Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2014

Todistusten aika

Lukuvuosi on jälleen päättymässä ja viimeisten viikkojen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa valmistuville opiskelijoille heidän suorituksiaan vastaava tutkintotodistus. Tutkintotodistus on arvokas asiakirja opiskelijalle koko hänen tulevan työhistoriansa ajan. Siksi todistuksen sisällöllinen oikeellisuus ja ulkoasun virheettömyys on ensiarvoisen tärkeää.

Tutkintotodistuksen laadun varmistaminen tapahtuu usean eri henkilön yhteistyönä. Pääsääntöisesti valmistuvien opiskelijoiden suoritusten tarkistaminen on luokanvalvojan vastuulla. Luokanvalvoja varmistaa yhdessä koulutuspäällikön kanssa, että opiskelijan kaikki opinnot on suoritettu ja arvioitu. Koulutuspäällikkö huolehtii, että todistuksen rakenne vastaa tutkinnon perusteita. Opintotoimisto varmistaa todistukseen tulevien lisä- ja viitetietojen oikeellisuuden.

Jyväskylän ammattiopistossa kaikki tutkintotodistukset (sis. päättötodistuksen ja näyttötodistuksen) ja opintokortit tarkastetaan vielä keskitetysti ennen rehtorin ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen puheenjohtajan allekirjoitusta. Menettely on koettu tarpeelliseksi, jotta varmistetaan Opetushallituksen tarkkojen todistusta koskevien ohjeiden noudattaminen. Opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen lisääntyessä myös todistukseen tulevien merkintöjen kirjo on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Tarvitaan monia silmäpareja ja osaamista viimeisteltyyn lopputulokseen.

Todistuspaja kiittää taas tänä vuonna kaikkia talkoisiin osallistuneita. Omalta osaltamme voimme hyvillä mielin onnitella ja juhlia kaikkia valmistuvia opiskelijoita Paviljongissa 30.5.2014!

Eevamari, Taina ja Sari

omenankukka1

 

 

 

 

 

 

 

Valmistumisen kynnyksellä

Jyväskylän ammattiopistossa toteutettiin kevään 2014 aikana uusia toiminnallisia oppimisympäristöjä opintojen loppuun suorittamiseksi. Mukaan olivat tervetulleita kaikkien alojen opiskelijat, joilla oli tarvetta saada intensiivisesti opintoja suoritetuksi ja näin varmistaa valmistumistaan.

Viitaniemen toimipisteessä opiskeltiin toiminnallisesti ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia). Valinnaisjaksolla opiskeltiin liikuntaa, terveystietoa, äidinkieltä sekä taidetta ja kulttuuria. Vierailuja tehtiin teatterin kulisseihin, teatterinäytökseen, keilahalliin jne. Galleria Harmoniassa tutustuttiin taidenäyttelyyn ja tehtiin itse taidetta. Tuloksena oli upeita taideteoksia!

Kollaasi grafiikkatöistä

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnoissa tehtiin tutustumiskäyntejä kohteisiin, joissa tulee asioida valmistumisen jälkeen. Kahvila Muistossa käytiin kuulemassa asioita yrittäjyydestä sekä siitä, minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon työhakemuksen laatimisessa ja työpaikkahaastattelussa. Vierailukäynnin yhteydessä nautittiin kokouskahvit.

Priimuksella vierailtiin liikelounasasioita oppimassa. Tarjoilija-opiskelijat järjestivät teoriaosuuden ja mielenkiintoisen kattausharjoituksen. Lopuksi tarjoiltiin kolmen ruokalajin liikelounas –itse katettuihin pöytiin!

Kuvakollaasi liikelounaasta

Opiskelijoiden mielestä Valinnaisjaksossa oli parasta käytännönläheisyys ja opintoviikkojen karttuminen kuin huomaamatta. Moni sai rästiin jääneitä Atto-valinnaisia suoritettua ja valmistumistaan varmistettua.

OPH_logo

 

Askelmerkkejä osaamisperusteisuuteen

Opetushallitus järjesti 6.5.2014 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanoon valmistautumisesta. Tilaisuudessa julkistettiin toimeenpanon tukimateriaali. Materiaalista löytyy perustelut osaamisperusteisuuteen siirtymiseen ja tietoa muutosten vaikutuksesta koulutuksen järjestäjien toimintaan. Kattava paketti, johon kannattaa tutustua.

Toimeenpanon tukimateriaali – kesälomalukemista 😀

 

 

 

Opinnäytetyö – historiaako?

Opetushallitus on esittänyt lausuntopyynnön 16 ammatillisesta perustutkinnosta.  Luonnoksissa opinnäytetyö ei enää sisälly tutkinnon muodostumiseen erillisenä osaamistavoitteena.

Edellisessä tutkintouudistuksessa (2008–2010) opinnäytetyö sisältyi vielä kaikkiin perustutkintoihin. Sen laajuus on ollut 2 ov ja se on voinut olla joko opintoja kokoava tai keskittyä jonkin osa-alueen erikoisosaamiseen. Tutkintokohtaisesti toteutus on vaihdellut runsaasti. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa se yksin tai ryhmässä, mutta lähes aina siihen on liittynyt kirjallinen tekstiosuus. Tutkintojen perusteissa todettu työelämän tarpeita palveleva tavoite ei sen sijaan ole läheskään aina toteutunut. Opinnäytetyö on arvioitu jonkun tutkinnon osan yhteydessä, opiskelijakohtaisen tai tutkintokohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan päättötodistukseen on merkitty opinnäytteen laajuus ja nimi, mutta erillistä arvosanaa todistukseen ole enää annettu.

Tutkintokohtaisia luonnoksia kommentoidessa on hyvä ottaa kantaa myös opinnäytetyön merkitykseen. Samoin lain vahvistamisen jälkeen koulutuksen järjestäjän yhteisessä osassa tulee ottaa kantaa, miten opinnäytetyöhön jatkossa suhtaudutaan. Jos koulutuksenjärjestäjä katsoo sillä olevan opiskelijan ammatillista kasvua ja työhön sijoittumista edistävä merkitys, onko se koulutuksenjärjestäjän kaikkia tutkintoja koskeva yhteinen linjaus vai onko tutkintokohtaisesti mahdollista tehdä ratkaisu sen toteutuksesta?

Jos opinnäyte ei todella ole uusissa tutkinnon perusteissa lain voimaantulon jälkeen, niin miksi pitää linjata sellaista mitä ei edes ole? Joskus on saattanut käydä niin, että tutkintojen uudistuessa kaikki vanhat käytännöt jäävät silti, epähuomiossa, elämään.