Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Opetussuunnitelmat kehittyivät

Jyväskylän näyttötoimikunta sai päätökseen opetussuunnitelmien hyväksymisen ammattiosaamisen näyttöjen osalta 19.5.2015 kokouksessaan.  Kevään aikana hyväksyttiin tutkintokohtainen opetussuunnitelmien yhteinen osa sekä kaikkien perustutkintojen tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat. Lisäksi hyväksyttiin kaikille yhteisten valinnaisten opetussuunnitelmat sekä paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

Opetussuunnitelmaprosessi on ollut monivaiheinen, mutta työn käynnistäminen ennakoidusti jo syksyllä 2013 kannatti. Ennakointityö sisälsi tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arvioinnin suhteessa muuttuviin säädöksiin. Kehitettävät osa-alueet esitettiin aikataulutetun toimintasuunnitelman muodossa oppilaitoksen johdolle ja työ käynnistettiin alakohtaisten vastuuhenkilöiden johdolla. Yksiköissä alakohtaista opetussuunnitelmatyötä on tuettu tutoroinnilla.

Tutkintokohtaisen opetussuunnitelman esittämiseen laadittiin yksi yhtenäinen esitystapa, jonka toimivuutta arvioitiin ja parannettiin työn edetessä. Tutkintokohtaisia toteutussuunnitelmia laadittaessa oppilaitoksessa on käyty hyvää keskustelua opetuksen sisällöistä ja teemoista, toteuttamisen kuvaamisen tarkkuudesta, tutkinnon osien tavoitteiden edellyttämistä oppimisympäristöistä sekä osaamisen arvioinnin toteuttamisesta ja merkitsemisestä.

Kaikkia tutkintoja koskevista valinnaisista tutkinnon osista päätettiin tehdä yhdet yhteiset opetussuunnitelmat. Paikallisille tutkinnon osille laadittiin oppilaitoksessa ohjeistus, joka edellyttää, että paikallista tutkinnon osaa puoltaa työpaikka/organisaatio, jonka ammattitaitovaatimuksiin tutkinnon osa tuottaa osaamista. Esitys paikallinen tutkinnon osan laatimisesta tulee jatkossa hyväksyttää oppilaitoksessa ennen kuin se muokataan opetussuunnitelmaksi ja viedään hyväksyttäväksi ammattiosaamisen näyttöjen toimielimeen ja rehtorille.

Lisäinformaatiota opetuksen keskeisistä painotuksista esitetään kansainvälisyys ja yrittäjyys – merkinnöillä (Kv ja Y) kaikissa tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa. Y- merkitään niihin sisältöihin, jotka tutkinnon perusteiden mukaan sisältää yrittäjyyttä. Kv – merkitään samalla periaatteella niihin sisältöihin, jotka tukevat kansainvälisyysosaamista, tavoitteena kotikansainvälisyyden edistäminen. Ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien integrointi ilmaistaan (ig) -merkinnällä.

Lukuvuosi 2015–2016 voidaan nyt aloittaa hyvillä mielin. Suunnitelmat opetuksen toteutukseen ja arviointiin ovat olemassa. Kuten rehtori Kirsti Kosonen näyttötoimikunnan kokouksessa totesi, on tulevan lukuvuoden aikana hyvä miettiä jaksokohtaisesti, miten toteutussuunnitelman laatimisessa on onnistuttu. Parannuksia tehdään sitten tarpeen mukaan.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!