Äidinkieli 1

Äidinkielen 1 -kurssin sisällöt:

  • Opiskelutaidot
  • Kielenhuolto
  • Referointi ja raportointi
  • Tiedonhankinta ja oman alan kirjallisuuteen tutustuminen
  • Medialukutaito
  • Esitelmän tai tutkielman laatiminen