiassa osaksi Yritystehdasyhteistyötä kehitetään mm. NY-toiminnan valmennuksia ja tapahtumia, Yrittäjyys asenteena ja ammattina -verkkokurssia sekä yrittäjyyteen liittyviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ensi viikolla järjestettävään valtakunnalliseen NY-finaaliin on semifinaaleiden kautta ansiokkaasti edennyt kaksi Gradian NY-yritystä: puisia käyntikortteja valmistava BC Design NY, jota luotsaavat liiketalouden opiskelijat Netta Fried ja Aada Kurki sekä korkista käsintehtyjä lompakoita valmistavan lukio-opiskelija Jaakko Vuorisen yritys Grove NY. Mieleeni jäi Netan ja Aadan vinkki kaikille opiskelijayrityksille sopivaksi menestysreseptiksi: ”Pitää olla oma-aloitteisuutta, ideoita ja rohkeutta tehdä asioita”

Myös Yritystehtaan menestysreseptin voi kirjoittaa oma-aloitteisuuden, ideoiden ja rohkeuden ympärille. Uudet ideat ja rohkeus tekemiseen syntyvät yhdessä asiakaslähtöisesti opiskelijaa kuunnellen. Yritystehdas ei ole oppilaitoksista irrallinen saareke vaan päinvastoin se luo mahdollisuuksia oppilaitosten opettajien ja asiantuntijoiden kohtaamiselle, työn kehittämiselle ja jakamiselle.  Se tarjoaa mainiot puitteet opiskelijoidenkin peräänkuuluttamalle oma-aloitteiselle, idearikkaalle ja rohkealle tekemiselle, joka syntyy yhteistyössä, yhteisen tekemisen tuloksena. Opiskelijoille voimme tarjota yhä laajempia ja laadukkaampia mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmiaan ja projektejaan sekä asiantuntevan ja turvallisen, mutta inspiroivan ilmapiirin ja ympäristön ottaa ensiaskeleet yrittäjyyteen.

Niina Helin
Gradian
yrittäjyysasiantuntija