Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2013

Opiskelijan yksilöllinen opinpolku

Vaatimus yksilöllisten opinpolkujen mahdollistamisesta opiskelijalle nousee esiin kaikissa ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Mitä vaatimus edellyttää meiltä oppilaitoksessa?

Ainakin käsitystä oppimisesta; opetammeko asiaa vai opetammeko opiskelijaa oppimaan?

Yksilöllistäminen tehdään näkyväksi opiskelijan henkilöhtaisessa, jatkuvasti päivittyvässä opiskelusuunnitelmassa, HOPSissa. Hops on opiskelijan itsensä kuvaama kartta siitä polusta jota pitkin hän kulkee valitsemaansa ammattia kohti. Se vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta ja päätöksentekoa sekä runsasta tukea oppilaitoksen henkilöstöltä. Parhaimmillaan hops sitouttaa opiskelijaa ja motivoi oppimaan päivittäin jotain uutta.

Opetuksen lähtökohdat sanelee voimassa olevat tutkinnon perusteet. Niiden perusteella laadimme oman oppilaitoskohtaisen suunnitelman, siitä miten ja millä periaatteilla yksilöllisyyden mahdollistava opetus meillä toteutetaan. Osaamisperusteinen opetuksen toteuttaminen mahdollistaa aidosti opintojen etenemisen oman oppimisen tahtiin.

Ammatillisten valinnaisten opintojen avulla voidaan lisätä opiskelijan yksilöllisiä polkuja. Toteutussuunnitelmissa tulisi olla valinnaisten opintojen toteuttamiselle sovittu rakenne. Rakenteissa oleva ammatillinen valinnainen jakso mahdollistaisi henkilökohtaiset valinnat nykyistä paremmin alasta riippumatta ja tarjoaisi laajemman valinnan opiskelijoille.

Erilaisten oppimisympäristöjen mahdollistaminen yksilöllistää. Tutkinnon osittain tulisi miettiä missä vaihtoehtoisissa ympäristöissä tavoitteena olevat ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa. Vaihtoehtoina voi olla mm. työpaikka, työsali, oma yritys tai kansainvälinen  ympäristö. Kehittämistoiminnassa korostuu tällä hetkellä kaikki toiminnalliset menetelmät kuten työpaikalla tapahtuva oppiminen, pelillisyys ja simulaatiot. Myös opiskelijakeskeiset menetelmät lisäävät yksilöllisen opetuksen ohjaamisen tarvetta. Sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksen ohjauksessa ja vuorovaikutteisuudessa kehitetään jatkuvasti, sillä vuorovaikutteisuuden katsotaan olevan yksi oppimisen lähtökohta.

Omasta toiminnasta kannattaa oppia

Opetushallitus julkaisee tasaiseen tahtiin ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulostietoja. Arviointitieto kootaan tutkinnoittain kolmen vuoden ajalta opiskelijoiden oppimistuloksista sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta.

Oppimistuloksista ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta saatavaa oppilaitoskohtaista tietoa voi hyödyntää esimerkiksi nyt opetussuunnitelmien kehittämisvaiheessa. Oppimistuloksista saadaan tieto tutkinnon osittain ja arvioinnin kohteittain. Esitetyt tulokset voivat auttaa löytämään niitä kohtia, joissa tutkinnon osan opetusta olisi tarvetta kehittää. Oppilaitoskohtaisia tuloksia voi peilata halutessaan kansallisiin vertailutietoihin sekä oppimistulostiedoista koottujen raporttien kehittämisehdotuksiin. Missä meillä mennään?

Julkaisuvuorossa tämän vuoden aikana ovat olleet hiusalan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opiskelijoiden oppimistulokset ammatillisesta osaamisesta. Arviointitieto on koottu kolmen vuoden ajalta vuonna 2009 aloittaneiden opiskelijoiden oppimistuloksista.

Vuoden vaihteessa tullaan saamaan oppilaitoskohtaiset tiedot liiketalouden- ja käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnoista. Tiedot on kerätty elokuussa 2010 aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä.

Kaikki oppimistulosten oppilaitoskohtaiset tiedot löytyvät henkilöstön intran laatusivulta kohdasta arvioinnit/oppimistulokset.

 

Opsit päivitykseen

Tuleva tutkintojen uudistus vaatii meillä jälleen opetussuunnitelmien päivitystä.

Jos säädösmuutokset tulevat voimaan 2014, joudutaan opetussuunnitelman yhteisen osan päivitys aloittamaan ennakoivasti ja yhtäaikaisesti tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien muokkauksen kanssa. Lisäksi ennen lukuvuoden 2014-2015 alkamista tulee huolehtia ajantasaisen tiedotusmateriaalin  valmistelusta opiskelijoille, henkilöstölle, työelämälle sekä koko oppilaitosjohdolle.

Opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt yksiköissä ja koulutusaloilla oman tutkintokohtaisen opetussuunnitelman tarkastelulla. Koska tutkintouudistuksen tässä vaiheessa ei tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin eikä arviointiin tule muutoksia ovat tarkastelun kohteena opetussuunnitelman osana olevat opetuksen toteutussuunnitelmat. Mahdollistaako opetussuunnitelma opiskelijan joustavan etenemisen tutkinnon osa kerrallaan? Onko yksilöllinen oppimisympäristöjä ja tutkinnon osia koskeva valinnaisuus opiskelijalle oikeasti toteutussuunnitelman puitteissa mahdollinen?

Opetussuunnitelmien päivittäminen on lähinnä rakenteellinen muutos. Se yksinään ei muuta toimintatapoja. Aika paljon nyt vaaditaan myös vanhasta pois oppimista, yhteistä kehittämistä ja keskeneräisyyden hyväksymistä.

Opetushallituksen ylläpitämältä Ammattipeda sivustolta löytyy runsaasti aiheeseen liittyvää materiaalia.