Avainsana-arkisto: työllistyminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työssäoppimista on käytetty opetusmenetelmänä jo pitkään. Sen rinnalle on koko ajan kehitetty erilaisia malleja toteuttaa opetusta mahdollisimman työelämälähtöisesti.  On alettu puhumaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.  Kaikkien kehitettyjen ja kehitteillä olevien mallien tärkein tavoite on omalla tavallaan helpottaa opiskelijoiden oppimista, valmistumista sekä työllistymistä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen on todettu motivoivan opiskelijaa. Tekemisen kautta tunne omasta osaamisesta vahvistuu, itsetunto ja jaksaminen paranee. Erityisesti työpaikkaohjaajan ja muiden työpaikan työntekijöiden kannustus ja palaute kehittymisestä lisää halua oppia aina vain enemmän ja enemmän.

Tehdäämpä työpaikalla tapahtuvaa oppimista millä mallilla tahansa (2+1 malli, laajennettu työssäoppiminen, työssäoppiminen, projektit) on aina tavoitteena teorian ja käytännön yhdistäminen. Opetuksen suunnittelu edellyttää opettajalta hyvää tutkinnon perusteiden tuntemista sekä yritystuntemusta. Mitä työpaikalla voi oppia, missä työtehtävissä ja -prosesseissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa? Keskeistä on myös varmistaa opiskelijaa ohjaavan henkilön, työpaikkaohjaajan tietoisuus toteutuksen tavoitteista, ohjauksen keinoista ja arvioinnin periaatteista.

Opettajien tehtävät monipuolistuvat työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelijan opintojen suunnittelua tehdään yhdessä kollegojen sekä työpaikkaohjaajan kanssa. On tuettava ja ohjattava sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa. Oltava jatkuvassa yhteydessä ja tietoinen opiskelijan osaamisen kehittymisestä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä ja uusien mallien luomisessa on omat haasteensa. Näitä esteitä ja aitoja voidaan madaltaa lisäämällä systemaattista ja konkreettista työelämäyhteistyötä, mahdollistamalla henkilöstön työelämäjaksot sekä tukemalla työyhteisönä opettajien tekemiä kokeiluja. Vertaisten tuki ja uusien kokeilujen esittely sekä edelleen soveltaminen tuovat uusia tuulia kaikkien arkeen.