Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2014

Nyt pitää kommentoida!

Opetushallitus on julkaissut ensimmäisen ryhmän perustutkintoja, joissa opintoviikot on korvattu osaamispisteillä. Ammatillisten tutkinnon osien osaamispisteiden määrittely on tehty virkamiestyönä ja kriteeriperusteisesti (kattavuus, vaikeusaste, merkittävyys).

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tutkinnoista nyt lausuntokierrokselle ovat ehtineet:

– Puualan perustutkinto
– Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
– Laboratorioalan perustutkinto
– Prosessiteollisuuden perustutkinto
– Kumi- ja muovialan perustutkinto
– Elintarvikealan perustutkinto
– Matkailualan perustutkinto
– Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Luonnoksiin voi tutustua http://www.oph.fi/ampe/tutkinnon_perusteet. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä toimittaa jokaisesta tutkinnosta yhden lausunnon Opetushallitukseen. Tutkintokohtaiset koulutuspäälliköt on ohjeistettu kokoamaan omaa tutkintoa koskevat lausunnot opettajilta.

Nyt on aika vaikuttaa!

Lisää valinnaisuutta yhteisiin opintoihin

Muutosesitrys ammatillista koulutusta koskevasta laista on edennyt eduskunnan käsittelyyn ennakoidussa aikataulussa.  Ehdotetut muutokset tulevat vaikuttamaan tutkinnon rakenteseen niin, että opiskelijalla on  entistä parempi mahdollisuus yksilöllisiin ja joustavasti muodostuviin opinpolkuihin.

Eniten työtä teettää oppilaitoksen opetussuunnitelmassa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia koskevat muutokset.  Entiset atot, tulevat yhteiset tutkinnon osat, ryhmitellään neljäksi osaamisalueeksi; viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnon-tieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. Erilliset oppiaineet sisällytetään osa-alueina tai osaamistavoitteina näihin tutkinnon osiin. Kaikille tutkinnoille yhteisten tutkinnon osien laajuus tulee olemaan 35 osaamispistettä (osp). Näistä pakollisia on ennakoitu olevan 19 osp ja opiskelijalle valinnaisia 16 osp.

Yhteisten tutkinnon osien luonnokset on luvattu lausuntokierrokselle toukokuussa 2014. kannattaa siis seurata opetushallituksen tiedotusta http://www.oph.fi/ampe.