Palvelualat murroksessa

Eräs ystäväni on ketjuihin kuulumattoman kirjakaupan kauppias Pirkanmaalla. Olen tilannut tyttärelleni oppikirjoja hänen ”verkkokaupastaan”, joka yksinkertaisuudessaan toimii siten, että lähetän hänelle sähköpostilla listan tilattavista kirjoista ja muutaman päivän päästä saan postiin kirjapaketin ja laskun. Hän muistaa aina viestittää tilauksen etenemisestä. Homma hoituu ystävällisesti, pilke silmäkulmassa, nopeasti ja joustavasti, ja hinnatkin ovat kilpailukykyisiä. Hänen toiminnastaan välittyy jotenkin aito luottamukseen, iloisuuteen ja positiivisuuteen pohjautuva asiakaspalvelu, joka huipentuu asiakkaan odotusten ylittämiseen.

Onko tällainen perinteinen asiakaslähtöinen toiminta kuitenkaan enää tulevaisuudessa mahdollista, kun digitaalisuus muokkaa toimintaympäristöä ja palvelualojen arkipäivää? Asiakkaat hankkivat entistä enemmän tavaroita ja palveluita verkon välityksellä, kilpailu pitää toimijat hereillä, kun myyntikanavat ovat aina auki ja asiakkaiden tarpeisiin pitää reagoida entistä nopeammin.  Menetämmekö tämän myötä inhimillisen vuorovaikutuksen vai piileekö digitalisaatiossa aidon asiakaspalvelun uusi tuleminen? Vastaus taitaa olla mieluummin sekä – että kuin joko – tai. Maailma ei tulevaisuudessakaan ole mustavalkoinen.

Media- ja ict-alat ovat luonnollisesti uuden teknologian ja digitalisaation kärjessä, kun ne luovat uusia ratkaisuja ja jakelukanavia muille aloille. Kaupan ala on verkkokaupan lisäännyttyä ollut jo pitkään murroksessa. Kansainväliset ketjut ovat rantautuneet Suomeen, perinteiset toimijat ovat jo myymälöidensä ohella verkossa, mutta toisaalta uusia kauppakeskuksia on rakennettu tiuhaan tahtiin ja onpa osa puhtaista verkkokaupoista siirtynyt osittain myös myymälöihin. Lomamatkat, hotellit, lennot ja retket varataan itse näppärästi netissä, ja kohteessa sitten odotetaan yksilöllistä palvelua ja elämyksiä. Konsertteja, teatteri- ja oopperaesityksiä välitetään suorina lähetyksinä koteihin, mutta mikään ei voita aitoa kulttuurielämystä, kun vielä uuden teknologian avulla esityksiin luodaan entistä ehompia ja näyttävämpiä tehosteita.

Ravintolat tarjoavat apua ihmisten arjen kiireiseen elämänrytmiin, mutta toisaalta ravintolan asiakas vaatii räätälöityjä annoksia ja ammattitaitoista palvelua. Arkiruoalta edellytetään edullisuutta, nopeutta ja helppoutta, jolloin ruokatuotannon pitää olla tehokasta. Toisaalta terveellisyys, vastuullinen kuluttaminen, puhtaus ja luonnonmukaisuus avaavat mahdollisuuksia lähiruoalle, pientuotannolle ja ruokatarinoille.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet kasvavat väestön ikääntymisen myötä ja alueellinen eriytyminen jatkuu. Työvoiman tarve kasvaa edelleen, mutta samanaikaisesti hoitomuodot muuttuvat. Sosiaali- ja terveysalan suurin murros Suomessa taitaa olla uutisten pääotsikoita vuosikausia hallinnut sote-uudistus, joka jonain päivänä toivottavasti näkee jonkinlaisen päivänvalon.

Gradiassa käydään parhaillaan ammatillisten opettajien virkasiirtoihin liittyviä kuulemisia, jonka jälkeen syksyn aikana virkasiirroista tehdään päätökset ja uudet virkamääräykset. Kyseessä on iso muutos, joka Gradia Jyväskylän Palvelut-yksikössä koskee noin 150 opettajaa. Erilaisiin papereihin raapustetaan yhteensä noin 1200 allekirjoitusta ja pelkästään tulosteita syntyy noin 1500 sivua. ”Digiajan palvelutyö on nykyistä monipuolisempaa ja asiakasläheisempää. Asiakaspalveluun ja oman työn kehittämiseen jää aikaa, kun ohjelmistorobotiikka hoitaa rutiinitöitä” (Remes, 2018). Voi kunpa meillä Gradiassa olisi jo nyt robotiikkaa ja tekoälyä!

Strategiamme ”Uusi yhdessä 2020+” mukaiset arvot näkyvät kaikilla palvelualoilla. Työ on ihmisten kanssa tehtävää yrittäjähenkistä palvelutyötä. Yrittäminen on useilla aloilla työllistymisen väylä, jossa luovuus puhkeaa kukkaan. Työpaikat ovat monien kulttuurien yhteisöjä, jonka lisäksi kansainvälinen kilpailu tuo oman mausteensa arjen aherrukseen. Palvelualojen ammattilaisissa yhdistyy sivistys ja taitaminen, sillä he ovat tilanneherkkiä moniosaajia, joilla on kyky inhimilliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan tarpeisiin reagointiin. Vaikka työ pirstaloituu, avaa se moniosaajille uudenlaisia mahdollisuuksia, sillä hyvää asiakaspalveluasennetta eivät toimialojen rajat estä tai hidasta.

Pyysin tämän blogin kirjoittamiseen vähän apua Palvelut-yksikön esimiehiltä, joista osa välitti pyynnön henkilöstölleen. Sain muutamia vastauksia ja haluankin kiittää Liliä, Sanna-Maariaa, Tainaa, Virpiä ja Kaijaa lähettämistään ajatuksista ja näkemyksistä. Tämän kirjoituksen lähteenä olen lisäksi käyttänyt Palvelualojen työnantajat Palta ry:n raporttia ”Digitalisaatio palvelualoilla, Pysyykö Suomi mukana digikehityksessä?” sekä Matti Remeksen Ekonomi-lehdessä 4/2018 ilmestynyttä juttua ”Johtaja luotsaa digimurroksessa”.

Kirjoituksen alussa mainitsemani kirjakauppias on muuten tuore Pirkanmaan Maakunnallinen Yrittäjä vuosimallia 2018. Tämä palkinto on merkittävä huomionosoitus ja kannustin paitsi palkinnon saajalle myös kaikille yksinyrittäjille, joilla on voimia, sitkeyttä, kykyä ja uskallusta yrittää ja palvella asiakkaitaan maailman myllerryksessä.

Jukka Koivisto
Gradia Jyväskylän Palvelut-yksikön yksikönjohtaja

Reformin toimeenpanoa tämäkin

”Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä”.  Näin tiivistäen opetus- ja kulttuuriministeriö on kuvannut uutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä. En muista pitäneeni yhtään puhetta henkilöstölle elokuun 2016 jälkeen ilman reformisanomaa. Mitä uutta siitä enää voisin teille kertoa? Ehkäpä seuraavan näkökulman:

Viime tiistaina (28.8.2018) annoimme lähtölaukauksen Jyväskylän Taitaja2020 -kilpailulle. Ammattitaitokilpailut ja etenkin omat Taitaja-kilpailut herättävät meissä jokaisessa varmaan erilaisia ajatuksia. ”Lisätyötä kaiken muun rinnalla, sotkee arkea, uusia mahdollisuuksia, hyvä mahdollisuus markkinointiin, uusia verkostoja, ei kosketa minua jne.”

Ammattitaitokilpailujen, olivatpa ne kansallisia tai kansainvälisiä, tavoitteena on buustata ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja brändiä, kehittää ammatillisen koulutuksen tutkintoja ja toteutusmalleja, vahvistaa ja kehittää työelämäyhteistyötä sekä lisätä ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkostoyhteistyötä. ” Entä miten tämä kaikki liittyy uuteen 1.1.2018 voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen malliin, jos mitenkään? Hyvinkin monelta osin, jos osaamme ottaa kaiken hyödyn omista kilpailuistamme!

Kilpailuihin valmentautuminen ja osallistuminen mahdollistavat nuorille ja nuorille aikuisille yksilöllisen ”huippuosaajaksi”-opintopolun ja pohjaa vahvasti osaamisperusteisuuteen. Opetusneuvos Seija Rasku omassa puheenvuorossaan tiistaina viittasikin tähän muistuttamalla, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäjät eivät ole aina niitä niin sanottuja heikkoja, erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, vaan joukossa on myös merkittävä määrä niitä niin sanottuja huippuopiskelijoita, jotka eivät saa riittävästi haasteita opinnoissaan ja siten turhautuvat. Selkeä lisäarvo siis itseään ammatillisessa kehittymisessä haastaville opiskelijoille! Omissa kilpailuissamme toivottavasti pystymme toteuttamaan myös ikärajattomia lajeja, joihin aikuisopiskelijatkin voivat osallistua. Mukana on näytöslajeja, jotka ovat avoinna myös lukio- ja korkeakouluopiskelijoille. Lisähyötyä siis myös heille!

Entäpä muut opiskelijat? Viekö Taitaja2020-kilpailuihin panostaminen mahdollisuuksia muilta opiskelijoilta? Ehkäpä, mikäli emme osaa hyödyntää kilpailuihin valmistautumista ja kilpailujen toteuttamista maksimissaan. Haastankin siis kaikkia toimijoita tästä syksystä eteenpäin miettimään sitä, millä tavoin voisimme saada koulutustoimintaamme Taitaja-kilpailuista lisäarvoa. Tämä on meidän kaikkien tehtävä, ei ainoastaan kilpailujohtajan, Taitajatoimiston väen tai lajivastaavien. Olen itse aivan varma, että niin halutessamme kaikki Gradian opiskelijat voivat osallistua Taitaja2020-kilpailujen valmisteluihin ja kilpailujen toteuttamiseen liittyviin tehtäviin. Kilpailut voivat olla osa opiskelijoiden opintoja ja toimia monille opiskelijoillemme oppimisympäristönä.  Tämä on täysin ikärajatonta ja sopii siis myös aikuisopiskelijoille.

Entä miten tämä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai työpaikkojen kanssa tehtävää yhteistyötä? Mitä suurimmissa määrin! Kilpailuja ei voida järjestää ilman työelämäkumppaneita. Jokainen järjestettävä laji tarvitsee niitä. Lisäksi tarvitsemme kumppaneita koko kilpailutapahtuman, seminaarien ja oheistapahtumien organisoinnissa sekä niistä tiedottamisessa. Uskon vahvasti, että kilpailulajeja suunniteltaessa yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa syntyy uusia innovaatioita mm. työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin, koulutusten sisältöjen uudistamiseen, uusiin henkilöstökoulutuksiin tai vaikkapa siihen, miten alan vetovoimaisuutta voitaisiin kehittää yhdessä. Tässäpä työsarkaa kaikille aloille sekä Työelämä- ja yrityspalveluille!

Kilpailutoimintaa koordinoiva ja kehittävä Skills Finland ry on luvannut meille, että voimme myös sallittujen rajojen puitteissa uudistaa kilpailua. Käytetään tämä etu hyväksemme myös oman toiminnan kehittämisessä sekä koulutuspalveluidemme markkinoinnissa ja brändäämisessä.

Ja loppuun vielä muutama reformiin liittyvä luku keväältä 2018 (ei missään järjestyksessä):

  • suoritettuja tutkintoja 31.8.2018 (v. 2017: yht. 2528): 2037
  • opiskelijavuosiennuste vuodelle 2018, 31.8.2018 tilanne (tavoite 7105): 6 183
  • jatkuvan haun kautta hakemuksen jättäneitä: 3076, joista aloitti 1019
  • voimassa olevien oppisopimusten määrä 1.1. – 31.8.2018 (v.2017: 1617): 1639

Mielenkiintoista syksyn jatkoa! Muista viikko 20 vuonna 2020!

Pirjo Kauhanen
Gradia Jyväskylän rehtori

Digitalisaatio kiinteistöalalla: tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä järkevillä valinnoilla

Gradia-kiinteistöjen perustehtävä on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle toimintaa mahdollisimman hyvin palvelevat tilat ja ympäristö kilpailukykyisellä hinnalla. Eli menemme siihen suuntaan, johon oppilaitostulosyksiköt meitä ohjaavat. Muutos on jatkuvaa, ja usein pitkän tähtäimen suunnittelu on kovin vaikeaa, joten meidän on oltava joustavia ja muuntautumiskykyisiä. Sisäisen ohjauksen lisäksi toimintaamme ohjaavat kiinteistö-ja rakennusalaa koskevat lait ja asetukset. Haluamme olla myös kehityksen kärjessä ja hyödyntää uutta tietoa ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Gradia-kiinteistöjen yksi vuoden 2018 päätavoitteista on laatia Kiinteistöohjelma, jossa määritetään, mitä toimenpiteitä kiinteistöille tulee pitkällä tähtäimellä tehdä ja miten tavoitteeseen päästään. Kiinteistöohjelma on paljon muutakin kuin luettelo siitä, mitä rakennuksia tulee olemaan omassa käytössä, mistä luovumme ja mitä vuokraamme ulos. Kiinteistöohjelmaamme tulee sisällyttää myös ”teknologia-roadmap”.

Digitalisaatio on vihdoin tempaissut mukaansa myös konservatiivisen kiinteistö- ja rakennusalan, joka on vuosikymmeniä pysytellyt vanhoissa ”hyväksi havaituissa” tavoissaan. Ala on alkanut hitaasti hyödyntää digitalisaatiota rohkeimpien johdolla. Rakennussuunnittelu on jo pitkään tukeutunut digitaalisiin ohjelmistoihin ja rakennustyömaillakin nähdään jo paperitonta ja tietokoneohjattua rakentamista. Rakennuksen käytön ja ylläpidon aikainen datan hyödyntäminen on valitettavasti vielä lapsen kengissä, mutta pyörä on saatu liikkeelle. Kiinteistöpalvelut ja palveluiden tuottaminen perustuvat yhä enemmän järkevään automaatioon ja teknologian hyödyntämiseen ja rakennuksista on tulossa enenevässä määrin älykkäitä ja automatisoituja.

Rakennuksista ja ihmisistä on kerättävissä ja hyödynnettävissä mittava määrä dataa. Datan hyödyntäminen ei ole vielä tänään kovin helppoa, mutta tulevaisuus on toisenlainen. Jo nyt kiinteistöautomaatiojärjestelmämme kerää suuren määrän tietoa. Hyödynnämme tätä älysensorien keräämää tietoa teknisten järjestelmien ohjaamiseen. Automaatiojärjestelmistä olisi kuitenkin saatavissa älykkäiden tietoa analysoivien järjestelmien avulla myös ennakoivaa dataa mm. laitteiden huoltotarpeista jo ennen kuin ongelma näkyy tilojen käyttäjille esim. ilmanvaihdon vikana.

Meidän tulee olla koko ajan tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä ja samalla vähentää energiankulutusta ja päästöjä. Kulutuksen vähentäminen on myös arvovalinta. Otamme jo nyt jokaisessa rakennusprojektissamme huomioon energiatehokkuuden ja seuraamme ja ohjaamme kiinteistöjen energiankulutusta jatkuvasti ylläpidon aikana. Lisääntynyt talotekniikka ihmisten mukavuutta lisäävine jäähdytyksineen kuluttaa aina vain enemmän sähköenergiaa, vaikkakin uusilla lämmöntalteenottojärjestelmillä ja aurinkoenergian hyödyntämisellä saamme toisaalla säästettyä. Kun toisaalla säästetään, niin toisaalla kulutus lisääntyy: On arvioitu, että noin 10 % energian kulutuksesta menee tällä hetkellä erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Vuonna 2030 arvellaan digitaalisten ratkaisujen kuluttavan noin 30 % kokonaisenergiatarpeesta.

Väitetään, että uusimmalla kiinteistönhallinnan teknologialla voidaan kuitenkin missä käytössä vain oleva rakennus muuttaa energiatehokkaammaksi. Tekoäly voi ohjata kiinteistön energian käyttöä optimaaliseksi: ohjata käyttämään aurinkoenergian ensin ja sitten vasta ”ostamaan verkosta” tai ohjata ostamaan energiaa varastoon silloin, kun se on hinnaltaan edullisinta. Tekoäly tuo mukanaan huikean määrän laskentatehoa ja oppivaa analytiikkaa. Tekoäly pääsee oikeuksiinsa, kun datamassaa on paljon. Asioiden keskinäisiä vaikutusmekanismeja on helpompi löytää suuresta määrästä dataa.

Meidän on ratkaistava, miten suuresta datamäärästä kerätään hyödyllinen tieto ja miten se sisällytetään kiinteistöjen ylläpidon prosesseihin. Pelkkä mitattu data ei juurikaan lämmitä sisäilmaongelmista kärsivän tilankäyttäjän mieltä, ellei sen käyttö johda konkreettisiin muutoksiin. Haluamamme lisäarvo syntyy datan analysoinnista ja yhdistelemisestä, ei datan keräämisestä ja säilyttämisestä. Analysointipalvelu on ostettavissa jo nyt hyvään hintaan ja meidän tuleekin arvioida, toisiko palvelu meille säästöjä ja/tai mahdollisesti muuta arvoa tilojen käyttäjille.

Tulevaisuudessa on mahdollista hyödyntää kiinteistöjen ohjauksessa ja ylläpidossa myös suoraan ihmisistä mitattua dataa. Ihminen on hyvä anturi. Meillä jokaisella voisi olla sormus, joka mittaisi liikettä, sijaintiamme ja biodataamme ja tätä tietoa voisi hyödyntää esim. ilmanvaihdon, lämpötilan, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmien ohjaukseen. Tilojen käyttäjästä kerättävä tieto olisi arvokasta, mutta miten henkilöstö ja muut tilojemme käyttäjät mahtaisivat tähän suhtautua.

Datan hyödyntämistä rajoittaa tällä hetkellä tiedon hajanaisuus. Vuosikymmenien aikana kerätty tieto peruskorjauksista ja muista tärkeistä tapahtumista on hyödytöntä, jos se on hajallaan eri ohjelmistoissa, tiedostoissa ja mapeissa. Ainoa näitä datasiiloja yhdistävä tieto voi olla rakennuksen nimi, jos sekään. Rakennuksen tietomalli on erinomainen datapankki. Rakennusten tietomallien hyödyntämisessä olemme kiinteistönomistajina kärkipäässä, ellemme jopa edelläkävijä. Tietääkseni missään muussa organisaatiossa ei olla niin vahvalla tahtotilalla ottamassa tietomalleja hyötykäyttöön kiinteistöjen ylläpitoon. Valmiita ohjelmistoja ei ole olemassa missään päin maailmaa, mutta teknologioita kyllä löytyy. Olemmekin kehittämässä KIRA-digi -projektimme pohjalta yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa uuden tyyppistä tietomalleja hyödyntävää ohjelmistoa.

Digitalisaatio muuttaa perusteellisesti perinteisiä kiinteistöalan prosesseja, joita olemme tottuneet pitämään kiveen hakattuina. Esimerkkinä välttämättömänä tiedon ajantasaisena pitävänä prosessimuutoksena olemme luoneet uudenlaisen rakentamisen ja kunnossapidon prosessin, jossa suurimpana asiana on noussut esiin se, että rakennamme niin kuin on suunniteltu. Tämä tuntuu olevan luoville urakoitsijoille kova paikka.

Tietomallinnuksen, ohjelmistoprojektiemme ja kiinteistötekniikan älykkäiden järjestelmien lisäksi olemme hyödyntäneet teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia rakennusten puhtaanapidossa: robotti siivoaa liikuntasalia, laitoshuoltajien siivousvaunuihin asennetut iPadit toimivat toiminnanohjauksen työkaluina. Pilotoimme myös pian Lindströmin kanssa käsipyyheautomaattien sensoritekniikkaa Priimuksessa. Sensorit mittavat käsipyyheautomaattien täyttöasteet ja tiedottavat reaaliajassa laitoshuoltajillemme täyttötarpeista. Jospa asiakastyytyväisyyskyselymme kipukohta pyyherullien puuttumisesta muuttuu hymynaamaksi teknologian avulla!

Gradia-kiinteistöissä tehty rakennusten tietomallinnustyö ja prosessien sekä ohjelmistojen määrittelytyö ovat lähtölaukauksia tiedon digitaaliselle hyödyntämiselle, mutta paljon on vielä tulossa. Kukaan ei tiedä, miten kiinteistöä käytetään tai mitä siltä vaaditaan 20 vuoden päästä. Futuristi Roy Amara on kiteyttänyt ihmiskunnan ongelmallisen teknologiasuhteen lauseeseen: ”Meillä on tapana yliarvioida teknologian murroksen vaikutukset lyhyellä aikavälillä mutta aliarvioida ne pitkällä aikavälillä.”

Yhä kiihtyvä teknologisten ratkaisujen virta tulee vaatimaan valintoja, osaamista ja resursseja, jotta löydämme juuri Gradiaa palvelevat teknologiat. Digitalisaation aiheuttamat muutokset vaikuttavat henkilöstöömme. Jatkuva uusien ohjelmistojen ja teknologioiden opettelu vaatii aikaa ja oikeanlaista asennetta. Älyteknologian kehitys tulee koskettamaan meitä kaikkia ennemmin tai myöhemmin, haluamme tai emme. Ei ole järkevää uida enää vastavirtaan.

Tähtäämme uusien teknologioiden hyödyntämisellä säästöjen ja asiakastyytyväisyyden parantamisen lisäksi ympäristöystävällisyyteen. Ovatko digitalisaatio ja energiatehokkuus kuitenkaan avaimia ilmastonmuutoksen torjumiseen laajemmassa mittakaavassa? Mikä on koulutuksen rooli? ST1:n perustaja Mika Anttonen sanoo tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteekseen nostaa naisten koulutustaso, sillä se pienentää väestönkasvua. Mitä enemmän väestö kasvaa, sitä useampi suu pitää ruokkia, mikä kuormittaa yhteistä maapalloamme. Ruoantuotanto kuluttaa energiaa joka ikisessä vaiheessa pellolta pöytään. ”Suomalainen koulutus on tärkein vientivalttimme. Jos kehittyvien maiden tytöt ja naiset saavat paremman koulutuksen, se on tärkein ilmastoteko”, Anttonen sanoo. Onko siis niin, että koulutus on tässäkin asiassa tärkeimmässä asemassa?

Ihanaa rentouttavaa kesää!

Riikka Kaarnamo
Gradia-kiinteistöjen kiinteistöjohtaja

Pieni ammatillinen oppilaitos toimii pienuuden dynamiikalla

Gradia Jämsä ja sen edeltäjät ovat ennakoineet yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutoksia ja kehitystrendejä jo vuosikymmeniä. Jämsään otettiin jo vuonna 1957 ensimmäinen opiskelija huippu-urheiluvalmennukseen. Vuonna 1986 saimme erityisluvan urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen yhdessä kolmen muun ammattikoulun kanssa. Jämsä käynnisti Kajaanin ja Kempeleen kanssa ensimmäisenä logistiikan koulutuksen vuonna 1982. Koneellisen puunkorjuun osalta olemme myös olleet ensimmäisten joukossa vuonna 1973. Perustimme pedagogisen osuuskunnan vuonna 2013. Olemme olleet mukana perustason ensihoitajien valtakunnallisessa koulutuskokeilussa viiden muun toimijan kanssa. Tutkinto vakinaistettiin alkavaksi 1.8.2018. Vuosikymmenten väliin mahtuu lukuisia uusien koulutusalojen startteja ja hankkeita. Olemme edelläkävijöitä.

Jämsän ammatillinen koulutus on ottanut 2010-luvulla pedagogiseksi johtolangakseen tiimi- ja projektioppimisen sekä yhteisöllisyyden. Täällä jokainen opiskelee ja oppii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Olemme ennakoineet ja laittaneet käytäntöön ammatillisen koulutuksen reformin keskeisiä sisältöjä jo muutamia vuosia. Aikuiset ja nuoret ovat opiskelleet samoissa tiloissa, ryhmissä ja tiimeissä jo tovin aikaa. Opinnot on voinut aloittaa lähes koska tahansa. Yhteisiä opintoja on integroitu ammatillisiin sisältöihin siten, että ammatillinen opettaja ja YTO-opettaja toimivat työparina. Osalla koulutusaloistamme ei ole enää luokkia eikä luokka-asteita, vaan oppiminen tapahtuu pienissä tiimeissä/ryhmissä osaamisen kehittymisen tahdissa. Opiskelu on varsin työelämälähtöistä niin nuorilla kuin aikuisilla. Osa opiskelijoista tulee hyvin kaukaa, joten olemme kehittäneet sellaisia opiskelutapoja, joita pystytään toteuttamaan mahdollisimman paljon opiskelijan kotiseudulla työpaikoissa ja työssäoppimispaikoissa. Opiskelijamme työllistyvät varsin hyvin, koska he oppivat jo koulussa työelämän tavan työskennellä.

Gradia Jämsälle on myönnetty Tiimiakatemia Globalin tiimioppimisen sertifikaatti toisena Suomessa ja kolmantena maailmassa. Sertifikaatti luovutetaan 23.5.2018.

Gradia Jämsässä opiskelee noin 600 nuorta ja noin 900 aikuista keskimäärin 28 ammatillisessa tutkinnossa (PT, AT ja EAT). Yhteistyömme seutukunnan muiden koulujen kanssa on sujuvaa ja win-win -periaatteella toimivaa. Järjestämme vuosittain ns. seutuviikon, johon kukin koulu järjestää kursseja, joista jokainen opiskelija voi valita itselleen opintoja. Mukana ovat myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Avoin yliopisto. Myös Gradia Jämsän huippu-urheiluvalmennus vetää hyvän määrän nuoria sekä meille (26) että Jämsän lukioon (14). Tavoitteenamme on saada alppilajien urheiluvalmennus Himokselle. Olemme myös mukana Jyväskylän Hippoksen kehitysvisioissa.

Gradia Jämsän haasteita ovat talous ja opiskelijoiden riittävyys. Valtion rahoitusleikkaukset toteutettiin prosenttiperiaatteella, jolloin ne kohdistuivat kouluumme suhteellisen suurina. Jämsässä on paljon ns. kalliiden koulutusalojen opiskelijoita metsä-, logistiikka- ja luonnonvara-aloilla (puutarha, floristiikka ja luonto- ja eräoppaat).

Opiskelijoiden riittävyys on pitkällä aikajänteellä iso haaste. Seutukunnan nuorten määrä pienenee kiihtyvällä vauhdilla ja nuorten yhteiskuntatakuun tultua voimaan muualta hakeutuvien nuorten määrä on lähes puolittunut parissa vuodessa. Nykyisin yhteisvalinnan kautta opiskelijoita tulee Gradia Jämsään pääsääntöisesti niille koulutusaloille, joita on vain harvoissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tähän mennessä olemme pystyneet korvaamaan nuorten määrän vähenemisen aikuisopiskeloilla. Valtaosa aikuisista tai jatkuvan haun kautta tulevista opiskelijoista ovat seutukunnan ulkopuolelta (65–70%). Mitä muualta tulevat sitten täältä hakevat? Harvinaisempia koulutusaloja, erilaista tapaa oppia, työelämän ja opiskelun integrointia, aitoa kohtaamista. Keskustelin viime joulukuussa 12 opiskelijakuntamme aktiivin kanssa. Heistä 10 tuli seutukunnan ulkopuolelta. Kysyin heiltä miksi he ovat tulleet kouluumme. Sain seuraavia vastauksia, ne eivät ole prioriteettijärjestyksessä: ”kuulin kaverilta hyvää viestiä, koulun pienuus, tapa toimia, yhdessä tekeminen, kuuluu porukkaan, mä voin olla mä” jne. Totuuden nimissä on sanottava, että paljon tuli myös parannettavia asioita.

Opiskelijamäärän kehitys ja toisaalta taloudelliset reunaehdot ohjaavat voimakkaasti Gradia Jämsän nykyistä ja tulevaa koulutustarjontaa. Siihen vaikuttaa myös seutukunnan elinkeinoelän tarpeet ja kehitystrendit. Sopeutamme opetuskapasiteettia ja opetustiloja edellä mainittujen ajurien suhteessa. Opetustilojen suhteen meillä on menossa hyvin mittava uudistus. Rakennamme muuntojoustavaa tekniikan 1800 neliön opetustilaa ja samalla luovumme 5700 neliön opetustiloista.

Gradia Jämsä ei avannut tänä vuonna rakennusalaa, hotelli-, ravintola- ja cateringalaa eikä matkailualaa yhteisvalinnassa nuorten haettavaksi. Jatkuvassa haussa alat sen sijaan ovat. Kone- ja tuotantotekniikka, muovi- ja kumitekniikka sekä laboratorioala eivät ole olleet vuosiin yhteisvalinnassa mukana. Näillä koulutusaloilla on pyrkimyksenä tuottaa jatkossa koulutusta seutukunnan tarpeeseen tai erikoistua tiettyyn koulutukselliseen segmenttiin. Olemme hakeneet ja haemme jatkuvasti suurienkin koulutusalojen sisältä osaamishuippuja, josta esimerkkinä mainittakoon sosiaali- ja terveysalan perustason ensihoitajien koulutus, joka on toteutettu mahdollisimman työelämälähtöisesti kentällä.

Gradia-perhe aloitti 1.1.2018. Tässä yhteydessä entisestä Jämsän ammattiopiston henkilöstöstä noin 30 henkilöä siirtyi Gradian eri toimintoihin: hallintopalveluihin, kehittämispalveluihin, opiskelijapalveluihin sekä ohjaus- ja urapalveluihin. Gradia Jämsä keskittyy jatkossa puhtaasti ammatillisen osaamisen kouluttamiseen. Haasteena Gradia Jämsällä on muutamat koulutusalat, joilla henkilöstö- ja opiskelijamäärä eivät ole olleet tasapainossa. Onneksi henkilöstöresurssin sopeuttaminen on hoitunut kuluvan lukuvuoden aikana sekä luontaisen poistuman että Gradia-perheen yhteistyön siivittämänä vapaaehtoisin työtehtäväsiirroin Gradian sisällä.

Gradia Jämsän tehtävänä on edesauttaa seutukunnan kehittymistä ja varmistaa, että koko Gradian koulutus ja koulutustoimintaa tukevat palvelut ovat alueella saatavissa mahdollisimman kattavasti.

Sanotaanhan niinkin, että pieni on kaunista.

Petteri Järvinen
Gradia Jämsän rehtori

Lukiot Gradiassa – mistä tulemme ja minne menemme?

Jyväskylän lukioiden taival on ollut tiukan talouden paineessa tehtyjen suurten muutosten aikaa vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen. Lukioiden siirryttyä koulutuskuntayhtymään syksyllä 2010 kävi selväksi, että lukioiden toiminnasta pitäisi puristaa miljoonaluokan säästöt. Valtakunnallinen yksikköhintarahoitus on nimittäin mitoitettu oletuksella, että lukion sijaintikunta rahoittaa yksikköhinnan lisäksi osan toiminnasta suoraan kunnallisverotuloistaan, ja koulutuskuntayhtymällähän ei tällaista verotusmahdollisuutta ole. Useissa kiinteistöissä oli myös akuuttia peruskorjaustarvetta, joten oli luonnollista aloittaa lukioiden määrän ja sijainnin selvittäminen tavoitteena löytää ratkaisu, jossa yhdistettäisiin terveet tilat ja toiminnallinen tehokkuus.

Värikkäiden vaiheiden ja kiivaasti lainehtineen julkisen keskustelun jälkeen päädyttiin yhdistämään keskustassa sijainneet neljä noin 600 opiskelijan päivälukiota pareittain siten, että silloinen Cygnaeus-lukio ja Voionmaan lukio muodostivat uuden Schildtin lukion sekä Lyseon lukio ja Sepän lukio muodostivat uuden Lyseon lukion. Pienemmät lukiot Korpilahdella ja Tikkakoskella tulivat myös liitetyiksi näihin – Korpilahti ensin Voionmaahan heti ensimmäisen koulutuskuntayhtymässä toimitun lukuvuoden jälkeen ja Tikkakoski Seppään muutama vuosi myöhemmin. Kun muistetaan, että Sepän lukio oli muodostettu entisistä Palokan ja Vaajakosken lukioista vuonna 2009, havaitaan, että kaikki kolme entisen Jyväskylän maalaiskunnan lukiota ovat nyt osana uutta Lyseota. Schildtin lukion historiaan taas kuuluu useita kuntaliitosta edeltäneen Jyväskylän kaupungin lukioita, koska Cygnaeus-lukio muodostettiin vuonna 1995 Kesyn, Kilpisen ja Viitaniemen lukioista ja toisaalta Voionmaan taustalla on maamme ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu Jyväskylän tyttölyseo. Toivottavasti niin Lyseo kuin Schildt voivat pitää aiempien lukioiden historiaa jossain muodossa esillä ja tarjota niiden alumneille mahdollisuuksia kokoontua muistelemaan menneitä kouluvuosia ja kenties myös juhlia niiden riemuylioppilaita.

Vuonna 2015 aloittaneet uudet Lyseon ja Schildtin lukiot eivät päässeet heti muuttamaan uusiin tiloihin, vaan molemmat toimivat aluksi hajallaan eri kampuksilla entisissä tiloissaan ja vanha Lyseo vieläpä väistötiloissa Viitaniemessä. Tämä aiheutti tietenkin lisähaasteen henkilöstölle ja opiskelijoille uuden yhteisen toimintakulttuurin luomisessa, mutta toisaalta uusien tilojen suunnittelu toi myös mielekkään yhteisen tavoitteen ja toimi siten yhdistymistä auttavana tekijänä.

Lyseon muuttaessa uusiin upeasti peruskorjattuihin tiloihinsa Harjulle vuoden 2017 alussa henkilöstön yhteishenki oli jo silmiinpistävän pitkälle kehittynyt yhdistymisen alkutaipaleen epävarmuuteen ja epäilyksiin verrattuna. Koulunpito yhteisen katon alla alkoikin varsin mutkattomasti, vaikka toki monen monia käytännön asioita oli vielä yhdessä sovittava ja uusi oppimisympäristökin kaipasi lukuisissa kohdissa hienosäätöä. Yhteistä opettajainhuonetta piti odottaa vielä vuosi ammatillisen koulutuksen käyttöön tulevien tilojen valmistumiseen asti, mutta odotus palkittiin ja uusi opettajainhuone toimii hienosti kaikkien Harjulla opettavien ja opetusta tukevien henkilöiden kohtaamispaikkana. Harjun opettajainhuone ja opetustilat ovat hyötykäytössä myös iltaisin Jyväskylän aikuislukion väen ahkeroidessa omassa maakunnallisesti merkittävässä tehtävässään Keski-Suomen ainoassa aikuislukiossa.

Schildtin lukion väki pääsee vihdoin yhteisen katon alle ensi syksynä, kun Viitaniemi 1B:n tilojen uudistustyöt valmistuvat. Schildtin lukion käyttöön jäävät myös Wilhelm Schildtin katu 2:n luonnontieteen ja musiikin opiskelutilat. Merkonomi- ja datanomikoulutuksen aiemmin käyttämistä tiloista syntyy mainio oppimisympäristö Schildtin lukiolle, kun uudistuksessa on tehty upeita uusia pedagogisia mahdollisuuksia tarjoavia oivalluksia. Schildtin lukiosta rakentuukin osaavan henkilöstön yhteistyöllä varmasti opiskelijoita innostava ja houkutteleva opiskelupaikka.

Lukioiden yhdistämisillä ja kurssitarjonnan tiivistämisellä onnistuttiin saavuttamaan merkittäviä säästöjä jo ennen yhteisiin tiloihin muuttamista. Valitettavasti matkan aikana maali karkasi: valtiovalta päätti pienentää lukioiden yksikköhintoja, minkä seurauksena rahoitusvajeen pienentämisessä palattiin lähtöruutuun. Tämän seurauksena keinot ja vitsit alkoivat olla vähissä, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jäi aloittaa laajat lukioiden henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoiteltiin kymmenien henkilöiden palvelussuhteiden heikentämistä. Palvelussuhteiden heikentäminen, eli opetus- ja hallintotyön vähentäminen, olisi huonontanut merkittävästi lukioiden opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia: kurssien valintamahdollisuudet olisivat vähentyneet, opetusryhmien koot kasvaneet ja itsenäinen opiskelu lisääntynyt. Tämän seurauksena lukiolaisemme olisivat saaneet muiden suurten kaupunkien lukiolaisiin verrattuna selvästi heikommat lähtökohdat lukion päättötutkintoon ja korkeakouluopintoihin. Niinpä lukioiden opiskelijakunnat ryhtyivät aktiivisesti viestittämään ongelman vakavuutta päättäjille ja Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättikin tukea lukioidemme rahoitusta suoralla kaupungin vuosittaisella avustuksella vuodesta 2017 alkaen. Tämän avustuksen portaittainen kasvaminen mahdollistaa lukioiden rahoitusvajeen poistamisen vuoteen 2020 mennessä ja samalla myös kurssitarjonnan maltillisen kasvattamisen, kun samaan aikaan lukiot edelleen tehostavat toimintaansa hallinnon ja tukipalvelujen sekä tilankäyttönsä osalta. Tämän onnistumiseksi lukioiden on osattava tehokkaasti käyttää Gradian uudistettuja yhteisiä palveluita.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän uudistaminen Gradiaksi ajoittui vuoden 2018 alkuun muun muassa ammatillisen koulutuksen suuren valtakunnallisen reformin vuoksi. Tuo reformi merkitsee suurta muutosta siihen, miten ammatillista koulutusta käytännössä järjestetään yhdessä työelämän kanssa merkittävästi aiempaa pienemmillä resursseilla. Ammatillisen koulutuksen väki on ihailtavan tomerasti tarttunut tähän haasteeseen ja lukiot ovat mielellään mukana etsimässä uuteen tilanteeseen sopivia yhteistyömalleja. Yksi merkittävä yhteistyöalue lienee lähitulevaisuudessakin kahden tutkinnon opinnot, jotka jatkunevat suunnilleen entisessä laajuudessa reformin jälkeenkin.

Lukiolakiakin ollaan parhaillaan uudistamassa ja mikäli uudistus hyväksytään eduskunnassa, lukioille tarjoutuu aiempaa suuremmat mahdollisuudet tehdä paikallisia ratkaisuja siitä, miten lukioiden kursseja yhdistellään monioppiaineisiksi opintojaksoiksi lukion sisällä sekä mahdollisesti muidenkin oppilaitosten kanssa. Mielenkiintoisia uudistuksia on siis lukioväenkin näköpiirissä lähivuosina ja nämä uudistukset tarjonnevat luontevia mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseen Gradian ammatillisen koulutuksen kanssa.

Yksi kiintoisa yhteinen kehittämiskohde on yhteisen verkko-oppimisosaamisen kerääminen eGradia-konseptin alle. Verkko-oppiminen on jo nyt välttämätön taito sekä korkeakouluopinnoissa että työelämässä, joten kaikkien opiskelijoiden on syytä harjoitella verkko-opiskelua jo lukion aikana. Aikuislukiossa verkko-opintoja on jo pitkään ollut laajasti tarjolla, koska aikuisopiskelijoilla on erityisen monimuotoisia tarpeita ajan ja paikan suhteen joustaville opiskelutavoille. Niinpä aikuislukion osaaminen muodostaa luontevan perustan lukioidemme yhteisen verkko-opiskelun kehittämiselle sekä yhteistyöhön ammatillisenkin koulutuksen kanssa eGradia-konseptin siipien suojassa.

Lukioiden näkökulmasta Gradian uusi imago tukee hyvin koulutuskuntayhtymän kasvua ammatillisen koulutuksen järjestäjästä yleissivistävänkin toisen asteen koulutuksen järjestäjäksi. Gradia on nyt sekä ulkoisesti että sisäisesti tasapuolinen toisen asteen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa lukioille erinomaiset koulutuksen tarpeita ymmärtävät tukipalvelut ja luonnollisen yhteistyöalustan ammatillisen koulutuksen kanssa.

Toisen asteen koulutuksen ja erityisesti lukioiden tärkeänä tehtävänä on valmistaa opiskelijoitaan korkeakouluopintoihin. Uusi lukiolaki tullee velvoittamaan lukioita ja korkeakouluja aiempaa laajempaan yhteistyöhön esimerkiksi siten, että kaikille lukiolaisille pitää tarjota selkeämpiä ja konkreettisempia mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin tutustumiseen. Korkeakoulukaupunki Jyväskylässä lukioilla on toki jo ennestään monenlaista yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa ja lukiolaisilla on ollut pitkään mahdollista sisällyttää opintoihinsa tiettyjä korkeakoulujen opintojaksoja. Reilu vuosi sitten aloitettu EduFuturaksi nimetty oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian kesken tarjoaa valtakunnallisesti ainutlaatuisen yhteistyönäkymän toisen ja kolmannen asteen kesken. Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian ylin johto on tähän yhteistyöhön erittäin aktiivisesti ja vahvasti sitoutunutta, mikä luo uskottavan näkymän opetushenkilöstön ja opiskelijoiden käytännön yhteistyömahdollisuuksien voimakkaalle kasvulle lähivuosina.

Yliopistoissa maailmaa hahmotetaan perinteisesti eri tieteiden kautta ja lukioissa vastaavasti oppiaineiden kautta. Tieteiden välinen yhteistyö ja kyky hahmottaa maailmaa yhden tieteen näkökulmaa laajemmin on yhä tärkeämpää, koska ihmiskuntaa rikastuttavat oivallukset syntyvät enenevästi eri tieteenalojen rajapinnoissa. Vuorovaikutus toisten alojen ammattilaisten kanssa ja työskenteleminen monialaisissa tiimeissä ovatkin olennaisia työelämätaitoja, joihin meidän jo lukiossa pitää opiskelijoita valmentaa. Tämä asia on tunnistettu tulevassa lukiolain uudistuksessa, ja Jyväskylän lukioissa olemme tiimitoiminnan  kehittämisessä valtakunnan lukioiden eturintamassa. Ihmiskunnan satojen ja tuhansien vuosien aikana keräämä valtava tietopääoma ja tapa hahmottaa maailmaa eri tieteiden näkökulmista ei varmasti hetkessä katoa, joten lukiossa lienee jatkossakin useita oppiaineita ja niihin syvällisesti perehtyneitä opettajia. Kun nämä huippupedagogit tuovat omat vahvuutensa monialaisiin tiimeihin, opiskelijat saavat entistä paremmat eväät jatko-opintoihin ja työelämään. Opiskelijoiden osallistaminen opiskelun ja lukion muun  toiminnan kehittämiseen tapahtuu myös luontevasti tiimien kautta.

Nuoret – ja monet varttuneemmatkin – opiskelijamme ovat herkässä kasvun vaiheessa hakemassa suuntaa elämälleen. Tietojen ja taitojen lisäksi he tarvitsevat meiltä aikuisilta ammattilaisilta turvallista tukea ja uskon vahvistusta elämän ilon ja tarkoituksen löytämiseen. Siksi työmme laadun ratkaisee jatkossakin yksi asia: se, miten opettajat ja muut ammattilaiset päivittäin kohtaavat opiskelijat oppitunneilla, koulun käytävillä ja verkossa. Kun näissä päivittäisissä ihmisten kohtaamisissa innostuksen liekki syttyy ja kasvaa isoksi roihuksi, olemme saavuttaneet kaikkein tärkeimmän tavoitteemme. Yhdessä onnistumme varmasti!

Antero Hietamäki
Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja ja
Jyväskylän aikuislukion rehtori

Yritystehdas -rohkeutta edistää yrittäjyyttä yhdessä

Haastavien projektien hoitaminen oli palkitsevaa, sillä jokaisen uuden asiakkaan myötä luottamus omaan osaamiseen kasvoi. Töiden aikatauluttaminen ja asioiden tärkeysjärjestykseen asettaminen on taito, jonka opin ja josta tulee olemaan paljon hyötyä työelämässä. Vuosien aikana löysin itsestäni yrittäjämäisen asenteen, jolla pärjään myös tulevaisuuden työelämän haasteissa.”  Gradia Jyväskylän (aiemmin Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän oppisopimuskeskus) AV-viestinnästä valmistunut Annastiina Kinnunen kiteyttää, millaisia eväitä yrittäjyysopinnot ovat hänelle työelämään antaneet.

Nuoret arvostavat yrittäjyyttä, ja asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut entistä positiivisemmaksi.  Yhä useampi opiskelija näkee itsensä yrittäjänä tai itsensä työllistäjänä tulevaisuudessa. Opiskelijat arvostavat myös mahdollisuutta kokeilla yrittäjyyden ensiaskelia osana opintojaan ja kokevat yrittäjyysopintojen hyödyn usein Annastiinan tavoin laaja-alaisesti koko tulevaa työllistymistä palvellen, ryhtyypä itse yrittäjäksi tai ei.

Gradiassa yrittäjyys on yksi strateginen painopiste ja yrittäjyyskasvatus – jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan elämässä tarvittavia valmiuksia ja yritteliästä asennetta sekä toimintatapaa –  on läpileikkaava osa kaikkien opettajien työtä alasta riippumatta.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yrittäjäksi kasvattamista, vaan kokonaisvaltaista asenteen ja taitojen kehittämistä, opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen kehittymisen tukemista. Yrittäjyysopinnot puolestaan antavat valmiuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen ja itse yritystoimintaan. Gradiassa on kaikilla opiskelijoilla alasta riippumatta mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja ja kokeilla yrittäjyyttä osana opintojaan esimerkiksi NY (Nuori Yrittäjyys) -yrittäjyyden tai osuuskuntatoiminnan kautta.

Myös oppilaitokset ovat heränneet työelämän muutokseen. Ammatillisen koulutuksen reformi pyrkii osaltaan taklaamaan muuttuvan työelämän haasteita tarjoamalla opiskelijoille yhä yksilöllisempiä polkuja ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Oppimisympäristöt monipuolistuvat ja yhteistyötä tehdään yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Jyväskylässä yhteistyö konkretisoituu EduFutura-osaamiskeskittymässä, jossa Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisenä tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja. Yksi EduFuturan kärkialoista on juuri yrittäjyyden edistäminen.

Yrittäjyydessä uudet tuulet puhaltavat vahvasti reformin ja EduFuturan hengessä Jyväskylän Yritystehtaan  (CoCampus) ympärillä. Jyväskylän Yritystehdas Oy on Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin omistama in-house palveluyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja omistajiensa asiakkaille, Gradian osalta opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Yritystehdas on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tuo yhteen paitsi eri alojen, oppilaitosten ja kouluasteiden opiskelijat, osaajat ja asiantuntijat ja myös aloittavat yrittäjät. Yritystehdas innostaa, auttaa, aktivoi ja valmentaa opiskelijoita ja henkilökuntaa yrittäjyyteen, avaa uusia verkostoja ja tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden oman asiantuntijuutensa kehittämiseen ja jakamiseen. Yritystehdas luo myös edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukee StartUp-yritysten kasvua.

Opiskelijalle Yritystehtaan kautta avautuu uusia, entistä monipuolisempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Ensi lukuvuonna Gradian opiskelijat esimerkiksi osallistuvat innovaatioviikolle ratkaisten yritysten toimeksiantoja. Lisäksi jo nyt mm. oppilaitosten yhteiset esihautomo- ja hautomopalvelut ovat avoinna Gradian opiskelijoille, joiden liikeidea kaipaa syväluotaavaa asiantuntijavalmennusta. Gradiassa osaksi Yritystehdasyhteistyötä kehitetään mm. NY-toiminnan valmennuksia ja tapahtumia, Yrittäjyys asenteena ja ammattina -verkkokurssia sekä yrittäjyyteen liittyviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ensi viikolla järjestettävään valtakunnalliseen NY-finaaliin on semifinaaleiden kautta ansiokkaasti edennyt kaksi Gradian NY-yritystä: puisia käyntikortteja valmistava BC Design NY, jota luotsaavat liiketalouden opiskelijat Netta Fried ja Aada Kurki sekä korkista käsintehtyjä lompakoita valmistavan lukio-opiskelija Jaakko Vuorisen yritys Grove NY. Mieleeni jäi Netan ja Aadan vinkki kaikille opiskelijayrityksille sopivaksi menestysreseptiksi: ”Pitää olla oma-aloitteisuutta, ideoita ja rohkeutta tehdä asioita”

Myös Yritystehtaan menestysreseptin voi kirjoittaa oma-aloitteisuuden, ideoiden ja rohkeuden ympärille. Uudet ideat ja rohkeus tekemiseen syntyvät yhdessä asiakaslähtöisesti opiskelijaa kuunnellen. Yritystehdas ei ole oppilaitoksista irrallinen saareke vaan päinvastoin se luo mahdollisuuksia oppilaitosten opettajien ja asiantuntijoiden kohtaamiselle, työn kehittämiselle ja jakamiselle.  Se tarjoaa mainiot puitteet opiskelijoidenkin peräänkuuluttamalle oma-aloitteiselle, idearikkaalle ja rohkealle tekemiselle, joka syntyy yhteistyössä, yhteisen tekemisen tuloksena. Opiskelijoille voimme tarjota yhä laajempia ja laadukkaampia mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmiaan ja projektejaan sekä asiantuntevan ja turvallisen, mutta inspiroivan ilmapiirin ja ympäristön ottaa ensiaskeleet yrittäjyyteen.

Niina Helin
Gradian
yrittäjyysasiantuntija

Työ- ja yrityselämää palvelemassa

Toteutimme vuodenvaihteessa organisaatiouudistuksen, jonka lähtöajatuksena oli, että vanhoilla rakenteilla emme voi vastata toimintaympäristön uudistuviin ja muuttuviin osaamishaasteisiin. Uuden Gradian kautta tarkoituksena onkin tarjota kokonaisvaltaisemmin toisen asteen osaamis- ja koulutuspalvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaille.

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on väestön koulutustason kohottamisen lisäksi kehittää työ-ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä ja antaa valmiuksia yrittäjyyteen. Gradiassa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa tehdään osana strategiaa ja sillä on pitkät perinteet vahvan aikuiskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja nuorten työssäoppimisen kautta. Tyhjästä emme siis vuoden vaihteessa Gradiassa liikkeelle lähteneet. Monen gradialaisen työn imu syntyykin mahdollisuudesta toimia yhdessä yritys- ja työelämäasiakkaiden kanssa.

Rakenteiden lisäksi tuulettaa ja uudistaa pitää myös vanhoja toiminta- ja ajattelumalleja. Gradiassa olemme rakentamassa palvelukulttuuria, ja keskustelu opettajien työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaamisesta on käynnissä. Työelämän kanssa tehtävä syvempi yhteistyö kiinnostaa ja haastaa arjen toimintaa. Asiakasrajapintaan on mentävä yhä useammin ilman valmiita ratkaisuja, ja tutkinnot eivät enää ole samassa määrin vastaus yritysten osaamistarpeisiin kuin aiemmin. Työelämän muutosvauhti uudistaa ja monimuotoistaa työammatteja. Vahva talouskasvu on synnyttänyt osaaja- ja osaamispulaa monille aloille. Aikuiskoulutukselle tutut muunto-, täsmä -ja lisäkoulutusmallit alkavat olla jälleen kovaa valuuttaa. Tulevassa kehysriihessä lupaillaan koulutukseen myös lisää rahoitusta.

Uudistusten myötä – joihin edellisten lisäksi kuuluu myös tutkintojen uudistus – Gradian mahdollisuudet vastata työ- ja yrityselämän osaamishaasteisiin vahvistuivat. Gradia- kokonaisuuteen vahvojen koulutusalojen lisäksi rakentui työelämä- ja yrityspalvelut –yksikkö, jonka toimintalogiikkaan kuuluu asiakkaiden tarpeiden kuuntelu, asiakaskohtainen yhteissuunnittelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Gradian palvelukokonaisuus työ- ja yrityselämälle on laaja kattaus osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin ratkaisuja, täsmä- ja lyhytkoulutuksia sekä monialaisen oppilaitoksen opiskelijayhteistyön mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Palveluratkaisuja etsitään myös laajasta verkostosta ja yhteistyötä tiivistetään mm. korkeakoulujen kanssa. Gradian työkalupakissa on siis tarvittavia välineitä, ja rahoitusjärjestelmäkin tarjoaa tukea nopeaan asiakaslähtöiseen toimintaan. Koulutuksen järjestäjän sisäistä motivaatiota lisää rahoituksen suurempi riippuvuus koulutuksen tuloksista, vaikuttavuudesta ja työelämäpalautteesta.

Asiakaskokemus muodostuu kaikista kohtaamisista palvelua tuotettaessa. Jotta asiakaskokemuksesta muodostuu hyvä, tarvitaan meitä kaikkia. Myös arvonluonti asiakkaalle kysyy asiakasymmärrystä ja yhdessä tekemistä. Gradian strategian slogan Uusi yhdessä ja  asiakaslupaus Astetta enemmän sopivatkin hyvin työ- ja yrityselämänpalvelutehtävän ohjenuoraksi.

Kaija Haapasaari, yksikönjohtaja, Gradian työelämä- ja yrityspalvelut

 

Hakupalveluiden alkutaival – mammutin metsästystä keskinäisen empatian ja osaamisen avulla

”Pyrimme omaksumaan uutta ja uudistamaan toimintaamme rohkeasti asiakkaan hyväksi” , sanoo Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Vesa Saarikoski.  Näkyvimpiä uudistuksia ovat keskitetyt opiskelijapalvelut sekä työelämä- ja yrityspalvelut.

Saarikosken ajatuksista on hyvä lähteä peilaamaan kuluneita alkuvuoden viikkoja, jolloin hakupalveluita on koottu osaksi opiskelijapalveluita.

Opiskelijahankinta on jokaiselle koulutuksen järjestäjälle strategisesti merkittävää  – vaikuttaahan se suoraan tulosrahoitukseen. Muun muassa siksi uusien toimintojen liittäminen Gradian kokonaisuuteen vaatii näkemystä ja taitoa viedä asioita suunnitelmallisesti eteenpäin muutoksen ja uudelleenorganisoitumisen aiheuttamista näkemyseroista huolimatta. Mahdolliset näkemyserot tulee nähdä osana muutosprosessia ja kutsuna entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja keskusteluun.  Niille on suuri tarve, koska likipitäen kaikki on muuttunut.

Vuoden 2018 alusta astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö, organisaatio uudistui Gradiaksi, keskeiset opiskelijajärjestelmät yhdistettiin ammatillisen koulutuksen osalta, Gradian verkkosivut uudistettiin ja hakupalveluiden uudet tilat otettiin käyttöön Jyväskylässä osoitteessa Sepänkatu 3. Yhdessä yössä vuoden vaihteessa tapahtui aika paljon!  Hakupalvelut onkin saanut olla uudistuksen hermokeskuksessa ja reagoimassa etulinjassa sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedontarpeeseen.

Hakupalvelut tarjoaa neuvonta- ja ohjauspalvelut kaikille hakijoille (yhteishaku, jatkuva haku, koulutusmarkkinointi sekä hakeutumisvaiheen ohjaus). Hakupalvelut myös ohjaa koulutuksesta kiinnostuneen hakijan hänen tavoitteitaan ja urasuunnitelmiaan edistävään koulutukseen.

Osaamistarpeiden kartoitus tehdään kysyntälähtöisesti. Samalla hakupalvelut varmistaa prosessin asiakaslähtöisen toimivuuden niin, että hakijoista otetaan koppi koko ajan.

Keskeistä on palvella hakijaa sujuvasti ja oikea-aikaisesti sekä viestiä yhdenmukaisesti. Koulutusmarkkinointi ja hakuinfojen järjestäminen ovat myös tärkeitä.

Hakupalvelujen kokonaisuus, vielä vuoden alkaessa vähän ”epämääräinen mammutti”, on siis muodostunut ja muodostumassa pala palalta monipuolisen asiantuntijatiimin voimin.

Hakupalvelujen keskitettyyn sähköpostiin kertyi ensimmäisten viikkojen aikana satakunta yhdenottoa viikoittain, ja hakupalvelujen palveleva puhelin soi koko ajan. Pystyimme kuitenkin pienellä osaajajoukolla vastaamaan alkuviikkojen haasteisiin. Avaintekijä on ollut yhteinen tavoite, keskinäinen osaamisen arvostus ja tuo edellä mainittu empatiakin.

Hakeutumisen opinto-ohjauksen resurssit ovat vielä tällä hetkellä alimitoitetut ja sirpaleiset, mikä on haastanut hakeutumisen tiimimäisen työskentelyn jäsentämistä. Tällä hetkellä hakupalveluissa työskentelee neljä kokoaikaista ja viisi osa-aikaista asiantuntijaa. Kahdella kokoaikaisella työntekijällä on lisäksi muuta hanketyötä. Ohjaamo Jyväskylä -toiminnan opinto-ohjaus kytkeytyy hakupalveluihin. Kehittämisote on taattu, mutta arki on taiteilua riittämättömyydentunteen ja työtuntien riittävyyden kanssa.

Kokonaisuuden haltuunotto ja uuden toimintatavan luominen vaativat vahvat resurssit ja yhteistä aikaa. Kehittämisvaiheessa tiivis tiimi on viisautta, ja se mahdollistaa uusien käytäntöjen testaamisen ja nopean reagoinnin.

Hakupalveluiden tähän mennessä ainoan kokonaisen kehittämispäivän päätteeksi kiteytettiin tiimin jäsenten vihreät (positiiviset) ja punaiset (negatiiviset) tunnelmat: vihreissä lapuissa päällimmäisenä olivat ajatukset hyvä porukka, avoin ilmapiiri ja osaavat ihmiset; punaiset laput sisälsivät eniten sanoja epävarmuus ja sekavuus.

Reflektiolle, jatkokehittelylle ja tuotteistamiselle varaamme keväällä aikaa.  Ne luovat yhteistyöhenkeä, auttavat näkemään kokonaisuuden, yhteiset tavoitteet ja suunnan, johon olemme matkalla, vaikka joskus myrskyääkin.

Rauni Gyldén, opiskelijapalvelupäällikkö Opiskelijapalvelupäällikön virka on uusi, kuntayhtymätasoinen tehtävä. Opiskelijapalvelupäällikön vastuualueena ovat haku- ja opintotoimisto-, tieto- ja vapaa-ajan sekä asuntolapalvelut. Opiskelijapalveluissa työskentelee tällä hetkellä 45 henkilöä.

Gradia – merkityksiä rakentamassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on vuoden alusta nimennyt itsensä Gradiaksi. Nimellä on myönteiset kantasanansa, mutta varsinaisesti se ei tarkoita mitään. Se on hyvä.

Nimi ilman painolastia on ainutkertainen mahdollisuus. Gradialle syntyvät merkitykset ja maine ovat tekemistä vaille valmiita. Niin ovat myös uusi ammatillinen koulutus ja tulollaan oleva lukiouudistus.

Haluamme kirjoittaa Gradian ensimmäiselle sivulle arvomme: työn ja yrittämisen, sivistyksen ja taitamisen sekä monien kulttuurien yhteisön ylläpidon. Arvomme ovat sekä suuria sanoja että arjen toimintaa joka päivä.

Arvot ja koulutuksen perustehtävä luovat puitteet, mutta käsikirjoitus elää. Gradian sisällöntuottajia ja viestinviejiä on 25 000 – opiskelijat ja henkilöstö. Eikä ole viestiä ilman vastaanottajaa. Sadat yritykset ja muut kumppanit muovaavat osaltaan Gradiaa.

Uutta ja merkityksellistä voikin tehdä vain yhdessä. Tässä hengessä käynnistyy myös uusi blogi, johon on alkuvaiheessa osallistettu parikymmentä alansa vahvaa ammattilaista.

Koulutus, osaaminen, yrittäjyys, kansainvälisyys ja työelämä ovat blogin avainsanat. Näissä kaikissa Gradia pyrkii olemaan astetta enemmän. Ja se on paljon koulutuksen tasalaatuisimmassa yhteiskunnassa!

Gradia on perustehtävänsä suhteen asiantuntijayhteisö. Tämä ei kuitenkaan ole vain julistuksen asia vaan vaatii sekä sanoja että tekoja asian uskottavuuden todentamiseksi.

Gradia-blogien tehtävä on yleistajuisesti vahvistaa asiantuntijuus yhdeksi Gradian määreeksi. Suomi on koulutuksen suurvalta, joka tällä hetkellä kipuilee monien koulutuspoliittisten kysymysten kanssa. Gradiasta löytyy sekä mikro- että makrotason sytykkeitä keskusteluun.

Toivottavastikin sinäkin jaat näitä ajatuksia – vaikket niitä kaikkia jakaisikaan.

Vesa Saarikoski, koulutukseltaan VTT ja toimii kuntayhtymän johtajana Gradiassa.