Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2013

Työelämäjaksot henkilöstölle

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa toteutui vuonna 2013 yhteensä 17 henkilöstön työelämäjaksoa. Työelämäjaksolla oli Jyväskylän ammattiopistosta 11 opettajaa ja yksi opinto-ohjaaja. Kolme opettajaa toteutti oman jaksonsa ulkomailla, Espanjassa. Jämsän ammattiopistosta työelämäjaksolla oli 5 opettajaa, joista yksi kartutti alakohtaista osaamistaan Espanjassa. Jaksot olivat minimissään kuuden viikon mittaisia ja ne rahoitettiin kuntayhtymän säätiöimästä ammatillisen koulutuksen kehittämisrahastosta.

Opettajien työelämäjaksoista pyydetään aina palaute yhteistyöhön osallistuneelta työpaikalta. Työpaikkojen palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista ja 83 % vastaajista haluaa jatkaa vastaavaa toimintaa myös jatkossa. Erään vastaajan sanoin: Pääpaino ei ollut työssäoppimisen kehittämisessä vaan opetuksen sisällön painopisteissä, uudenlaisten yhteistyömuotojen etsimisessä ja työelämätiedon jakamisessa.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisrahastosta mahdollistetaan työelämäjaksoja myös vuonna 2014.  Ota asia puheeksi oman esimiehesi kanssa ja tutustu intrassa oleviin ohjeisiin.

Jokainen työelämäjaksolta palannut on kysynyt heti, milloin pääsisi uudestaan.

Työpaikkaohjaajille koulutusta

Jyväskyläm ammattiopiston työpaikkaohjaajakoulutukseen voi ilmoittautua esimerkiksi nettisivujen kautta, www.jao.fi/työelämäyhteistyö. Sivujen kautta tulee tasaiseen tahtiin eri alojen työpaikoilta kyselyjä ja toiveita työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestämisestä.

Logistiikka-alan opettaja Jorma Nieminen tarttui yritykseltä tulleeseen pyyntöön ja toteutti yrityskohtaisen työpaikkaohjaajakoulutuksen Sihvari Oy:lle, joka tuottaa ympäristöhuollon palveluita kotitalouksille ja yrityksille. Koulutus toteutettiin yrityksen tiloissa työpaikan ja Jorman yhdessä laatiman suunnittelman ja aikataulun mukaisesti. Koulutuksessa käytettiin Jorman tekemää koulutusmateriaalia, johon koulutukseen osallistujat pääsivät perehtymään myös netin kautta.

Yritys oli tyytyväinen yhteistyöhön ja toivoi yrityksen tarpeisiin räätälöityä koulutusta myös toisella paikkakunnalla toimivalle henkilöstölleen. Koulutuksen päätyttyä Jorma sai www- sivujen kautta uuden työpaikkaohjaajakoulutuspyynnön.  Tällä kertaa koulutus järjestettiin yhdelle työpaikkaohjaajalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

Jorma koki, että työpaikkaohjaajakoulutus edistää erinomaisesti työpaikan ja oppilaitoksen vuoropuhelua alan käytännöistä ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Työpaikkaohjaajakoulutus on sekä työpaikan että oppilaitoksen yhteinen etu.

 

EU vipuvoimaa

 

 

Turvallinen oppimisympäristö

Perusta turvalliselle oppimisympäristölle ja turvalliselle valitussa ammatissa toimimiselle on alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien tunteminen.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan oppilaitoksen työympäristöissä (työsalit, opetuskeittiöt sekä koulutuksen järjestäjän ylläpitämät yritykset) sekä työssäoppien työpaikoilla. Oppimisympäristöjen työturvallisuusvastuu jakaantuu kaikille kolmelle toimijalle; opiskelijalle, työpaikalle ja koulutuksen järjestäjälle. On tärkeää opettaa nuoret ennakoimaan omia tekemisiään ja miettimään niiden syy- ja seuraussuhteita. On panostettava kaikkien osapuolten osaamiseen ja asenteeseen. Riskejä ennakoivilla toimenpiteillä vältytään ikäviltä henkilö- ja esinevahingoilta, joiden jälkiselvitykset ja lisäselvitykset  työllistävät – turhaan.
Opetushallitus on uudistamassa kaikki entiset perustutkintokohtaiset työssäoppimisen työsuojeluoppaat. Ne korvataan alakohtaisilla oppimisympäristöjen turvallisuusoppailla vuosina 2012 – 2014. Valmistuneet oppaat löytyvät Opetushallituksen verkkojulkaisuista.