Avainsana-arkisto: opinnäytetyö

Opinnäytetyö – historiaako?

Opetushallitus on esittänyt lausuntopyynnön 16 ammatillisesta perustutkinnosta.  Luonnoksissa opinnäytetyö ei enää sisälly tutkinnon muodostumiseen erillisenä osaamistavoitteena.

Edellisessä tutkintouudistuksessa (2008–2010) opinnäytetyö sisältyi vielä kaikkiin perustutkintoihin. Sen laajuus on ollut 2 ov ja se on voinut olla joko opintoja kokoava tai keskittyä jonkin osa-alueen erikoisosaamiseen. Tutkintokohtaisesti toteutus on vaihdellut runsaasti. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa se yksin tai ryhmässä, mutta lähes aina siihen on liittynyt kirjallinen tekstiosuus. Tutkintojen perusteissa todettu työelämän tarpeita palveleva tavoite ei sen sijaan ole läheskään aina toteutunut. Opinnäytetyö on arvioitu jonkun tutkinnon osan yhteydessä, opiskelijakohtaisen tai tutkintokohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan päättötodistukseen on merkitty opinnäytteen laajuus ja nimi, mutta erillistä arvosanaa todistukseen ole enää annettu.

Tutkintokohtaisia luonnoksia kommentoidessa on hyvä ottaa kantaa myös opinnäytetyön merkitykseen. Samoin lain vahvistamisen jälkeen koulutuksen järjestäjän yhteisessä osassa tulee ottaa kantaa, miten opinnäytetyöhön jatkossa suhtaudutaan. Jos koulutuksenjärjestäjä katsoo sillä olevan opiskelijan ammatillista kasvua ja työhön sijoittumista edistävä merkitys, onko se koulutuksenjärjestäjän kaikkia tutkintoja koskeva yhteinen linjaus vai onko tutkintokohtaisesti mahdollista tehdä ratkaisu sen toteutuksesta?

Jos opinnäyte ei todella ole uusissa tutkinnon perusteissa lain voimaantulon jälkeen, niin miksi pitää linjata sellaista mitä ei edes ole? Joskus on saattanut käydä niin, että tutkintojen uudistuessa kaikki vanhat käytännöt jäävät silti, epähuomiossa, elämään.