Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

Vaihtoehtoisia tapoja varmistaa valmistuminen

Jyväskylän ammattiopistossa on kehitetty ja otettu käyttöön uusia toiminnallisia oppimisympäristöjä opintojen loppuun suorittamiseksi. Toiminnalliset opiskelujaksot tarjoavat vaihtoehtoisen tavan suorittaa syystä tai toisesta rästissä olevia opintoja ja valmistua ammattiin.

Harjun kampuksella on meneillään opintoja edistävä toiminnallinen oppilaitosjakso. Jakso toteutetaan Harjun asuntolan seurustelutilassa, joka on aikoinaan opiskelijoille järjestetyn nimikilpailun tuloksena saanut nimekseen Seukka. Jakson aikana voi tehdä rästissä olevia opintoja, harrastaa kädentaitoja, harjaannuttaa sosiaalisia taitoja jne. Toimintaa ohjaa asuntolaohjaaja, jonka työparina toimii päivän ohjelmasta riippuen esimerkiksi opinto- ja nuoriso-ohjaaja. Toiminnallinen opiskelu voi olla kestoltaan opiskelijan yksilöllisistä tarpeista lähtien muutamasta päivästä useampaan viikkoon. Opinnot kartuttavat vapaasti valittavia opintoja.

Viitaniemen kampuksella toteutetaan Valinnaisjaksoa, jossa suoritetaan toiminnallisesti ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia). Valinnaisjaksolla opiskellaan toiminnallisesti liikuntaa, terveystietoa, äidinkieltä sekä yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa viisi opintoviikkoa, joista neljä voidaan sijoittaa Atto-valinnaisiin ja yksi vapaasti valittaviin opintoihin. Näin opiskelija saa suoritettua puuttuvia Atto-valinnaisia, jotka ovat voineet hankaloittaa tai viivästyttää valmistumista.

Opiskelijoiden kokemukset toiminnallisista jaksoista ovat olleet erittäin myönteisiä. Jaksojen kehittämistyö jatkuu edelleen meneillään olevassa Steppi –askeleet ammattiin –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on mm. tiivistää oppilaitoksen ja alueen Etsivä-nuorisotyön kanssa tehtävää yhteistyötä.

OPH_logo