Säädösmuutoksia odotellaan!

Tämän syksyn koulun aloituksessa on paljon kysymysmerkkejä, joihin emme vielä tiedä vastauksia. Toimimme voimassa olevilla ohjeilla ja määräyksillä. Odotamme kovasti ja mielenkiinnolla uudistuvia ammatillista peruskoulutusta koskevia säädöksiä. Malttia ja keskeneräisyyden sietämistä vaaditaan ja paljon.

Kaikki opiskelijat sekä aiemmin aloittaneet että uudet siirtyvät uuteen järjestelmään 1.8.2015. Erityisesti lain voimaan tuloa ennen aloittaneiden opiskelijoiden ohjaus opintojen suorittamiseen on ajankohtainen, mutta tällä hetkellä erityisen haasteellinen. Pitäisi pystyä välttämään opiskelijoiden tarpeettomat lisäsuoritukset. Ohjaus vaatii tietoa, jota meillä ei vielä tällä hetkellä ole. Opiskelijoille tulevista muutoksista tiedottamista ei voi aloittaa ennen kuin tiedämme lain lopullisen muodon ja saamme Opetushallituksen lupaamat ohjeet siirtymävaiheeseen.

Lait ovat menossa lopulliseen hyväksyntään eduskunnan syysistuntokauden alussa. Opetushallitus voi antaa tutkinnon perusteet ja muut määräykset (mm. todistusmallit ja osaamisen tunnustamisen ohjeet) vasta, kun lait on hyväksytty. Opetushallitus on kuitenkin valmistellut tutkinnon perusteita ja muita määräyksiä valmiiksi niin, että ne voidaan antaa heti säädösten valmistuttua. Keväällä luonnoskierroksella olleiden perusteiden ja määräysten tämänhetkisistä tilanteista emme ole saaneet juurikaan lisätietoa.

Opetushallitus suosittelee koulutuksenjärjestäjiä valmistautumaan säädösten, perusteiden ja muiden määräysten toimeenpanoon ja siirtymävaiheen asioiden hoitoon. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä valmistautuminen tarkoittaa tällä hetkellä mm. seuraavia asioita:

  • Opetussuunnitelman yhteisen osan uudistus on käynnissä tutkinnon uudistuksesta saatujen luonnosten pohjalta.
  • Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien päivitys on käynnissä saatujen luonnosten avulla. Osaamisperusteisuuden, ja valinnaisuuden sekä joustavuuden toteutuminen kaikissa perustutkinnoissa ja niiden kaikissa tutkinnon osissa vaatii meiltä paljon työtä. Tutkinnon perusteiden määrittelemiä osaamispisteitä ehdimme miettimään sitten myöhemmin.
  • Yhteisten (ammattitaitoa täydentävien) tutkinnon osien tekeminen on aloitettu hyvässä hengessä, vaikka juuri näihin opintoihin on tulossa suurimmat muutokset.
  • Selvitystyö tutkinnon osien valinnan mahdollisuuksista toisista tutkinnoista on hyvällä alulla.

Luonnosvaiheessa olevien säädösten perusteella voimme siis tehdä jo paljon. Lopullinen viimeistely ja viimeistelty lopputulos vaatii malttia ja keskeneräisyyden sietämistä meiltä kaikilta.

Tutkinnon perusteiden luonnokset sekä muut määräykset löytyvät Opetushallituksen sivulta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *