Avainsana-arkisto: päättötodistus

Todistusten aika

Lukuvuosi on jälleen päättymässä ja viimeisten viikkojen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa valmistuville opiskelijoille heidän suorituksiaan vastaava tutkintotodistus. Tutkintotodistus on arvokas asiakirja opiskelijalle koko hänen tulevan työhistoriansa ajan. Siksi todistuksen sisällöllinen oikeellisuus ja ulkoasun virheettömyys on ensiarvoisen tärkeää.

Tutkintotodistuksen laadun varmistaminen tapahtuu usean eri henkilön yhteistyönä. Pääsääntöisesti valmistuvien opiskelijoiden suoritusten tarkistaminen on luokanvalvojan vastuulla. Luokanvalvoja varmistaa yhdessä koulutuspäällikön kanssa, että opiskelijan kaikki opinnot on suoritettu ja arvioitu. Koulutuspäällikkö huolehtii, että todistuksen rakenne vastaa tutkinnon perusteita. Opintotoimisto varmistaa todistukseen tulevien lisä- ja viitetietojen oikeellisuuden.

Jyväskylän ammattiopistossa kaikki tutkintotodistukset (sis. päättötodistuksen ja näyttötodistuksen) ja opintokortit tarkastetaan vielä keskitetysti ennen rehtorin ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen puheenjohtajan allekirjoitusta. Menettely on koettu tarpeelliseksi, jotta varmistetaan Opetushallituksen tarkkojen todistusta koskevien ohjeiden noudattaminen. Opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen lisääntyessä myös todistukseen tulevien merkintöjen kirjo on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Tarvitaan monia silmäpareja ja osaamista viimeisteltyyn lopputulokseen.

Todistuspaja kiittää taas tänä vuonna kaikkia talkoisiin osallistuneita. Omalta osaltamme voimme hyvillä mielin onnitella ja juhlia kaikkia valmistuvia opiskelijoita Paviljongissa 30.5.2014!

Eevamari, Taina ja Sari

omenankukka1