Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2015

Lähtöruudussa opiskelija

Yksilöllisyys korostuu osaamisperusteisuudessa. Opiskelijalla tulee olla tänä päivänä mahdollisuus yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. Yksilöllisyyden lisääntyessä opiskelijan tarve ohjaukseen kasvaa ja opettajan rooli ohjaajana korostuu.

Toisen asteen opiskelijat ovat omassa ammatillisessa kasvussaan hyvin erilaisessa vaiheessa. Opiskelijoiden tuen tarve opintojensa suunnittelussa ja etenemisessä vaihtelee. Yksilöllisten ratkaisujen suunnittelu opiskelijoille edellyttää ohjaavalta henkilöstöltä tutkinnon perusteiden hallintaa ja sen antamien mahdollisuuksien rohkeaa, opiskelijakohtaista soveltamista. Opiskelijoista toiset etenevät tavoitteellisesti, määrätietoisesti ja nopeasti. Toisilla määränpään löytäminen ja sinne vievä tie vaatii enemmän pohdintaa ja aikaa. Omat tavoitteet ja ohjaajan kansa yhdessä tehdyt suunnitelmat (HOPS) motivoivat ja vievät opiskelijaa eteenpäin.

Osaamisperusteisuus edellyttää myös ohjauksen suunnittelua ja järjestämistä uusilla tavoilla. Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen monipuolistaa oppimisympäristöjä ja -menetelmiä jotka kehittyvät huimaa vauhtia.  Verkossa, työpaikalla, työsalissa tai kv-vaihdossa toteutettavan opetuksen lisäksi on mietittävä, miten ohjauksella tuetaan oppimisympäristön valintaa. Millaista ohjausta on saatavilla? Millaisia välineitä on mahdollista käyttää?  Miten ohjaus dokumentoidaan?

Tutkintokohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa olemme miettineet, mitä opiskelija osaa yksittäisen tutkinnon osan suoritettuaan.  Nyt pitää hetkeksi pysähtyä myös sen kysymyksen ääreen, miten opiskelijoiden ohjaus muuttuu.  Miten ohjauksella mahdollistetaan osaamisperusteisuuden edellyttämä yksilöllisyys ja joustavuus?

AO opiskelija_kuva