Kertomisen tekniikat

VERRYTTELYÄ

1. Kirjoita 10 ensimmäiseksi mieleen tullutta sanaa niin nopeasti kuin mahdollista.

2. Poista listasta 3-5 sanaa.

3. Kirjoita jäljelle jääneistä sanoista ”lause” siinä järjestyksessä kuin ne listassa ovat. Lauseen ei tarvitse olla järkevä.

4. Muokkaa lausetta järkevämmäksi vaihtamalla sanajärjestystä ja taivuttamalla sanoja. Myös sanojen sanaluokkaa saa vaihtaa ja sidesanoja lisätä.

5. Lopputulos voi olla lause, luettelo, aforismi tai runo.

 

SATTUMA

 1. Kirjoita 6-8 rivin fyysisesti aktiivinen tilanne (esim. pelaa jalkapalloa)
 2. Kirjoita 6-8 rivin fyysisesti passiivinen tilanne (esim. lukee sängyssä kirjaa)
 3. Yhdistä nämä kaksi: Rivi ensimmäisestä, rivi toisesta jne. Tekstit yhdistetään riveittäin – sanat voivat katketa keskeltä.

Päämäärä: Sattumasta iloitseminen, huomata, että tekstiä voi tulla ikään kuin ”vahingossa”, että 1+1 voi olla 3.

 

MIELIKUVAT

Paperi kiertää luokassa. Kirjoita paperille edellisestä sanasta mieleesi tuleva sana.

Päämäärä: huomata, että mielikuvat ovat osin kulttuurisia ja osin henkilökohtaisia. Tekstien merkitykset esim. runoissa rakentuvat lukijan mielikuvien varassa.

KIRJE

 1. Kirjoita paperin yläreunaan tekstiä tai runoa kolme riviä.
 2. Käännä kaksi seuraavaa riviä piiloon ja anna paperi jollekin toiselle.
 3. Lue saamasi paperin rivi ja jatka siihen liittyen  alle omat uudet kaksi riviä.
 4. Lopuksi avaa paperi ja lue lopputulos.

 

RIVIEN VÄLIIN KIRJOITTAMINEN

Lue ensimmäinen säe ja kirjoita sen alle uusi oma säe. Etene rivi riviltä, älä katso vielä kokonaisuutta. Kirjoita loppuun oma uusi säkeistö.

Ja päivä päivältä talo on yhä syvemmällä

unohduksessa

pyöränjäljet kasvavat ruohoa

on jo sateiden aika

jos tulisit nyt, et enää löytäisi tänne

Eeva-Liisa Manner 1971: Paetkaa purret kevein purjein.

 

Päämäärä: Kirjallista materiaalia voi käyttää hyväkseen osaksi omaa tekstiä.

 

IRRALLISISTA REPLIIKEISTÄ KOKONAISUUDEKSI

 1. Kirjoita paperilapulle jokin täysin irrallinen repliikki eli vuorosana.
 2. Repliikit kerätään taululle.
 3. Valitse taululta 5-6 repliikkiä. Kirjoita niistä kohtaus eli jokin tilanne. Kuvausta saa olla mukana.

Päämäärä: Irrallisista aineksista voi syntyä kokonaisuus, kirjoittaminen on palapeliä.

TIIVIS DIALOGI

Asetelmana on tanssilava maaseudulla, juhannus. Kohtauksessa on kaksi ihmistä (tyttö ja poika), toinen kotoisin maaseudulta ja toinen kaupungista. Toinen tahtoo saattaa toisen kotiin.

Tee tilanteesta dialogi eli keskustelu. Repliikkejä saa olla vain viisi, eikä kuvausta lainkaan. Dialogin lopussa on selvittävä, kuinka käy. Siitä on tultava ilmi myös juhannus, tanssilava ja se, että toinen on maalta, toinen kaupungista.

Päämäärä: kirjoittaa tiiviisti ja henkilöiden ominaisuudet huomioiden.

 

KAAVANOVELLI

Konfliktina on päähenkilön odotus ja sen ratkeaminen. Hän-kertoja.

Kirjoita

 1. ajatus
 2. paikan kuvaus
 3. odotus tulevasta
 4. repliikki
 5. liikkeen kuvaus
 6. takauma
 7. maiseman kuvaus
 8. muisto
 9. kuulohavainto
 10. dialogi
 11. huoli tulevasta (ajatuksenvirtaa)
 12. tunne
 13. perille saapuminen
 14. odotus ratkeaa
 15. hajuaistimus
 16. ajatus

Päämäärä: Käytetään erilaisia kertomisen muotoja, tehdään tekstistä tiivis ja selkeä kokonaisuus. Tutustutaan perinteiseen novellin rakenteeseen, jossa on odotus ja sen täyttyminen