Tervetuloa!

Tervetuloa  äidinkielen syventävän kurssin sivuille!

Kurssilla syvennetään ammatillisen viestinnän kirjallisia ja suullisia taitoja sekä tutustutaan luovaan kirjoittamiseen ja kirjallisuuden erittelyyn.

Kurssi on laajuudeltaan 3 osp. Kurssin sisällöt:

Palauta kurssin tehtävät opettajalle OneDrivella.

Ohje löytyy tästä.