Avainsana-arkisto: osaamisperusteisuus

Askelmerkkejä osaamisperusteisuuteen

Opetushallitus järjesti 6.5.2014 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanoon valmistautumisesta. Tilaisuudessa julkistettiin toimeenpanon tukimateriaali. Materiaalista löytyy perustelut osaamisperusteisuuteen siirtymiseen ja tietoa muutosten vaikutuksesta koulutuksen järjestäjien toimintaan. Kattava paketti, johon kannattaa tutustua.

Toimeenpanon tukimateriaali – kesälomalukemista 😀

 

 

 

Opiskelijan yksilöllinen opinpolku

Vaatimus yksilöllisten opinpolkujen mahdollistamisesta opiskelijalle nousee esiin kaikissa ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Mitä vaatimus edellyttää meiltä oppilaitoksessa?

Ainakin käsitystä oppimisesta; opetammeko asiaa vai opetammeko opiskelijaa oppimaan?

Yksilöllistäminen tehdään näkyväksi opiskelijan henkilöhtaisessa, jatkuvasti päivittyvässä opiskelusuunnitelmassa, HOPSissa. Hops on opiskelijan itsensä kuvaama kartta siitä polusta jota pitkin hän kulkee valitsemaansa ammattia kohti. Se vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta ja päätöksentekoa sekä runsasta tukea oppilaitoksen henkilöstöltä. Parhaimmillaan hops sitouttaa opiskelijaa ja motivoi oppimaan päivittäin jotain uutta.

Opetuksen lähtökohdat sanelee voimassa olevat tutkinnon perusteet. Niiden perusteella laadimme oman oppilaitoskohtaisen suunnitelman, siitä miten ja millä periaatteilla yksilöllisyyden mahdollistava opetus meillä toteutetaan. Osaamisperusteinen opetuksen toteuttaminen mahdollistaa aidosti opintojen etenemisen oman oppimisen tahtiin.

Ammatillisten valinnaisten opintojen avulla voidaan lisätä opiskelijan yksilöllisiä polkuja. Toteutussuunnitelmissa tulisi olla valinnaisten opintojen toteuttamiselle sovittu rakenne. Rakenteissa oleva ammatillinen valinnainen jakso mahdollistaisi henkilökohtaiset valinnat nykyistä paremmin alasta riippumatta ja tarjoaisi laajemman valinnan opiskelijoille.

Erilaisten oppimisympäristöjen mahdollistaminen yksilöllistää. Tutkinnon osittain tulisi miettiä missä vaihtoehtoisissa ympäristöissä tavoitteena olevat ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa. Vaihtoehtoina voi olla mm. työpaikka, työsali, oma yritys tai kansainvälinen  ympäristö. Kehittämistoiminnassa korostuu tällä hetkellä kaikki toiminnalliset menetelmät kuten työpaikalla tapahtuva oppiminen, pelillisyys ja simulaatiot. Myös opiskelijakeskeiset menetelmät lisäävät yksilöllisen opetuksen ohjaamisen tarvetta. Sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksen ohjauksessa ja vuorovaikutteisuudessa kehitetään jatkuvasti, sillä vuorovaikutteisuuden katsotaan olevan yksi oppimisen lähtökohta.