Avainsana-arkisto: tutkinnon perusteet

Apua arvioinnin oppaasta

Opetushallitus on julkaissut pitkään odotetun arvioinnin oppaan.

Päivitetyssä oppaassa on esitetty selkeästi lukion opintojen ja oppiaineiden tunnustaminen. Sen sijaan tulevien yhteisten tutkinnon osien arvioinnista päättäminen jätti edelleen ilmaan kysymyksiä.  Erityisesti mietityttää koko tutkinnon osan arvosanan antamisen prosessi. Tutkinnon osa voi sisältää osaamisvaatimuksiltaan hyvinkin erilaisia osa-alueita.

Osaamisen tunnustaminen on tärkeässä roolissa tutkintojen uudistuksen siirtymävaiheessa. Kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan 1.8.2015 voimaan tulevia perusteita. Tällä hetkellä 2008 – 2010 perusteiden mukaisesti toteutettu osaaminen tulee tunnustaa jo suoritettujen opintojen ja uusien perusteiden tutkinnon osien vastaavuutta vertailemalla. Tähän kannattaa oppaan mukaan hyödyntää toisen ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tunnustamisesta annettuja ohjeita.

Oli hienoa huomata, että ”kentän ääntä” on kuultu oppaan tekemisessä. Opetushallituksen koulutuksessa, 13.2.2015 Jyväskylässä, otimme kantaa oppimisen arviointia koskeviin ohjeisiin. Nyt oppaassa ilmaistaan selkeästi, ettei oppimisesta ja sen arvioinnista anneta arvosanaa (Arvioinnin opas, s.47).

Oppaaseen jäädään heti odottamaan päivitystä, sillä opas alkaa seuraavasti:
Huom! Hallituksen esityksen HE 211/2014 käsittelyssä voi tulla vielä muutoksia yliviivattuihin kohtiin.

Arvioinnin opas, verkkojulkaisu.

 

Pallo on nyt meillä

Opetushallitus  sai päätökseen yhden vaiheen tutkintouudistuksesta. Kaikkien  ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset on uudistettu vastaamaan lokakuussa vahvistettuja säädösmuutoksia.

Nyt uudistusten toimeenpano on oppilaitosten vastuulla.

Erityisesti odotimme Opetushallitukselta siirtymävaiheen ohjeita, koska sekä jatkavat että uudet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja muiden määräysten mukaan 1.8.2015 alkaen. Oppilaitoksessa nyt sisällä olevien opiskelijoiden yhteisten tutkinnon osien muutokset kesken opiskelun vaatii yhteistä pohdintaa ja ohjeistusta oppilaitoksessa.

Erityisesti tulee pohtia uudet pakolliset tutkinnon osat Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp.  Opiskelijan tulee suorittaa ne! Samoin on pohdittava, miten toimitaan niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat edellisen lain mukaisesti päättäneet olla suorittamatta työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto opintoja sekä taide- ja kulttuuri opintoja. Vapaasti valittaviin on voinut osaamisen tunnustamisella sijoittaa esim.  harrastustoimintaa. Nyt vapaasti valittavien osaamisen tulee vastata  opintojen ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.   Opinnäytetyökään ei kuulu enää erillisenä uusiin tutkinnon perusteisiin. Tämän asian tiedottaminen jo aloittaneille opiskelijoille saattaa aiheuttaa kyseenalaistamista sen tekemisen merkityksestä. Vastauksia, pelisääntöjä ja tiedottamista tulee pohtia.

Opetushallituksen siirtymävaiheen ohjeet löytyvät Opetushallituksen sivulta muista määräyksistä, Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opetushallitus on myös luvannut tukea oppilaitoksia siirtymävaiheen yli, kiitos siitä.

 

Säädösmuutoksia odotellaan!

Tämän syksyn koulun aloituksessa on paljon kysymysmerkkejä, joihin emme vielä tiedä vastauksia. Toimimme voimassa olevilla ohjeilla ja määräyksillä. Odotamme kovasti ja mielenkiinnolla uudistuvia ammatillista peruskoulutusta koskevia säädöksiä. Malttia ja keskeneräisyyden sietämistä vaaditaan ja paljon.

Kaikki opiskelijat sekä aiemmin aloittaneet että uudet siirtyvät uuteen järjestelmään 1.8.2015. Erityisesti lain voimaan tuloa ennen aloittaneiden opiskelijoiden ohjaus opintojen suorittamiseen on ajankohtainen, mutta tällä hetkellä erityisen haasteellinen. Pitäisi pystyä välttämään opiskelijoiden tarpeettomat lisäsuoritukset. Ohjaus vaatii tietoa, jota meillä ei vielä tällä hetkellä ole. Opiskelijoille tulevista muutoksista tiedottamista ei voi aloittaa ennen kuin tiedämme lain lopullisen muodon ja saamme Opetushallituksen lupaamat ohjeet siirtymävaiheeseen.

Lait ovat menossa lopulliseen hyväksyntään eduskunnan syysistuntokauden alussa. Opetushallitus voi antaa tutkinnon perusteet ja muut määräykset (mm. todistusmallit ja osaamisen tunnustamisen ohjeet) vasta, kun lait on hyväksytty. Opetushallitus on kuitenkin valmistellut tutkinnon perusteita ja muita määräyksiä valmiiksi niin, että ne voidaan antaa heti säädösten valmistuttua. Keväällä luonnoskierroksella olleiden perusteiden ja määräysten tämänhetkisistä tilanteista emme ole saaneet juurikaan lisätietoa.

Opetushallitus suosittelee koulutuksenjärjestäjiä valmistautumaan säädösten, perusteiden ja muiden määräysten toimeenpanoon ja siirtymävaiheen asioiden hoitoon. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä valmistautuminen tarkoittaa tällä hetkellä mm. seuraavia asioita:

  • Opetussuunnitelman yhteisen osan uudistus on käynnissä tutkinnon uudistuksesta saatujen luonnosten pohjalta.
  • Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien päivitys on käynnissä saatujen luonnosten avulla. Osaamisperusteisuuden, ja valinnaisuuden sekä joustavuuden toteutuminen kaikissa perustutkinnoissa ja niiden kaikissa tutkinnon osissa vaatii meiltä paljon työtä. Tutkinnon perusteiden määrittelemiä osaamispisteitä ehdimme miettimään sitten myöhemmin.
  • Yhteisten (ammattitaitoa täydentävien) tutkinnon osien tekeminen on aloitettu hyvässä hengessä, vaikka juuri näihin opintoihin on tulossa suurimmat muutokset.
  • Selvitystyö tutkinnon osien valinnan mahdollisuuksista toisista tutkinnoista on hyvällä alulla.

Luonnosvaiheessa olevien säädösten perusteella voimme siis tehdä jo paljon. Lopullinen viimeistely ja viimeistelty lopputulos vaatii malttia ja keskeneräisyyden sietämistä meiltä kaikilta.

Tutkinnon perusteiden luonnokset sekä muut määräykset löytyvät Opetushallituksen sivulta.

 

Askelmerkkejä osaamisperusteisuuteen

Opetushallitus järjesti 6.5.2014 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanoon valmistautumisesta. Tilaisuudessa julkistettiin toimeenpanon tukimateriaali. Materiaalista löytyy perustelut osaamisperusteisuuteen siirtymiseen ja tietoa muutosten vaikutuksesta koulutuksen järjestäjien toimintaan. Kattava paketti, johon kannattaa tutustua.

Toimeenpanon tukimateriaali – kesälomalukemista 😀

 

 

 

Opinnäytetyö – historiaako?

Opetushallitus on esittänyt lausuntopyynnön 16 ammatillisesta perustutkinnosta.  Luonnoksissa opinnäytetyö ei enää sisälly tutkinnon muodostumiseen erillisenä osaamistavoitteena.

Edellisessä tutkintouudistuksessa (2008–2010) opinnäytetyö sisältyi vielä kaikkiin perustutkintoihin. Sen laajuus on ollut 2 ov ja se on voinut olla joko opintoja kokoava tai keskittyä jonkin osa-alueen erikoisosaamiseen. Tutkintokohtaisesti toteutus on vaihdellut runsaasti. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa se yksin tai ryhmässä, mutta lähes aina siihen on liittynyt kirjallinen tekstiosuus. Tutkintojen perusteissa todettu työelämän tarpeita palveleva tavoite ei sen sijaan ole läheskään aina toteutunut. Opinnäytetyö on arvioitu jonkun tutkinnon osan yhteydessä, opiskelijakohtaisen tai tutkintokohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan päättötodistukseen on merkitty opinnäytteen laajuus ja nimi, mutta erillistä arvosanaa todistukseen ole enää annettu.

Tutkintokohtaisia luonnoksia kommentoidessa on hyvä ottaa kantaa myös opinnäytetyön merkitykseen. Samoin lain vahvistamisen jälkeen koulutuksen järjestäjän yhteisessä osassa tulee ottaa kantaa, miten opinnäytetyöhön jatkossa suhtaudutaan. Jos koulutuksenjärjestäjä katsoo sillä olevan opiskelijan ammatillista kasvua ja työhön sijoittumista edistävä merkitys, onko se koulutuksenjärjestäjän kaikkia tutkintoja koskeva yhteinen linjaus vai onko tutkintokohtaisesti mahdollista tehdä ratkaisu sen toteutuksesta?

Jos opinnäyte ei todella ole uusissa tutkinnon perusteissa lain voimaantulon jälkeen, niin miksi pitää linjata sellaista mitä ei edes ole? Joskus on saattanut käydä niin, että tutkintojen uudistuessa kaikki vanhat käytännöt jäävät silti, epähuomiossa, elämään.