Mielipidekirjoitus

Kirjoita oma mielipideteksti valitsemastasi aiheesta. Otsikoi itse.

Mielipidetekstissä

 • Mene suoraan asiaan. Kerro alussa mielipiteesi ja tärkein perustelu sille.
 • Kirjoita teksti asiatyylillä (vältä puhekieltä) ja käytä kappalejakoa. Koneella kirjoittaessasi käytä asiakirjamallia, jossa sivun yläreunassa on oma nimesi.
 • Hyödynnä esimerkiksi ongelmanratkaisujärjestystä: kuvaa ensimmäisessä kappaleessa ongelmaa, sitten sen syitä ja ongelman seurauksia. Tuo tekstin loppupuolella esille erilaisia ratkaisuehdotuksia ja perustele niitä.
 • Kokeile erilaisia perustelutapoja (tunteisiin, järkeen ja kokemuksiin vetoaminen) sekä retorisia keinoja (esim. liioittelu ja kärjistys, kolmiportaiset luettelot, kielikuvat).
 • Lisää sisältöä saat esimerkeistä. Lisäksi mielipiteiden perusteleminen on tärkeää.
 • Päätä teksti johonkin lopetukseen, esim. ratkaisuehdotuksen esittäminen sopii mielipidetekstiin.
 • Pituus 1-2 sivua.

 

Mielipidetekstin rakenne lyhyesti:

 • kiinnostava otsikko
 • johdattelu aiheeseen (oma kokemus, esimerkki yms.)
 • kirjoittajan teesi eli mielipide aiheesta
 • paljon perusteluja ja vastaväitteiden kumoamista
 • johtopäätökset
 • lopuksi: ehdotus ratkaisuksi, kannustus, toivomus tai vetoomus