HOS -mentorit

Lukuvuoden 2016-2017 aikana Jyväskylän ammattiopistossa kokoontui jaksoittain HOS-mentorit. Yksi käsiteltävistä asioista oli henkilökohtaistaminen ja reformin siihen tuomat muutokset. Mentorit pohtivat yhdessä, millaisia muutoksia uudistukset edellyttävät meidän jokaisen omassa toiminnassa.

Todettiin, että kun opiskelijoita koskevat opiskeluoikeus- ja suoritustiedot 2018 alkaen tullaan siirtämään Koski-palveluun ajantasaisesti, suoraan koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä, niin meidän on entistä tarkemmin huolehdittava, että kirjaukset ovat ajan tasalla. Erityinen huoli mentoreilla oli rästiin jääneiden sekä yto-valinnaisten kirjauksista. Myös yksilöllisesti valmistuvien opiskelijoiden lisääntynyt määrä on tuonut haasteita arvosanojen antamisen aikatauluissa pysymiseen. Todistusten myöntämisvaiheessa opintosihteerit joutuvat kyselemään arvosanojen perään. Kirjauspuutteiden ”0-toleranssi” saavutetaan, kun jokainen toimija tiedostaa merkintöjen merkityksen koko prosessissa ja saa tarvittavan lisäperehdytyksen järjestelmän käyttöön.

Uusi laki edellyttää opiskelijakohtaista henkilökohtaistamista. Suunnitelmat tulee tehdä tutkinnon osa kerrallaan. Meidän on toiminnassamme mahdollistettava tutkinnon osa kerrallaan suoritus ja myös huolehdittava, että tutkinnon osa tulee suoritettua. Ennakoivia tukitoimia ja joustavia suoritustapoja peräänkuulutetaan. Syksyllä 2016 toteutetussa ammatillisen koulutuksen Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arvioinnissa opiskelijat toivoivat, että ohjaushenkilöstön rooleja selkiytettäisiin. Henkilökohtaistamislomakkeen säännöllistä päivittämistä olisi helpompi tehdä yhdessä tutun, nimetyn henkilön kanssa. HOS mentori-ryhmissä huomattiin, että eri yksiköissä ja koulutusaloilla on jo olemassa tähän hyviä käytäntöjä. Koulutuskuntayhtymän uudistaessa toimintaansa, niiden levittämiseen on nyt hyvä mahdollisuus. 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *