Avainsana-arkisto: Toiminnallisuus

Yksilöllisiä opintopolkuja

Jyväskylän ammattiopistossa on jälleen toteutettu Valinnaisjakso, jossa suoritettiin toiminnallisesti eli tekemällä oppien Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaiset). Opintoja oli mahdollista suorittaa kaiken kaikkiaan viisi opintoviikkoa, joista 4 ov oli Atto-valinnaisia ja 1 ov Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Pienessä joukossa ryhmähenki muodostui vahvaksi, sosiaaliset taidot kehittyivät, opittiin vastuun kantamisen merkitystä sekä koettiin itsensä voittamisen ja onnistumisen tunteita. Valinnaisjakson aikana käytiin metsäretkellä, jolla liikuttiin erilaisissa maastoissa, opittiin tunnistamaan sieniä, maisteltiin karpaloita ja tunnelmoitiin tulen äärellä. Elokuvista, videoista, kolumneista ja taiteesta harjaannuttiin esittämään mielipiteitä ja kritiikkiä. Työnhakutaidot karttuivat työhaastatteluharjoituksilla, omien vahvuuksien etsimisellä ja ammattiin valmistumisen jälkeisen palveluverkostoon tutustumisella.  Liikelounaan järjestämiseen ja vieraana olemiseen tarjoilijaopiskelijat järjestivät meille toiminnallisen päivän. Saimme harjoitelle lounasasioita kattausharjoituksesta lähtien ja opimme mm., missä vaiheessa liikelounaalla voi ottaa tietokoneen tai tabletin esille, jos sitä tarvitaan. Päivä huipentui pöytiin tarjoillun kolmen aterian liikelounaan nauttimiseen. Lounasta nauttiessa harjaannuimme small talk-keskustelutaidoissa. Juhlistimme Valinnaisjakson onnistumisia erityismaininnoin ja diplomein. Jokainen varmisti ja vauhditti valmistumistaan osallistuessaan jaksolle ja yksi opiskelija valmistui välittömästi jakson jälkeen. Myös tätä arvokasta asiaa juhlistimme liikelounaan yhteydessä.

Opiskelijoiden palaute Valinnaisjaksosta oli positiivista. Atto-valinnaiset saatiin suoritettua intensiivisesti, toiminnallisesti ja monipuolisesti. Käytössä oli ns. kotiluokka koko jakson ajan, josta jalkauduttiin lähes päivittäin erilaisiin oppimisympäristöihin. Myös ryhmän pieni koko ja mukava ryhmähenki saivat kiitosta.

Valinnaisjaksoa on kehitetty ja toteutettu yhteistyössä hanketoiminnan ja Yhteisten aineiden yksikön kanssa. Jakso toteutetaan myös keväällä 2015 työjärjestysjaksossa viisi, mikäli tarvetta ilmenee.

 IMG_0121IMG_0141Kattaus

OPH_logo

Vaihtoehtoisia tapoja varmistaa valmistuminen

Jyväskylän ammattiopistossa kehitetyt ja käyttöön otetut toiminnalliset oppimisympäristöt eli Opintoja edistävä toiminnallinen jakso ja Valinnaisjakso jatkuvat lukuvuonna 2014–15.  Opintoja edistävä toiminnallinen jakso alkaa Harjun toimipisteen asuntolan vapaa-ajan tiloissa 18.8.2014. Opinnot kartuttavat opiskelijoiden Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valinnaisjakso, jossa suoritetaan Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia) toteutetaan työjärjestysjaksolla kaksi. Jakson aikana opiskellaan toiminnallisesti taidetta ja kulttuuria, äidinkieltä, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa, liikuntaa ja terveystietoa. Mukaan otetaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat Atto-valinnaisten suorittamista intensiivisesti, jotta opinnot etenevät ja valmistuminen varmistuu. Etenkin syksyllä valmistuville opiskelijoille Valinnaisjakso on erittäin hyödyllinen, jos Atto-valinnaisia on vielä suorittamatta. Mikäli tarvetta ilmenee, toinen Valinnaisjakso järjestetään keväällä 2015 työjärjestysjaksossa viisi. Luokanvalvojien lisäksi opinto-ohjaajat ovat rekrytoinnissa avainasemassa. Valinnaisjaksolle voi hakeutua Wilmassa olevan hakulomakkeen avulla Jyväskylän ammattiopiston kaikista toimipisteistä ja kaikilta aloilta.

Syksyllä 2013 Opintoja edistävälle toiminnalliselle jaksolle osallistui 13 opiskelijaa, jotka suorittivat yhden työjärjestysjakson aikana 32 opintoviikkoa Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Keväällä 2014 toiminta oli nonstop-periaatteella toimivaa eli opiskelijat olivat mukana muutamasta päivästä useampaan viikkoon. Osallistujia oli 20.

Lukuvuonna 2013–14 yhteensä 28 opiskelijaa varmisti valmistumistaan Valinnaisjaksoilla. Tulokset olivat hyviä. Syksyllä mukana oli 13 opiskelijaa, jotka suorittivat tarjolla olleista 65 opintoviikosta yhteensä 51 opintoviikkoa. Kevään Valinnaisjaksolle osallistui 15 opiskelijaa. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat huomioiden kokonaisopintoviikkomäärä oli 69, joista suoritettiin 54.

OPH_logo

 


Valmistumisen kynnyksellä

Jyväskylän ammattiopistossa toteutettiin kevään 2014 aikana uusia toiminnallisia oppimisympäristöjä opintojen loppuun suorittamiseksi. Mukaan olivat tervetulleita kaikkien alojen opiskelijat, joilla oli tarvetta saada intensiivisesti opintoja suoritetuksi ja näin varmistaa valmistumistaan.

Viitaniemen toimipisteessä opiskeltiin toiminnallisesti ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia). Valinnaisjaksolla opiskeltiin liikuntaa, terveystietoa, äidinkieltä sekä taidetta ja kulttuuria. Vierailuja tehtiin teatterin kulisseihin, teatterinäytökseen, keilahalliin jne. Galleria Harmoniassa tutustuttiin taidenäyttelyyn ja tehtiin itse taidetta. Tuloksena oli upeita taideteoksia!

Kollaasi grafiikkatöistä

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnoissa tehtiin tutustumiskäyntejä kohteisiin, joissa tulee asioida valmistumisen jälkeen. Kahvila Muistossa käytiin kuulemassa asioita yrittäjyydestä sekä siitä, minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon työhakemuksen laatimisessa ja työpaikkahaastattelussa. Vierailukäynnin yhteydessä nautittiin kokouskahvit.

Priimuksella vierailtiin liikelounasasioita oppimassa. Tarjoilija-opiskelijat järjestivät teoriaosuuden ja mielenkiintoisen kattausharjoituksen. Lopuksi tarjoiltiin kolmen ruokalajin liikelounas –itse katettuihin pöytiin!

Kuvakollaasi liikelounaasta

Opiskelijoiden mielestä Valinnaisjaksossa oli parasta käytännönläheisyys ja opintoviikkojen karttuminen kuin huomaamatta. Moni sai rästiin jääneitä Atto-valinnaisia suoritettua ja valmistumistaan varmistettua.

OPH_logo