Kokousasiakirjat

Kaikki kokouksesta laadittavat asiakirjat ovat virallisia dokumentteja, ja ne tulee laatia erityisen huolellisesti sekä kielen että ulkoasun kannalta.

Ennen kokousta tulee laatia esityslista ja kokouskutsu. Esityslistaan kirjoitetaan kokouksessa käsiteltävät asiat, jotta osallistujat voivat tutustua ja valmistautua niihin etukäteen. Esityslista tulee kokouskutsun liitteeksi. Kutsussa tärkeää on mainita tarkasti kokouksen laatu (esimerkiksi syyskokous), osallistujat, aika ja paikka.

Esityslistan ja kokouskutsun laatii esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja. Kutsun tulee olla perillä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, yleensä kaksi viikkoa ennen kokousta.

Täältä löydät esimerkit