Äidinkieli 2

Äidinkielen 2 -kurssin sisällöt:

  • Keskustelu- ja ryhmäviestintätaidot
  • Asiakaspalvelu
  • Viestintätilanteiden dokumentointi
  • Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
  • Oman ammattitaidon esiin tuominen eri medioissa