Ryhmäviestintä

Käy katsomassa PowerPoint ryhmäviestinnästä

Katso esimerkkivideo ryhmäviestinnästä ja vastaa sen perusteella alla oleviin kysymyksiin:

Kysymyksiä Latelan Bussin tarina -videosta:

1. Millaisella ryhmällä bussia alettiin kunnostaa?
2. Millaista lopputulosta lähdettiin tavoittelemaan? Eli olivatko suunnitelmat selvillä?
3. Miten projekti poikkesi entisistä?
4. Mitkä asiat aiheuttivat ongelmia?
5. Mainitaanko asioita, jotka sujuivat hyvin?
6. Miten pojat itse kommentoivat ryhmätyöskentelyn sujumista?
7. Mitä asioita olisit tehnyt toisin ryhmätyössä?
8. Millaisia reaktioita lopputulos herättää? Miten ryhmätyöskentely onnistui?
9. Miten itse ohjeistaisit katsomasi perusteella ryhmätyötä aloittavaa porukkaa?
10.Millä tavalla tutussa ryhmässä työskentely eroaa siitä, että tekisi töitä vieraampien henkilöiden kanssa?