Avainsana-arkisto: HOPS

Yksilöllisiä opintopolkuja

Jyväskylän ammattiopistossa on jälleen toteutettu Valinnaisjakso, jossa suoritettiin toiminnallisesti eli tekemällä oppien Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaiset). Opintoja oli mahdollista suorittaa kaiken kaikkiaan viisi opintoviikkoa, joista 4 ov oli Atto-valinnaisia ja 1 ov Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Pienessä joukossa ryhmähenki muodostui vahvaksi, sosiaaliset taidot kehittyivät, opittiin vastuun kantamisen merkitystä sekä koettiin itsensä voittamisen ja onnistumisen tunteita. Valinnaisjakson aikana käytiin metsäretkellä, jolla liikuttiin erilaisissa maastoissa, opittiin tunnistamaan sieniä, maisteltiin karpaloita ja tunnelmoitiin tulen äärellä. Elokuvista, videoista, kolumneista ja taiteesta harjaannuttiin esittämään mielipiteitä ja kritiikkiä. Työnhakutaidot karttuivat työhaastatteluharjoituksilla, omien vahvuuksien etsimisellä ja ammattiin valmistumisen jälkeisen palveluverkostoon tutustumisella.  Liikelounaan järjestämiseen ja vieraana olemiseen tarjoilijaopiskelijat järjestivät meille toiminnallisen päivän. Saimme harjoitelle lounasasioita kattausharjoituksesta lähtien ja opimme mm., missä vaiheessa liikelounaalla voi ottaa tietokoneen tai tabletin esille, jos sitä tarvitaan. Päivä huipentui pöytiin tarjoillun kolmen aterian liikelounaan nauttimiseen. Lounasta nauttiessa harjaannuimme small talk-keskustelutaidoissa. Juhlistimme Valinnaisjakson onnistumisia erityismaininnoin ja diplomein. Jokainen varmisti ja vauhditti valmistumistaan osallistuessaan jaksolle ja yksi opiskelija valmistui välittömästi jakson jälkeen. Myös tätä arvokasta asiaa juhlistimme liikelounaan yhteydessä.

Opiskelijoiden palaute Valinnaisjaksosta oli positiivista. Atto-valinnaiset saatiin suoritettua intensiivisesti, toiminnallisesti ja monipuolisesti. Käytössä oli ns. kotiluokka koko jakson ajan, josta jalkauduttiin lähes päivittäin erilaisiin oppimisympäristöihin. Myös ryhmän pieni koko ja mukava ryhmähenki saivat kiitosta.

Valinnaisjaksoa on kehitetty ja toteutettu yhteistyössä hanketoiminnan ja Yhteisten aineiden yksikön kanssa. Jakso toteutetaan myös keväällä 2015 työjärjestysjaksossa viisi, mikäli tarvetta ilmenee.

 IMG_0121IMG_0141Kattaus

OPH_logo

Opiskelijan yksilöllinen opinpolku

Vaatimus yksilöllisten opinpolkujen mahdollistamisesta opiskelijalle nousee esiin kaikissa ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Mitä vaatimus edellyttää meiltä oppilaitoksessa?

Ainakin käsitystä oppimisesta; opetammeko asiaa vai opetammeko opiskelijaa oppimaan?

Yksilöllistäminen tehdään näkyväksi opiskelijan henkilöhtaisessa, jatkuvasti päivittyvässä opiskelusuunnitelmassa, HOPSissa. Hops on opiskelijan itsensä kuvaama kartta siitä polusta jota pitkin hän kulkee valitsemaansa ammattia kohti. Se vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta ja päätöksentekoa sekä runsasta tukea oppilaitoksen henkilöstöltä. Parhaimmillaan hops sitouttaa opiskelijaa ja motivoi oppimaan päivittäin jotain uutta.

Opetuksen lähtökohdat sanelee voimassa olevat tutkinnon perusteet. Niiden perusteella laadimme oman oppilaitoskohtaisen suunnitelman, siitä miten ja millä periaatteilla yksilöllisyyden mahdollistava opetus meillä toteutetaan. Osaamisperusteinen opetuksen toteuttaminen mahdollistaa aidosti opintojen etenemisen oman oppimisen tahtiin.

Ammatillisten valinnaisten opintojen avulla voidaan lisätä opiskelijan yksilöllisiä polkuja. Toteutussuunnitelmissa tulisi olla valinnaisten opintojen toteuttamiselle sovittu rakenne. Rakenteissa oleva ammatillinen valinnainen jakso mahdollistaisi henkilökohtaiset valinnat nykyistä paremmin alasta riippumatta ja tarjoaisi laajemman valinnan opiskelijoille.

Erilaisten oppimisympäristöjen mahdollistaminen yksilöllistää. Tutkinnon osittain tulisi miettiä missä vaihtoehtoisissa ympäristöissä tavoitteena olevat ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa. Vaihtoehtoina voi olla mm. työpaikka, työsali, oma yritys tai kansainvälinen  ympäristö. Kehittämistoiminnassa korostuu tällä hetkellä kaikki toiminnalliset menetelmät kuten työpaikalla tapahtuva oppiminen, pelillisyys ja simulaatiot. Myös opiskelijakeskeiset menetelmät lisäävät yksilöllisen opetuksen ohjaamisen tarvetta. Sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksen ohjauksessa ja vuorovaikutteisuudessa kehitetään jatkuvasti, sillä vuorovaikutteisuuden katsotaan olevan yksi oppimisen lähtökohta.