Avainsana-arkisto: osaamisen tunnustaminen

Työpaikkaohjaajakoulutuksen Kick Off

Ammatillisen koulutuksen reformissa peräänkuulutetaan uudenlaisia tapoja kouluttaa ja kouluttautua. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista pyritään edistämään luomalla uusia työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Opiskelijoiden osaamisen laatu tullaan varmistamaan entistä enemmän yhteistyössä työelämän kanssa, mikä edellyttää työpaikkaohjaajien kouluttamista opiskelijan tavoitteisiin, ohjaukseen ja arviointiin.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutus on useimmille opettajille vielä uusi asia. Joillakin aloilla sen toteuttamiseen on jo pitkät perinteet ja toimivat mallit, mutta alojen välillä on edelleen suuria eroja.

Jyväskylän ammattiopistossa toteutettiin opettajille Työpaikkaohjaajakoulutuksen Kick Off. Koulutuksessa opettajat keskustelivat ja saivat mallin jo kokemusta omaavan opettajan, Seija Pesosen, tavasta markkinoida, suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaistettu työpaikkaohjaajakoulutus. Koulutuksen tavoitteena oli antaa työssäoppimista ohjaavalle opettajalle valmiudet käynnistää omat henkilökohtaistetut työpaikkaohjaajakoulutukset.

Koulutusten teemat:

•Työpaikkaohjaajan sitouttaminen; osaamisen tunnistaminen ja henkilökohtaistaminen
•Henkilökohtaistetun koulutuksen etenemisen vaiheet; ohjaus ja oppimisen varmistaminen
•Arviointiosaamisen tukeminen; osaamisen arviointi ja koulutuksen dokumentointi.

Koulutuksesta saadun palautteen perusteella tällaiselle pienryhmäkoulutukselle on tarvetta. Se antaa opettajalle varmuutta ja uskallusta käynnistää omat henkilökohtaistetut opiskelijan työssäoppimisen yhteydessä toteutettavat koulutukset. Pohdittavaksi kokeilusta jäi toteutetaanko koulutukset alakohtaisina, jolloin kaikkien saman alan työssäoppimista ohjaavien opettajien käytännöt yhtenäistyvät. Toisaalta monialaisessa ryhmässä voidaan lisätä alojen välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen leviämistä.

Parasta palautetta ovat olleet opettajat, jotka koulutusten jälkeen rohkeasti käynnistivät omat työpaikkaohjaajakoulutuksensa.

 

OPH_logo

Apua arvioinnin oppaasta

Opetushallitus on julkaissut pitkään odotetun arvioinnin oppaan.

Päivitetyssä oppaassa on esitetty selkeästi lukion opintojen ja oppiaineiden tunnustaminen. Sen sijaan tulevien yhteisten tutkinnon osien arvioinnista päättäminen jätti edelleen ilmaan kysymyksiä.  Erityisesti mietityttää koko tutkinnon osan arvosanan antamisen prosessi. Tutkinnon osa voi sisältää osaamisvaatimuksiltaan hyvinkin erilaisia osa-alueita.

Osaamisen tunnustaminen on tärkeässä roolissa tutkintojen uudistuksen siirtymävaiheessa. Kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan 1.8.2015 voimaan tulevia perusteita. Tällä hetkellä 2008 – 2010 perusteiden mukaisesti toteutettu osaaminen tulee tunnustaa jo suoritettujen opintojen ja uusien perusteiden tutkinnon osien vastaavuutta vertailemalla. Tähän kannattaa oppaan mukaan hyödyntää toisen ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tunnustamisesta annettuja ohjeita.

Oli hienoa huomata, että ”kentän ääntä” on kuultu oppaan tekemisessä. Opetushallituksen koulutuksessa, 13.2.2015 Jyväskylässä, otimme kantaa oppimisen arviointia koskeviin ohjeisiin. Nyt oppaassa ilmaistaan selkeästi, ettei oppimisesta ja sen arvioinnista anneta arvosanaa (Arvioinnin opas, s.47).

Oppaaseen jäädään heti odottamaan päivitystä, sillä opas alkaa seuraavasti:
Huom! Hallituksen esityksen HE 211/2014 käsittelyssä voi tulla vielä muutoksia yliviivattuihin kohtiin.

Arvioinnin opas, verkkojulkaisu.

 

Todistusten aika

Lukuvuosi on jälleen päättymässä ja viimeisten viikkojen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa valmistuville opiskelijoille heidän suorituksiaan vastaava tutkintotodistus. Tutkintotodistus on arvokas asiakirja opiskelijalle koko hänen tulevan työhistoriansa ajan. Siksi todistuksen sisällöllinen oikeellisuus ja ulkoasun virheettömyys on ensiarvoisen tärkeää.

Tutkintotodistuksen laadun varmistaminen tapahtuu usean eri henkilön yhteistyönä. Pääsääntöisesti valmistuvien opiskelijoiden suoritusten tarkistaminen on luokanvalvojan vastuulla. Luokanvalvoja varmistaa yhdessä koulutuspäällikön kanssa, että opiskelijan kaikki opinnot on suoritettu ja arvioitu. Koulutuspäällikkö huolehtii, että todistuksen rakenne vastaa tutkinnon perusteita. Opintotoimisto varmistaa todistukseen tulevien lisä- ja viitetietojen oikeellisuuden.

Jyväskylän ammattiopistossa kaikki tutkintotodistukset (sis. päättötodistuksen ja näyttötodistuksen) ja opintokortit tarkastetaan vielä keskitetysti ennen rehtorin ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen puheenjohtajan allekirjoitusta. Menettely on koettu tarpeelliseksi, jotta varmistetaan Opetushallituksen tarkkojen todistusta koskevien ohjeiden noudattaminen. Opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen lisääntyessä myös todistukseen tulevien merkintöjen kirjo on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Tarvitaan monia silmäpareja ja osaamista viimeisteltyyn lopputulokseen.

Todistuspaja kiittää taas tänä vuonna kaikkia talkoisiin osallistuneita. Omalta osaltamme voimme hyvillä mielin onnitella ja juhlia kaikkia valmistuvia opiskelijoita Paviljongissa 30.5.2014!

Eevamari, Taina ja Sari

omenankukka1