Avainsana-arkisto: ministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatua kehittämässä

Olen saanut kunnian olla mukana opetusministerin asettamassa ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmässä AMKE:n nimeämänä ammatillisten koulutuksen järjestäjien edustajana tuomassa esiin oppilaitosten käytännön laatutyön ja arjen ääntä. Työ jatkuu edelleen, mutta tässä välikatsaus siihen minkä kysymysten parissa tämä työryhmä toimii ja missä nyt ollaan menossa.

Käytännössä laatutyöryhmän työssä on kyse siitä, että ministeriö haluaa varmistaa, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on systemaattiset menettelyt oman toimintansa suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Toisin sanoen: että suunnittelemme (toimintaympäristömme muutoksia ennakoiden) mitä teemme, teemme niin kuin olemme sopineet, arvioimme toteutustamme ja teemme vielä tarvittavia kehittämistoimenpiteitä arviointien tulosten pohjalta toimintamme edelleen kehittämiseksi. Siinä kaikki. Laatutyö on juurikin niin yksinkertaista.

Periaatteellisesta yksinkertaisuudestaan huolimatta laatujärjestelmien toimivuutta arvioivan kriteeristön luominen on jokseenkin haastavaa. Työryhmän tavoitteena on alusta asti ollut rakentaa sellainen kriteeristö, joka pelkän kyllä/ei-arvion sijaan antaisi koulutuksen järjestäjille evästä myös laatujärjestelmien ja toiminnan edelleen kehittämiseksi. Tavoitteena on myös ollut luoda sellainen arviointikriteeristö, joka olisi käyttäjäystävällinen eikä vaatisi kohtuutonta työpanosta koulutuksen järjestäjiltä. Työryhmä onkin käyttänyt tämän arviointikriteeristön tekemiseen runsaasti aikaa ja pohtinut kriteeristön rakentamista perusteellisesti useista erilaisista näkökulmista. Paitsi että työryhmä on päässyt samalle kartalle arvioitavista asiakokonaisuuksista, työryhmälle on myös kirkastunut se, että kriteeristöluonnos kannattaa ehdottomasti testata todellisessa toimintaympäristössään ennen sen käyttöönottoa. Kriteeristössä on esimerkiksi vielä varaa tiivistää arvioitavia kohteita – vähemmän saattaisi tässäkin olla enemmän – ja toisaalta testauksen avulla saadaan varmasti hyviä vinkkejä myös arviointiprosessin toteuttamiseksi.

Työryhmä on nyt tammikuussa antanut kriteeristöluonnoksen koulutuksen järjestäjille testattavaksi. 32 koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea (Jyväskylän koulutuskunta mukaan lukien) testaa maaliskuun loppuun asti kriteeristön toimivuutta ministeriön laatutyöryhmän suorassa ohjauksessa. Testaajina on eri kokoisia koulutuksen järjestäjiä erilaisilla omistuspohjilla ja erilaisilla laadunhallinnan kokemuksella ja järjestelmillä. Työryhmä toivookin laajan pilotin avulla saavansa aidosti kehittävää palautetta kriteeristöstä ja sen hyödyntämisestä, niin että vuonna 2015 tositoimiin päätyvä arviointikriteeristö palvelisi tarkoitustaan mahdollisimman hyvin. Näin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta testausvaihe on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten laatutyötämme jatkossa arvioidaan ja samalla harjoitella tämän tyyppisen arvioinnin toteuttamista.

Vuonna 2015 tämän nyt vielä työn alla olevan kriteeristön avulla arvioidaan kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmien toimivuus. Mikäli silloin osoittautuu, että koulutuksen järjestäjältä puuttuisi joitain olennaisia laadun varmistuksen näkökulmia omasta laatutyöstään, tulee ministeriö todennäköisesti vaatimaan koulutuksen järjestäjältä kirjallisen kehittämissuunnitelman näistä asioista. Mutta korostettakoon samalla, että ammatillisten oppilaitosten ranking-listoja ei tällä kriteeristöllä olla tekemässä! Sen sijaan tavoitteena on tehdä julkiseksi arvioinnissa esiin nousevia hyviä käytäntöjä, niin että koulutuksen järjestäjille tarjoutuu aidosti mahdollisuus oppia toisiltaan.

Laatuterveisin Hanna | hanna.rajala@jao.fi

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä

 

Linkkejä:

KESU: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/?lang=fi
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2011_2020.html
Laatujärjestelmien kriteeristöstä OPH:n sivuilla: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki