Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2014

Säädösmuutoksia odotellaan!

Tämän syksyn koulun aloituksessa on paljon kysymysmerkkejä, joihin emme vielä tiedä vastauksia. Toimimme voimassa olevilla ohjeilla ja määräyksillä. Odotamme kovasti ja mielenkiinnolla uudistuvia ammatillista peruskoulutusta koskevia säädöksiä. Malttia ja keskeneräisyyden sietämistä vaaditaan ja paljon.

Kaikki opiskelijat sekä aiemmin aloittaneet että uudet siirtyvät uuteen järjestelmään 1.8.2015. Erityisesti lain voimaan tuloa ennen aloittaneiden opiskelijoiden ohjaus opintojen suorittamiseen on ajankohtainen, mutta tällä hetkellä erityisen haasteellinen. Pitäisi pystyä välttämään opiskelijoiden tarpeettomat lisäsuoritukset. Ohjaus vaatii tietoa, jota meillä ei vielä tällä hetkellä ole. Opiskelijoille tulevista muutoksista tiedottamista ei voi aloittaa ennen kuin tiedämme lain lopullisen muodon ja saamme Opetushallituksen lupaamat ohjeet siirtymävaiheeseen.

Lait ovat menossa lopulliseen hyväksyntään eduskunnan syysistuntokauden alussa. Opetushallitus voi antaa tutkinnon perusteet ja muut määräykset (mm. todistusmallit ja osaamisen tunnustamisen ohjeet) vasta, kun lait on hyväksytty. Opetushallitus on kuitenkin valmistellut tutkinnon perusteita ja muita määräyksiä valmiiksi niin, että ne voidaan antaa heti säädösten valmistuttua. Keväällä luonnoskierroksella olleiden perusteiden ja määräysten tämänhetkisistä tilanteista emme ole saaneet juurikaan lisätietoa.

Opetushallitus suosittelee koulutuksenjärjestäjiä valmistautumaan säädösten, perusteiden ja muiden määräysten toimeenpanoon ja siirtymävaiheen asioiden hoitoon. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä valmistautuminen tarkoittaa tällä hetkellä mm. seuraavia asioita:

  • Opetussuunnitelman yhteisen osan uudistus on käynnissä tutkinnon uudistuksesta saatujen luonnosten pohjalta.
  • Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien päivitys on käynnissä saatujen luonnosten avulla. Osaamisperusteisuuden, ja valinnaisuuden sekä joustavuuden toteutuminen kaikissa perustutkinnoissa ja niiden kaikissa tutkinnon osissa vaatii meiltä paljon työtä. Tutkinnon perusteiden määrittelemiä osaamispisteitä ehdimme miettimään sitten myöhemmin.
  • Yhteisten (ammattitaitoa täydentävien) tutkinnon osien tekeminen on aloitettu hyvässä hengessä, vaikka juuri näihin opintoihin on tulossa suurimmat muutokset.
  • Selvitystyö tutkinnon osien valinnan mahdollisuuksista toisista tutkinnoista on hyvällä alulla.

Luonnosvaiheessa olevien säädösten perusteella voimme siis tehdä jo paljon. Lopullinen viimeistely ja viimeistelty lopputulos vaatii malttia ja keskeneräisyyden sietämistä meiltä kaikilta.

Tutkinnon perusteiden luonnokset sekä muut määräykset löytyvät Opetushallituksen sivulta.

 

Vaihtoehtoisia tapoja varmistaa valmistuminen

Jyväskylän ammattiopistossa kehitetyt ja käyttöön otetut toiminnalliset oppimisympäristöt eli Opintoja edistävä toiminnallinen jakso ja Valinnaisjakso jatkuvat lukuvuonna 2014–15.  Opintoja edistävä toiminnallinen jakso alkaa Harjun toimipisteen asuntolan vapaa-ajan tiloissa 18.8.2014. Opinnot kartuttavat opiskelijoiden Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valinnaisjakso, jossa suoritetaan Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia) toteutetaan työjärjestysjaksolla kaksi. Jakson aikana opiskellaan toiminnallisesti taidetta ja kulttuuria, äidinkieltä, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa, liikuntaa ja terveystietoa. Mukaan otetaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat Atto-valinnaisten suorittamista intensiivisesti, jotta opinnot etenevät ja valmistuminen varmistuu. Etenkin syksyllä valmistuville opiskelijoille Valinnaisjakso on erittäin hyödyllinen, jos Atto-valinnaisia on vielä suorittamatta. Mikäli tarvetta ilmenee, toinen Valinnaisjakso järjestetään keväällä 2015 työjärjestysjaksossa viisi. Luokanvalvojien lisäksi opinto-ohjaajat ovat rekrytoinnissa avainasemassa. Valinnaisjaksolle voi hakeutua Wilmassa olevan hakulomakkeen avulla Jyväskylän ammattiopiston kaikista toimipisteistä ja kaikilta aloilta.

Syksyllä 2013 Opintoja edistävälle toiminnalliselle jaksolle osallistui 13 opiskelijaa, jotka suorittivat yhden työjärjestysjakson aikana 32 opintoviikkoa Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Keväällä 2014 toiminta oli nonstop-periaatteella toimivaa eli opiskelijat olivat mukana muutamasta päivästä useampaan viikkoon. Osallistujia oli 20.

Lukuvuonna 2013–14 yhteensä 28 opiskelijaa varmisti valmistumistaan Valinnaisjaksoilla. Tulokset olivat hyviä. Syksyllä mukana oli 13 opiskelijaa, jotka suorittivat tarjolla olleista 65 opintoviikosta yhteensä 51 opintoviikkoa. Kevään Valinnaisjaksolle osallistui 15 opiskelijaa. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat huomioiden kokonaisopintoviikkomäärä oli 69, joista suoritettiin 54.

OPH_logo