Mediatehtävät

Tehtävä 1.

Valitse tehtävistä A Mediaelämänkerta TAI B Mediapäiväkirja.

A. Mediaelämänkerta

Kirjoita 1-2 sivua pitkä pohtiva teksti, jossa käsittelet seuraavia kysymyksiä:

Mikä oli ensimmäinen media (lehdet, tv, radio, internet…) elämässäsi? Mikä on ensimmäinen mediamuisto, joka sinulle tulee mieleen?

Mitä medioita olet alkanut käyttää ja milloin? Anna esimerkkejä.

Miksi jokin media on ollut tärkeämpi kuin toinen, millaisia tunteita eri mediat ovat eri ikäkausina herättäneet? Oliko joku media kielletty sinun lapsuudenkodissasi?

Mediaelämäkerran tavoitteena on tarkastella omia mediaan liittyviä elämyksiä ja sitä, kuinka oma medialukutaito on kehittynyt vuosien varrella.

Käytä vakioasettelua.

TAI

B. Mediapäiväkirja

Kirjoita 1-2 sivua pitkä teksti median käytöstäsi yhden viikon ajalta. Käytä apuna oheista taulukkoa median käytöstä.

  • Mitä mediaa (netti, tv, radio vai lehdet) käytit eniten ja miksi? Mikä oli suosikkisi?
  • Mihin tarkoitukseen käytit mediaa?
  • Mikä oli kiinnostavin tai mieleen jäänyt mediateksti tältä viikolta? Miksi?
  • Kuinka paljon käytit aikaa päivittäin median seuraamiseen? Vertaa määrää muuhun ajankäyttöösi (esim. koulu, harrastukset) Yllätyitkö määrästä? Miksi?
  • Millaisiin sisältöihin keskityit eri medioissa ja miksi? Usein omat kiinnostuksen kohteet, asuinpaikka ja elämäntilanne ovat mahdollisia syitä aihe- ja sisältövalinnoillemme – mitkä syyt sinun valintoihisi vaikuttivat?
  • Mitä mediaa käytät eniten viihdekäyttöön? Mistä etsit uutiset? Millä tavoitat kaverit?
  • Vertaa omaa mediankäyttöäsi taulukkoon keskimääräisestä suomalaisesta median käytöstä ja vastaa kysymyksiin:
   • Miten ajankäyttösi eroaa keskiarvosta? Miksi?
   • Mitä viestimiä käytit enemmän, mitä vähemmän kuin keskivertosuomalainen? Mistä se voi johtua?

 

Tehtävä 2. Mediaessee

Valitse jokin seuraavista väittämistä ja kirjoita siitä noin 200 sanan esseevastaus.

 1. Media tekee kärpäsestä härkäsen.
 2. Mediatekstit eivät synny itsestään.
 3. Raha ja kilpailu vaikuttavat median tarjontaan.
 4. Media on valtaa.
 5. Medialla on taipumus nostaa esiin negatiivisia asioita.
 6. Medialla on kiire.
 7. Media asettaa usein asiat ja ihmisryhmät vastakkain.
 8. Media kertoo tarinoita.