Avainsana-arkisto: joustavuus

Osaaminen ratkaisee

Opetusneuvos Seija Rasku (OKM) oli kutsuttu Jyväkylän ammattiopistossa pidetyn koulutuspäivän asiantuntijaksi, kertomaan ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista.

Säädösmuutoksia koskevassa luonnoksessa esitetään, että ammatillisessa koulutuksessa siirrytään osaamisperusteisuuteen 1.8.2014. Osaamisperusteisuudessa oppimiseen kuluvan ajan sijasta keskeistä on opiskelijan oppimistulokset. Ammatillisessa koulutuksessa vuoden aikana suoritettavat oppimistulokset vastaavat jatkossa 60:tä pistettä ja perustutkinnon kokonaislaajuus tulee olemaan 180 osaamispistettä. Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Jokainen tutkinnon osa on nyt laitettava vaakaan ja punnittava, minkä kokoisista, painoisista ja muotoisista punnuksista kukin tutkinnon osa muodostuu. vaaka

Muutoksien tavoitteena on vahvistaa tutkintojen läpäisyä, joustavaa tutkinnon suorittamista, yksilöllisen osaamisen karttumista, työelämän edellyttämien ammattitaitovaatimusten toteutumista sekä kansainvälistä liikkuvuutta.

Opetusneuvos Seija Raskun 18.9.2013 pitämä esitys löytyy intrasta henkilöstön koulutusmateriaaleista.